CPM KURUMSAL SATINALMA YÖNETİMİ

BÜTÜN İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TEK BİR SİSTEM YETER!

Kurumsal Satınalma Yönetimi yazılımı firmanın iç tüketime veya pazarlamaya yönelik ihtiyaçlarını, gider bütçe kontrollü olarak, departman veya çalışan bazında, firmaya özgü iş süreçleri oluşturarak takip eder ve koordinasyonunu sağlar.

CPM GİDER ORGANİZASYONU MODÜLÜ

Firma çalışanlarının kişisel bazda veya departman bazında yapmış olduğu ya da gelecek dönemlerde yapacağı masrafları onaylama sürecine alarak sonuçlandırılmasını sağlar.

 • Gelecekte yapılacak masraf taleplerinin girişleri yapılabilir.
 • Masraf talepleri onaylama sürecine dahil edilebilir.
 • Onaylanan taleplerin giderleştirme süreci gerçekleştirilebilir.
 • Talebe ilişkin olmaksızın gerçekleşmiş personel masrafları girilebilir.
 • Talep evrakları Evrak Onay modülüne dahil edilerek genel onaylama sürecine sokulur.
 • Talep evraklarının Tutar bazında kurulmuş olan firma hiyerarşisi üzerinden onaylanması sağlanır.
 • Personel ihtiyacı doğrultusunda masraf talepleri oluşturulabilir.
 • Talepler bir evrak dâhilinde sisteme alınır. Girilen her bir talep evrakı firma süreçlerine göre gruplandırılabilir.
 • Satınalma departmanının ihtiyacı tedarik etmesi ya da personelin talep ettiği masrafları gerçekleştirdiğini bildirmesi ile henüz faturası gelmeyen giderlere karşılık ayrılabilir.
 • Dönemsellik ilkesi uyarınca döneminde tahakkuk edilen giderler ile doğru kâr-zarar analizleri çıkarılabilir.
 • Gider bütçesi ile entegre çalışır ve onay noktasında otomatik bütçe kontrolünü sağlar.
 • Personelin dahili ihtiyaçları (malzeme, hizmet) doğrultusunda talepler oluşturulur.
 • Talepler bir evrak dâhilinde sisteme alınır. Girilen her bir talep evrakı firma süreçlerine göre gruplandırılabilir.
 • Talep evrakları Evrak Onay modülüne dahil edilerek genel onaylama sürecine sokulur.
 • Talep evraklarının Tutar bazında, firma hiyerarşisi üzerinden onaylanması sağlanır.
 • Satınalma sözleşmelerinin sistem üzerinden takibi sağlanır.
 • Sözleşme dışı yapılan bir alım talebine, tutar kontrolü yapılarak ihale açılabilir. İhaleye bağlı birden çok satınalma teklifi oluşturulur.
 • Satınalma teklifleri onay süreci ile neticelendirilerek alım süreci gerçekleştirilir.
 • Satınalma faturasına kadar giden süreçte (Sipariş, İrsaliye, Fatura) henüz faturası gelmeyen giderlere karşılık ayrılabilir.
 • Dönemsellik ilkesi uyarınca döneminde tahakkuk edilen giderler ile doğru kâr-zarar analizleri çıkarılabilir.
 • Malzemeye yönelik satın almalarda stok takibi isteniyorsa alım sürecinde giderleştirme işlemi yapılmadan stoka girişi sağlanır.
 • Stoka alınan malzemeler tüketimi yapıldıkça ait olduğu giderlere yansıtılır