Tüm işletmelerin hazırlamakta zorlandığı, hazırlanması ve takip edilmesi süreçleri farklı bilgi kaynaklarına ihtiyaç duyulduğundan dolayı, genelde bağımsız olarak hazırlanan firmaların yoğun işlemlerinden biride nakit akışı hazırlamaktır.

“CPM MASTER ERP” Nakit Akış Modülü, programdaki tüm modüllerle ( finans, çek senet, krediler, kasa, banka vb.) entegre olarak çalıştığı gibi, kullanıcıya bağısız olarak veri giriş olanağında sağlar.

Genel Fonksiyonlar

  • İstenilen zaman ve dönem aralıklarına göre (günlük, haftalık aylık ) hazırlanabilme.
  • Sistemde ki tüm modüller le haberleşebilme.
  • Bağımsız veri giriş imkânı.
  • Tüm verilere manüel müdahale imkânı