ESNEK YAPI, DİNAMİK ÇÖZÜMLER, GÜVENLİ HİZMET

Analitik Raporlama

Bir yazılımda, fark yaratacak en önemli kısım raporlamadır. Raporlama fonksiyonları ne kadar güçlü ise ihtiyaçları karşılama oranı o derece yüksektir. Raporlar kullanıcının anlayabileceği kadar sade, istenildiğinde toplam, istenildiğinde detay veya grafik bilgiye ulaşabilecek yapıda, kullanıcının rahatlıkla rapor tanımlayabileceği kadar esnek ve kolay olmalıdır.

 • Tüm raporlar ve evrakların tanımlanmış adreslere otomatik olarak e-mail gönderilebilmesi
 • Tüm evraklar için sonsuz rapor ve çıktı tasarımının yapılabilmesi
 • Tüm raporların Excel, xt, xml vb. formatta otomatik olarak dosya oluşturabilmesi
 • Raporların istenilen zaman aralığında ilgili kişilere otomatik e-mail olarak gönderilmesi
 • Ekrandaki bilginin otomatik yazıcı dökümünün alınabilmesi
 • Tüm raporlarda ayrıca grafik görünümü alınabilmesi
 • Tüm detay raporlarda ilgili evraka tek bir tuşla ulaşabilme
 • Kullanıcının basit, kolay şekilde rapor üretebilmesi
 • Pivot table fonksiyonu ile raporda satır düzenlemesinin istendiği şeklide yapılabilmesi
 • Tüm raporlarda istenilen alanlara göre gruplama ve ara toplam alınabilmesi
 • Tüm raporlarda istenilen alanlara göre otomatik süzme ve sıralama yapılabilmesi
 • İstenildiği kadar kriter (süz, filtre) verebilme ve saklayabilme özelliği

Tasarım

Firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek ekran tasarımlarının yapılabilmesi oldukça zordur. Firmaların ihtiyaçları birbirinden farklı olduğundan, kullanacakları ekranlar da farklı olmalı ve firmaya göre özelleştirilebilmelidir. İstenirse yöneticiye ve kullanıcıya özel farklı ekranlar tasarlanabilmelidir.

 • Kullanıcı ve/veya kullanıcı grubu için farklı ekranlar tasarlanabilir.
 • Ekrandaki tüm alan isimleri firmalara göre değiştirilebilir.
 • Ekrandaki renk ve font ayarları kullanıcı ve/veya kullanıcı grubu bazında tasarlanabilir.
 • Bir menüde birden fazla sayıda ekran tasarımı yapılabilir.
 • Ekranda görmek istenen veya istenmeyen alanlar için ekleme/çıkarma yapılabilir.
 • Alanların yerleri sürükle-bırak fonksiyonuyla değiştirilebilir.
 • Birden fazla sayıda sayfa oluşturulabilir

Modüler Makro Yazılım

 • Ticari sistemlerde tek örnektir. Javascript kullanarak özel çözümler oluşturulabilir.
 • Modüllere buton ekleyebilir ve kısa yol vererek sürekli tekrarlanan işleri kısaltabilirsiniz.
 • Zamanlayıcı kullanarak işlemleri otomatik hale getirebilirsiniz.
 • Özel makrolar kullanarak tamamen size özel çözümler üretebilirsiniz.
 • Modüldeki bütün nesnelere ve veriye ulaşabilirsiniz.
 • Bütün COM objelerine ulaşıp, MS Office vb. programla bütünleşmesini sağlayabilirsiniz.

Javascript Kod Ekleme

Ticari sistemlerde tek örnektir. Javascript kullanarak işletmenize özel çözümler yaratabilirsiniz. İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda her türlü özelleştirme, herhangi bir evrak veya durumda istenilen uyarı mesajları kolayca sisteme tanımlanabilir.

Excel’den Veri Aktarımı

Günümüzde, nerdeyse tüm işletmelerde Excel oldukça aktif olarak kullanılmaktadır. İşletmeler üretilen raporları Excel formatında kullanmak istemekte ve Excel’de hazırlanmış verilerin de programlara transferini beklemektedirler.
CPM ERP programında tüm raporlar ve evraklar Excel’e otomatik transfer edilebildiği gibi, Excel’de hazırlanmış her tür evrak ve kart bilgileri de programa transfer edilebilir.

Fonksiyonel Arama

Programın tüm menülerinden sistemdeki kayıtların herhangi bir alanına göre arama yapmak ve istenen kayda kolayca ulaşmak kullanıcılara zaman kazandırır. CPM ERP içerisindeki tüm evraklarda yer alan arama fonksiyonu ile sistemde kayıtlı tüm evrakların istenen bir alanına göre hızlı arama yapmanızı sağlar.

Örnek:
Cari hesap kartlar, Semt; Şişli’de olan firmalar
Cari hesap kartlar, Telefon No: 232 ile başlayanlar vb.
Stok Kart; Grup Kodu X olan ürünler, Fiyatı 1.000 olan ürünler vb.

E-Posta Fonksiyonu

CPM ERP programında kullanıcı bazında posta ayarları yaparak tüm evraklarda e-mail gönderme işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle firmalar kendi bünyelerindeki evrak akışlarında yaşadıkları kâğıt israfını ve zaman kaybını e-mail gönderme yoluyla azaltır. Daha da önemlisi, hızlı haberleşme konusunda departmanlar arasında bir evrakın onay akışı daha da kolay olmaktadır. Programda posta gönderme işlemi birkaç şekilde gerçekleşir. Öncelikle evrakına göre gönderilecek postanın konusu ve gönderilecek dosya tipi belirlenir. İsteğe bağlı olarak sabit bir mail adresini elle yazarak da gönderebiliriz. Yine başka bir koşulda, harekette veya kartlarda belli bir alana yazdığımız e-mail adreslerine bakarak da gönderme işlemini gerçekleştirebiliriz. Sadece posta gönderme ayarlarını yaparak e-mail’i gönderme aşamasında boş gelen pencereye elle konuyu, gönderim şeklini, mail adreslerini belirterek gönderebiliriz. Aşağıda boş gelen alanları biz dolduruyoruz. Yukarıdaki işlemleri yapmak yerine sadece e-mail şifreleri girildiği, e-mail ayarları yapıldığı ancak gönderim ayarları yapılmadığı zaman, program boş bir başlık ekranı açıyor ve alanları bizim doldurmamızı istiyor.

Güvenlik

Veri bütünlüğü sağlamak, sisteme girilen kayıtların minimum hataya indirgenmesi ve hangi kullanıcının veya yöneticinin hangi bilgilere ulaşacağını belirlemek bir yazılımın olmazsa olmaz görevidir.

 • Veri girişi noktasında zorunlu alan ve standart ön değer tanımlanabilir.
 • Bir evraktaki tüm değişiklikler evraktayken izlenebilir.
 • Kullanıcı veya kullanıcı gruplarına modül ve modüldeki alanlar bazında görme, yazma, iptal hakları tanımlanabilir.
 • Kullanıcılara istenilen saat ve tarih aralığında program kullanım yetkisi verilebilir.
 • Bir kaydın tüm süreci detaylı takip edilebilir ve raporlanabilir.
 • Seyir defteri fonksiyonu ile sistemde değişen/silinen tüm kayıtların tarihçesi takip edilebilir.
 • Javascript kodları ile firmaya özel güvenlik geliştirilebilir.

Seyir Defteri

Sistem üzerine eklenen yeni kayıt, değişiklikler ve silinen kayıtların takip edildiği yönetici konsoludur.

 • Kaydın girildiği bilgisayarı takip edebilir.
 • Kaydı giren kullanıcıyı takip edebilir.
 • Kaydın hangi sahasının değiştiğini takip edebilir.
 • Kaydın girildiği saat, dakika, saniye olarak takip edilebilir.