TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)

TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) UFRS’nin Türkçeye çevrilerek Türk ticari hayatına adepte edilmiştir.

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerin TMSK (yeni KHK ile; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan ve UFRS’ye tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca finansal tablo ve raporların hazırlamasını öngörmektedir.

TFRS’in uygulanmasıyla, şirketler uluslararası düzeyde kabul görmüş etkin bir raporlama sistemine geçmiş olacaktır.Bu sayede kurum kendi faaliyetlerini ve performansını daha sağlıklı bir şekilde ölçerken, finansman ihtiyacı için dış kaynak temininde ve dış yada iç yatırımcıların standart raporlamalar ile inceleme kolaylığı ve bu sayede önemli bir rekabet avantajı sağlayacaktır.

T F R S

Sayfayı Kaydır

CPM ERP, şu anda TFRS uygulamasını hayata geçirme başarısı gösteren ilk ve tek Türk ERP programıdır.

TRFS raporlama standartlarındaki işlem önceliğine göre yapılan kurgu ile işletmenin anlık olarak VUK ve TRFS işlemleri aynı anda gerçekleşirken, raporlamalarda her iki kaynak için ayrı ayrı gerçekleştirilebilmektedir.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77