AR-GE Merkezi Süreçleri yönetimi için ideal çözüm; “CPM İK Yazılımı”

Bünyesinde Ar-Ge Merkezi bulunduran firmalar, süreçlerinin yönetimi ve kontrolü ile ilgili çeşitli sıkıntı ve zorluklarla karşılaşabiliyor. Çalışma saatlerinin tespit yöntemi ve kayıt altına alınma zorunluluğu, teşvik ile ilgili düzenleme ve süreçlerin varlığı, bordrolama ve diğer benzeri süreç ve zorunlulukların takip, yönetim ve resmi birimlere bildirimi Ar-Ge Merkezleri’nin farklı prosedür ve süreçlerini oluşturuyor. Bu farklılık ve gereklilikler nedeniyle Ar-Ge Merkezleri’nin İK uygulamaları çoğu zaman ayrı olarak takip edilip, yönetiliyor.

“CPM İnsan Kaynakları Yazılımı”, ihtiyaç duyulan tüm süreçleri içeren esnek yapısıyla Ar-Ge Merkezi gerekliliklerine de aynı çatı altında çözüm sunuyor.

Personel PDKS sisteminden alınan veriler ile çalışılanların Ar-ge teşvik günlerinin hesaplanması yönünde işleyen yazılım, bu bilgileri bordrolama sürecine aktarabiliyor. Teşviklerin gereklilik ve avantajlarını da aynı modül içine dahil eden CPM İK, sürecin tamamını takip ve yönetim imkânı sağlıyor.

Ayrıca Ar-Ge Merkezi’ne ait ortak giderlerin dağıtım anahtarı yardımıyla dağıtılması, personellerin projede harcadıkları efor oranlarına göre ücret, yol, yemek vb. gibi giderlerin proje maliyetlerine kolayca aktarımı ve tüm bu işlemlerin muhasebe entegrasyonlarının yapılması CPM İK modülüyle gerçekleştirilebiliyor.

Üstelik tüm bu süreçleri yasal birimlerin talep ettiği formlara tek tuşla adapte edebiliyor, uygun formatta ilgili birimlere ulaştırabiliyor.