CPM Master ERP Bütçe Yönetimi

Ekonomik gelişme süreçlerine bağlı olarak, işletme yönetimlerinin geleceğe yönelik karar alma süreçlerinin vazgeçilmezi bütçe uygulamalarıdır.

Bütçe Yönetimi Genel Özellikler

– Cari kart ve Stok kart üzerinde tanımlı olan tüm alanlara göre bütçe yapabilirsiniz. Örneğin, ürüne, ürün grubuna, müşteriye, müşteri grubuna, müşteriye, mal bütçesi yapılarak hedef verilebilir karşılaştırma analizleri raporlanabilir.

– Bütçe hedeflerinizi miktar-fiyat-tutar-Iskonto olarak bütçeleyebilirsiniz. Miktar ve fiyat hedeflerinizi girdiğinizde sistem tarafından otomatik tutar bütçesi oluşur.

– Ana bütçeden revize bütçeler oluşturulabilir.

– Farklı bütçeler, revize bütçeleri birleştirerek tek bütçeye dönüştürülebilir.

– Revize bütçeler arası karşılaştırma raporları oluşturabilir.

– Bütçe – fiili karşılaştırmaları yapabilirsiniz.

– Tüm Evrak Süreçlerinde yaratılan Bütçeye göre kontroller oluşturabilirsiniz.

– Bütçe aşımı durumunda Evrakların Onay akışına girmesini sağlayabilirsiniz

Bütçe Yönetimi Ana bölümleri

– Satış Bütçesi

– Brüt Satış Bütçesi

– Iskonto Bütçesi

– Net Satış Bütçesi

– KDV Dahil Toplam Satış Bütçesi

– Tahsilat Bütçesi

– Üretim Bütçesi

– Satın Alma Bütçesi

– Net Satın Alma Bütçesi

– Satın Alma Ödeme Bütçesi

– Gider Bütçesi

– Proje Bütçesi

– Gider Ödeme Bütçesi

– Yatırım Bütçesi

– Nakit Akış Bütçesi

– Proforma Bilânço ve Gelir Tablosu

Cpm Aktivite – Bütçe Yönetimi Çözümü; Teklif, Fatura Talep, Masraf Takip, Otomatik Bilgilendirme, Ödeme Evrak, Banka Otomatik Ödeme Talimatı, Raporlar ve Teklif bölümlerinden oluşmaktadır.