Satış ve Satın alma sürecinde tek bir ortalama vade yerine, firmalar ile yapılan anlaşmaların Gerek YTL gerekse yabancı para biriminden tanımlanabildiği ödeme planı, istenirse teklif sürecinden başlayarak fatura noktasına kadar taşınabilmektedir.

Müşterilere özel şablonlar (%30 peşin bakiye 30 – 60 – 90 taksitler gibi) tanımlanabildiği gibi, manüel de istenilen detayda ödeme planı hazırlanabilmektedir.

Yapılan taksit sayısına istenirse vade farkı uygulanabilmekte, isteniyorsa taksit sayısı kadar senet düzenlenmesi ( veya çek ) otomatik olarak yapılabilmektedir.

Borç alacak eşleme işlemleri ödeme planına bağlı olarak yapılabilmekte, ekstre ve benzeri raporlar, ister ödeme planlı bazlı, istenirse fatura bazlı alınabilmektedir.