KOSGEB, KOBİ’lerin uluslararası pazara açılmaları ve ihracat kapasitelerini geliştirebilmeleri için 300.000.-TL’lik yeni bir destek programı hazırladı!

KOSGEB’in “Yurtdışı Pazar (Uluslararasılaşma) Destek Programı” yukarıda belirttiğimiz gerekliliklerden yola çıkılarak hazırlanmış ve ülkemizdeki KOBİ’lerin gerek katma değerli ürün/hizmet üretimini artırmalarına gerekse de bu ürünlerinin yurt dışında rekabet edebilmelerine olanak sağlayacaktır.

Desteklenecek Proje Giderleri
Tüm bölgelerde Proje kapsamındaki personel gideri dışındaki tüm giderler için %75 oranında geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

Destek Unsuru Destek Üst Limiti Destek Oranı
Personel Gideri 100.000,00 TL
Yazılım ve Donanım Giderleri 100.000,00 TL %75 Geri Ödemesiz
Tanıtım Giderleri Desteği 100.000,00 TL
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000,00 TL
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000,00 TL
Hizmet Alımı Giderleri 100.000,00 TL
 1. Personel Gideri Desteği:
  1. Yeni İstihdam ve Geri ödemesiz!
  2. En fazla 4 personel
 2. Yazılım ve Donanım Giderleri Desteği
  1. Yazılımın lisans bedeli
  2. Proje süresi ile sınırlı olmak üzere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli
  3. Bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli
  4. Yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri
  5. Donanım giderleri: sunucu (server), masaüstü bilgisayar, diz üstü bilgisayar ve yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri
 3. Tanıtım Giderleri Desteği
  1. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri
  2. Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderleri
  3. Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderleri
  4. Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderleri
  5. İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderleri
 4. Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri Desteği
  1. Yurt dışı fuar katılımı giderleri ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik yurt dışı seyahat giderleri
 5. Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği
  1. Yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderleri
  2. Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderleri
 6. Hizmet Alımı Giderleri Desteği
  1. Eğitim ve danışmanlık giderleri:     İşletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderleri
  2. Tasarım giderleri: İşletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderleri
  3. Yurt dışı marka tescil giderleri: İşletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ilişkin giderleri
  4. Nakliye giderleri: İşletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderleri
  5. Diğer hizmet alımları giderleri: Proje ile ilişkilendirilebilecek diğer hizmet alım giderlerini kapsar.