CPM BÜTÇE YÖNETİMİ

Cpm Yazılım - Bütçe Yönetim Sistemi

CPM ERP Yönetiminin bir parçası olan Bütçe Yönetimi Modülü, yöneticilere kurumun finansal resmini tek bir ekrandan göstererek, kurumların stratejik vizyonuna uygun hedeflere, bütçe altında ulaşmalarını sağlar. Ekonomik gelişme süreçlerine bağlı olarak, işletme yönetimlerinin geleceğe yönelik karar alma süreçlerinin vazgeçilmezi bütçe uygulamalarıdır. Bütçe Yönetim Modülü ile cari kart ve stok kart üzerinde tanımlı olan tüm alanlara göre bütçe yapabilirsiniz. Örneğin, ürüne, ürün grubuna, müşteriye, müşteri grubuna, müşteriye, mal bütçesi yapılarak hedef verilebilir karşılaştırma analizleri raporlanabilir. CPM Bütçe Çözümü; Satış Bütçesi, Üretim Bütçesi, Satın Alma Bütçesi, Gider Bütçesi, SMM Bütçesi, Yatırım Bütçesi, Nakit Akış Bütçesi, Proforma Gelir Tablosu, Proforma Bilanço gibi modüllerden oluşur.