CPM ERP İTHALAT YÖNETİMİ

DETAYLAR ARASINDA KAYBOLMAYA SON!
İthalat, birçok farklı süreci birlikte yönetmeyi gerektiren, yoğun, stresli ve hatalara açık bir iş sahasıdır. Süreci tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan CPM ERP ise hem detaylarda kaybolmak yerine zamandan kazanmanızı hem de asıl iş hedeflerinize odaklanmanızı garanti eder.

İthalat süreçlerinin iş ve onay akışına işletme tarafından karar verilen CPM ERP İthalat Modülü, istenirse süreç alım talebi (teklif toplama) noktasından başlatılır. Sipariş proforma fatura, fatura, gümrük girişi, fiili ithalat ve ithalat ile ilgili masrafların yansıtılarak reel maliyetin sistem tarafından hesaplanması ile tamamlanır.

İthalat modülü, üretim modülü ve genel satın alma ve stok modülü ile entegre çalışır. Bağımsız ithalat süreci başlatılabileceği gibi üretimde MRP sonuçlarına göre otomatik alım teklifleri de oluşturulabilir. İthalat modülü, ticaret firmalılarında işletme kriterlerine göre (Max, min stok miktarına göre – Aylık Satış ortalamalarına göre) satınalma teklifleri hazırlayabilir. CPM ERP İthalat Modülü stok durumdaki ürünlerin ithalatta hangi noktada olduğu (proforma fatura, gümrükte, yolda) bilgisini de anlık olarak takip eder.

Erp İthalat Yönetim Sistemi Ürün Detayı

İthalat Talep

Firma ithalat ile ilgili iş süreçlerini ithalat talep evrakı ile başlatabilir. Bu durumda MRP sonuçlarına veya ticari satınalmalarda işletme ihtiyaçlarına göre düzenlenen Otomatik Satınalma sonuçlarına göre otomatik oluşan ithalat talep evrakı ile oluşur.

İthalat Teklif

Firma yurt dışından teklifler toplayarak çalışıyor veya sipariş öncesi onay mekanizması kullanıyorsa sürece teklif aşaması da dahil edilir.

Sipariş

Yurt dışına siparişin geçildiği modüldür. Talep ve/veya teklif modülü ile ilişkili olarak çalışır.

Proforma Fatura

Yurt dışından gelen siparişin kabul teyididir. Sipariş ile entegre çalışır. Yurt dışı işletme, siparişinin tamamını değil bir kısmını kabul etmiş olabilir. Sipariş entegrasyonu yurt dışında ne kadar siparişinizin kaldığını takip etmenizi ve yönetmemizi sağlar.

İthalat Yükleme Formu

Yurt dışından gelen bilginin girildiği modüldür. Proforma fatura ile entegre çalışır.

İthalat Faturası

Yurt dışı firma tarafından bize iletilen faturanın girildiği ekrandır. Yükleme formu kullanılıyorsa İthalat yükleme formu ile, kullanılmıyorsa proforma fatura ile entegre çalışır.

Gümrük Girişi

Ürünlerin gümrük girişi gerçekleştiğinde kullanılan giriş evrakıdır.

Fiili İthalat

Yapılan ithalat direkt bir ithalat ise (doğrudan millîleştiriliyorsa) kullanılan evraktır. Bu süreçte ürün stoklara girmiş demektir.

Ticaret Dosyası

Bir ithalatla ilgili yapılan tüm işlemlerin takip merkezidir. Her ithalat için bir ithalat dosyası açılır. İthalat dosyası aynı zamanda muhasebe modülünde otomatik olarak bir de muavin hesap açar. İthalatla ilgili takip edilmesi gereken verilerin tamamı ticaret dosyasında tutulur. Yükleme yeri, yükleme tarihi, konşimento tipi, konşimento numarası, beyanname numarası, teslim yeri, teslim şekli, kap ölçüleri vb. bilgiler ticaret dosyasında takip edilir. Maliyeti etkilesin veya etkilemesin, ithalat ile ilgili tüm masrafların giriş yeri de ithalat ticaret dosyasıdır. İthalat masraf girişi muhasebe ve finans modülleri ile entegre çalışır. Girilen masraflar gerekli hesaplara otomatik olarak gider. Muhasebe birimleri ayrıca her hangi bir kayıt girişi yapmazlar. Sadece kayıtları kontrol ederler. Fiili ithalat gerçekleştikten sonra, ithalat ticaret dosyasının kapatılması ile ithalat süreci tamamlanır. İthalat dosyası kapatma işlemi, maliyetlerin ve muhasebe işlemlerinin otomatik oluşması anlamına gelir. Dosyanın kapanması, maliyetlerin belirlediğiniz kriterlere göre oluşması (Navlun miktar ağırlığına, gümrükçü komisyonu tutar ağırlığına gibi) ve muhasebede 159 hesabın kapatılması anlamına gelir.

İthalat Transfer Dosyası

Bilindiği gibi bir kısım ithalat direkt olarak (fiili ithalat) gerçekleştirilmez. Millîleşme işlemi daha sonra yapılır. Bu süreçte ürünler gümrükten ihtiyaç doğrultusunda kısmi olarak çekilir. Fiili ithalat sonrasında bu kısmi çekimlerden kaynaklı ek maliyetlerin takibi ve ilgili ürünlere dağıtılması süreci ithalat transfer dosyası ile yapılır. İthalat transfer dosyası, gümrükte bekleyen farklı ithalat dosyaları ile getirilmiş ürünlerden karışık ürün çekimine de olanak sağlar. Gerek gümrükte kalan ürünlerin gerekse çekilen ürünlerin maliyet sürecini yönetmeyi koordine eder. Dosya kapama işlemleri ve sisteme yansımaları ticaret dosyası akışı ile aynıdır.

İthalat Transfer

Ürün gümrükten çekildiği anda kullanılan evraktır. İthalatın tamamlandığı anlamına gelir.