Fortune Dergisi | 04/10/2018

CPM olarak insan Kaynakları Yönetimini genel kabulün aksine ERP‘nin bir yan ürünü olarak değil ERP ile entegre çalışan başlı başına ayrı bir sistem olarak görüyoruz. Bu sayede, insan Kaynakları departmanlarına, şirketlerinin muhasebe veya ERP sistemi ne olursa olsun bugün ihtiyaç duydukları, gelecekte ihtiyaç duyacakları her şeyi bulabilecekleri yüze yakın modülden oluşan bir yazılım sunuyoruz.

Özellikle İnşaat, Eğitim ve Güvenlik sektörü gibi birden fazla SGK iş yeri olan ve personelleri farklı lokasyonlarda yer değiştirerek çalışan işletmeler için geliştirdiğimiz özlük bilgileri ve yasal yükümlülüklerin tek bir sicil kartında takip edildiği, tüm iş yerlerine ait bordroların tek bir tuş ile hazırlanmasını sağlayan güçlü altyapımız sayesinde neredeyse birkaç saate kadar inen sürelerde, tüm sektörlere başarı ile uyguluyoruz. Bunun yanında teşvik kapsamına giren işçilerin ilgili kanundan kaç ay yararlanacağı, eski ücretleri kaybetmeden mavi-beyaz yaka gibi gruplamalar yaparak yeni ücret belirleme, PDKS entegrasyonu modülünde personelinizin günlük puantaj takibini anlık yapabilme, Ödeme Analizi modülünde personelinize düzenli olarak sağladığınız sosyal yardım ve kesintileri girerek bordro süreçlerinizi pratikleştirme, Bordro modülünde personelin aylık puantaj bilgilerini kullanarak iş yeri ve personel sayısı gözetmeden fiili normal çalışma karşılığı çıplak ödemelerini, fiili çalışma karşılığı diğer ödemelerini, çalışma karşılığı olmaksızın yapılan nakdi ve ayni yardımlarını, kesintiler ve yurt içi/dışı harcırahların istisnalarını, asgari geçim indirimi yanı sıra 45 yaş altı personeller için zorunlu BES kesintisini, eğitim kurumlan ödenek ve tazminatlarının en yüksek devlet memur aylığı esas alınarak maaş içerisinden düşülmesi gibi binlerce hesap ve pratik özellik yer almaktadır.

Fark Bordrosu modülüyle geriye dönük ücret fark bordrolarını tek tuş ile oluşturur, SGK modülüyle tüm elektronik bildirgelerinizi ve XML dosyalarınızı tek tuş ile oluşturup elektronik ortamda iletirsiniz. Kıdem ve İhbar Tazminatı modülünde işten çıkış işlemi yapılan personelinizin tazminatını veya tüm personelin kıdem yüklerini toplu bir şekilde alabilir, Aktüeryal Yöntemle Kıdem Tazminatı modülünde TFRS ve IFRS için gereken kıdem yükü karşılığını muhasebenizde tek tuş ile ayırabilirsiniz.

Zimmet modülünde çalışanlara emanet edilen demirbaşlar ve değerli belgeler ile iş güvenliği kapsamında bunların kullanım sürelerini de takip edebilirsiniz. İzin modülünde tüm rapor ve izinleri takip edip yıllık izin planlarını yapabilirsiniz. Bunun yanında çalışanlara verilen saatlik izinleri de sistem üzerinde takip edebilirsiniz. Organizasyon Şeması modülünde şirketinizin hiyerarşik yapısını ve departmanlarda ihtiyaç duyulan personel sayılarınızı görsel olarak yönetebilir, Eğitim modüllerinde şirket içi eğitim planlamalarınızı ve personelinizin aldığı eğitimleri takip edebilirsiniz.
Tahmini işçilik Maliyeti modülü ile işe alımlarda personelin yıllık işveren paylarını hesaplayarak personelin maliyetini ölçebilir, Personel Bütçesi ile işveren maliyetlerinizi önceden öngörebilir, nakit akışa ve muhtasar beyannamesine kadar yansıtılmasını sağlayabilir. Banka Entegrasyon modülü ile bankalara iletilecek maaş ödeme emirlerini saniyeler içinde oluşturabilirsiniz.

Şirket hakkında:

Çok kapsamlı bir yazılım firması olarak 1989 yılında İstanbul’da kurulan CPM Yazılım, Türk yazılımcılar tarafından geliştirilmiş, %100 yerli entegre Kurumsal Kaynak Planlama ürünü CPM ERP ile üretim, finans, alım satım, ithalat ihracat sektörlerinde hizmet veren orta ve üst segmentteki firmalara özelleştirilmiş çözümler sunmaktadır. Türkiye geneline yayılmış çözüm ortakları ve bayi ağı ile müşterilerine en yakın noktadan uygulama ve satış sonrası destek hizmetleri sunan CPM için müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini en uygun ve en hızlı çözümler ile karşılamak daima önceliklidir. Gururla taşıdığı sıfıra yakın müşteri kaybı bu yaklaşımın bir eseridir. Çözümlerinde esneklik, kullanım kolaylığı, yerli mevzuata hakimiyet gibi tüm sektörler tarafından öncelikle aranan özelliklere önem veren CPM, müşterilerinin aldığı başarılı sonuçlar ile ülke sanayisine verim ve hız kazandırmaktadır.

Şirketlerin verimlilik, kârlılık, yüksek performans ve sürdürülebilir büyüme hedeflerine odaklanan CPM, bu amaçla işletmenin farklı birimleri arasında etkili bir iletişim ve koordinasyon ortamı yaratabilmesine, kıymetli verinin konsolide kullanımı ve analizi için gerekli ortamın oluşturulmasına, bilginin hızlı ve etkili paylaşımına, anlık denetime ve tüm süreçlerin proaktif yönetimine imkam tanıyacak yazılım teknolojilerini geliştirmektedir.