CPM olarak; en üst kalite seviyesinde çalışmalarımızı gerçekleştirirken, çalışmalarımızın tüm aşamalarında aşağıda belirtilen çalışma ilkelerine uyacağımızı taahhüt ederiz.

KALİTE

  • Faaliyet gösterdiğimiz yazılım sektöründe, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, hizmetlerimizi zamanında sunarak, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.
  • Toplam kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşmak.
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem şartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

  • Kuruluş bilgilerinin ve bilgi sistemlerinin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sürekliliğini ve kontrolünü sağlamak.
  • Örnek bilgi güvenliği uygulamaları ile yazılım sektöründe bilgi güvenliği konusunda güvenilen ve tercih edilen bir kuruluş olarak yerimizi korumak.
  • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem şartlarının gerekliliklerini yerine getirmek.

YASAL ŞARTLARA UYUM

  • Tüm kanuni yükümlülüklere uygun olarak hareket etmek. “Gönüllülük” esasından hareketle,
  • Kanuni yükümlülükler ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

  • Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle müşteri beklentilerine duyarlı, saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinliğini arttırmak.

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

  • Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerinin şartlarına uymak ve sistemlerin performansını / etkinliğini sürekli geliştirmek.