Dergi-Reklam ERP çözümü; Dergi gönderimlerinin takibi, Okur ve Yetkililerin Takibi, Teklif Gönderimi, Sözleşme Takibi ve Fatura, Tekli Sayfa Rezervasyon Takibi, Kargo ve Gönderim Etiketlerinin oluşturulması, Raporlama gibi birçok bölümden oluşmaktadır.

Süreçler

 • Dergi Gönderimlerinin Takibi
 • Okur ve Yetkililerin Takibi
 • Teklif Gönderim
 • Sözleşme Takibi ve Faturalama
 • Tekli Sayfa Rezervasyon Takibi
 • Kargo ve Gönderim Etiketlerinin Oluşturulması
 • Raporlama

Dergi Gönderimlerinin Takibi

 • Gönderim yapılacak dergilerin dergi kartına tanımlanması
 • Dergilerin reklamı verilecek bölümlerinin reklam yerleri olarak tanımlanması
 • Yıl içinde gidilen fuarlarda dergi ile ilgili yapılan işlerin fuar kartına tanımlanması

Okur ve Yetkililerin Takibi

 • Cari Kart ile müşteri ve okur diye nitelendirilen carilerin bilgilerinin tutulması
 • Yetkili Kart ile tüm carilere bağlı yetkililerin bilgilerinin görüntülenmesi

Teklif Gönderim

 • Satış teklifi ile bir müşteriye, herhangi bir dergi ile ilgili verilen fiyatların girişinin yapılması ve müşteriye teklif gönderilmesi
 • Teklif revizyon ile teklif üzerinde değişiklik yapılabilmesi
 • Teklif açıklamalar kısmına teklifle ilgili ek bilgilerin eklenmesi
 • Reklam rezervasyonları ile satış teklifinde reklamların verileceği zamanların planlanması
 • Teklif çıktısı ile bu teklifin yazdırılabilmesi

Sözleşme Takibi ve Faturalama

 • Müşteri sözleşme yönetimi ile bir müşteriye teklif verilsin veya verilmesin, herhangi bir şekilde anlaşma yapıldıktan sonra reklamının, hangi dergide, hangi sayfada, hangi yıl ve ayda yayımlanacağının girişinin yapılmasıi
 • Fatura listesi ile sözleşme yapılması sonrası faturalandırma

Kargo ve Gönderim Etiketlerinin Oluşturulması

 • Müşteri ya da okurlara gönderilecek olan dergilerin üzerinde müşteri veya okur bilgilerinin kargo etiketi olarak çıktı halinde bulunması
 • Kargo gönderim bilgilerinin raporlandırılması

Raporlama

 • Dergi satış raporları ile hangi dergiden ne kadar kime satış yapıldığının raporlanması
 • Reklam rezervasyon raporları dergilerin reklamlarının ne zaman yapılacağı planının raporlanması
 • Özel sayfa rezervasyon raporu ile dergilerin hangi sayfalarının basılacağının kolaylıkla verinin çekilebilmesi
 • Dergi gönderim raporu ile cari kartlara dergi gönderimleri tanımlandıktan sonra, hangi ayda, hangi dergiden kimlere dergi gönderileceğinin ve ilgili etiket çıktılarının alınması.
 • Satış aktiviteleri raporu ile iş kartından girilen tüm aktivitelerin (Genel Satış Aktivitesi, İç İşler veya Fuar Aktivitesi gibi…) durumunu gösterilmesi
 • Reklam listesi ve fatura listesi ile hangi reklama ne kadar fatura ödendiği ve hangi aylarda reklam yapılacağı bilgisinin raporlanabilmesi