BOYAHANE ÜRETİM YÖNETİMİ

Boyahaneleri sektörel anlamda, içindeki karmaşası, termin tarihlerindeki hassasiyet, proseslerle paralel gitmesi gereken boyama süreçleri ve oldukça geniş ürün ve renk yelpazesiyle en ufak hatanın bile çok önemli kayıplara sebep verebildiği bir yapıya sahip. Her Boyahane, kaçınılmaz olarak bilgisayar destekli sistemler kullanıyor. Ancak bu sistemlerin kendilerine göre avantajları olduğu kadar kurumsal anlamda birçok dezavantajı da var.

BOYAHANE ÜRETİM

Sayfayı Kaydır

Boyahanelerinin eksiklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturulan CPM ERP, üretim ve kurumsal entegrasyonu sağlamak için ihtiyacınız olan tek yazılım. Bir ürünün firmaya girişinden çıkışına kadarki tüm süreçleri takip ediyor, süreç ve maliyet analizlerini yapabiliyor, firmanın kurumsal anlamda muhasebeleşmesini sağlıyor.

CPM ERP ile tanışan işletme sahipleri, tüm iş akışını tek bir yapıdan kontrol edebilmenin kolaylığını yaşıyor.

ÜRÜN DETAYLARI

Müşteriden alınan siparişlerin planlama yapılarak sisteme kaydedilmesi ile başlayan süreçtir. Aynı zamanda siparişte girilen bilgiler oğrultusunda tüm sistemi analiz etme imkanı sağlanır. “Ürünüm nerde ve ne aşamada” sorusuna en hızlı cevap verilebilen “Sipariş Analizi” odülü ile desteklenir.

Firmanın tercihine göre onay mekanizmaları mevcuttur.

  • Ür-Ge Onayı (kumaşın dokunup dokunmayacağına karar verir)
  • Laboratuvar Onayı (rengin boyanıp boyanmayacağına karar verir)
  • Planlama Onayı (kapasite durumlarına göre siparişin alınıp alınmayacağına karar verir)
  • Yönetim Onayı (sipariş bilgileri kontrol edilerek siparişin alınıp alınmayacağına karar verir)

Girilmiş olan siparişlerin, kumaş kalitelerine ve istenilen renklerine göre makine parkurundaki kapasite doluluk oranları da görülerek lanlama yapılması sağlanır. Üretimden tasarruf sağlanması amacı ile bazı durumlarda boyadan önce aynı kalite kumaşı içeren siparişler birleştirilerek boya öncesi tüm işlemleri yapılabilir. Buna ÖN İŞLEM planlaması denir. Ön işlem yürütülen kumaşlar boyama aşamasında tekrar birbirlerinden ayrılarak tek başlarına REFAKAT KARTLARI ile boyanır. Refakat kartı ile tüm süreç sevkiyat noktasına kadar yürütülür. efakat analizi ile siparişte olduğu gibi parti bazında da “Ürünüm nerde ve ne aşamada” sorusuna en hızlı şekilde cevap verilir.

(Normal şartlarda bu işlemler departmanlar arasında telefonla yapılır.)

Sektörde kullanılan birçok programda numune takibi yapılmaz. Numune çalışma talebi ile başlayan süreci, bu sistemle numune üretimlerini de normal üretim gibi siparişten sevkiyata kadar taşıyoruz. Her numunenin siparişten sevkiyata kadar olan sürecini anlık olarak izleyebilirsiniz. Her operasyon için ayrı ayrı ne kadar boya-kimyasal kullanıldığını maliyetlerine varıncaya kadar analiz edebilirsiniz. Numune yapılan ürünlerle ilgili gelen seri üretim siparişleri için kullanıcıların her şeyi sil baştan yapmalarına gerek kalmadan, Numune eri Üretim bağlantıları program tarafından otomatik olarak yapılır. Böylelikle numune yapılan kumaşların ne kadarının müşteri onayından geçip siparişe dönüştüğü gibi analizler takip edilebilir.

Oluşturulan iş emirlerine (Refakat Kartları) istinaden boya ve kimyasal reçeteleri hazırlanır. Reçeteler şablonlardan hazırlanabildiği ibi, aynı kumaş ya da aynı müşteri için RPT olarak da hazırlanabilir. RPT Reçete, kullanıcılara ciddi anlamda zaman kazandırır. Tarih azında Sıralanan reçetenin aktif olabilmesi için sadece seçmek yeterlidir.

İş emrine bağlı reçeteler hazırlandığında boya-kimyasal deposuna otomatik olarak boya-kimyasal talebi düşer. Depoda kullanılan terazilere ağlı olarak (Opsiyonel) hammaddeler tartılır ve sistemin kontrol etmesi sağlanır. Tartım işlemleri bittikten sonra talebin kapanması ile lgili boya ve kimyasallar hammadde deposundan üretim deposuna transfer olur. Böylelikle kapanan her talep sonrası boya ve kimyasallar ammadde depodan düşmüş olur. Talep kapatıldığında iş emirlerindeki (Refakat Kartı) boyama operasyonuna boya ve kimyasal bilgilerini önderir. Boyama operasyonu tamamlandığında otomatik olarak tüketim gerçekleşir. Sonuçta hem hammadde depo, hem de üretim depoda ne kadar oya ve kimyasal varsa, ne kadar kullanılmış ve ne kadar tüketilmişse maliyetleri ile birlikte anlık olarak takip edilebilir.

İster reçete bazında istenir ise verilen kriterlere göre boya kimyasal maliyetleri anlık olarak hesaplanabilir. Firma bazında, ürün azında, kumaş bazında boya kimyasal maliyetleri çıkartılabilir. Günlük kurlardan farklı para birimlerinde de takip edilebilir.

Ürünümüz boya ve kimyasal kullanımlarında Odesi ve Eliar firmalarının sistemleri ile entegre çalışır. Reçete bazlı boya ve kimyasal ilgileri otomasyon sistemine gönderilir ve dozajlama bittikten sonra anlık olarak tüketilmiş olur.

Dinamik ekranlarımız ile işletme içerisine konulacak büyük ekran TV’ler üzerinden program takibi yapılabilir, program üzerinde revizyonlar erçekleştirilebilir. Başlat/Bitir dediğimiz operasyonel işlemler ile üretimin tüm süreci bu ekranlar üzerinden gerçekleştirilebilir. Aynı amanda makinaların veya proseslerin doluluk oranlarına göre grafikleri ve kapasite durumları izlenebilir.

Sistemde kayıtlı olan iş emirleri, iş emirlerine bağlı olan operasyonlar ve kullanılan tüm hammaddelere bakılarak öngörü ya da gerçekleşen maliyetler çok hızlı ve kolay hesaplanabilir. MT yada KG başına ön maliyetler hesaplanabildiği için müşterilere en doğru ve en hızlı şekilde fiyat listeleri hazırlanabilir.

Kumaş haricinde diğer tüm malzemeler için satış işlemleri ve muhasebe entegrasyonları sistem üzerinde takip edilebilmektedir.

Boya ve kimyasal laboratuvarları çok yoğun renk çalışmaları yaptıkları için burada kullanılan boya ve kimyasalların takibi konusunda ıkıntılar oluşabilir. Bir renk için birden fazla atış (çalışma) yapılır. Yapılan her çalışma için boya ve kimyasal tanımlanabilir ve istemin verdiği çıktı üzerinden müşteriye numune gider. Müşterinin onayına göre renk numarası verilir. Böylelikle, ne kadar boya, kimyasal e zaman harcandığı, hangi renklerin daha yoğunlukla çalışıldığı, çalışılan renklerin ne kadarının onaylandığı gibi analizler elde edilerek laboratuvarın çalışma performansı ortaya çıkarılır.

Yine birçok yazılım, kartela işlemlerini sistem üzerinde takip ettiremez. Bizim sistemimizde ise kartela hem departman hem de depo gibi alışır. Kumaş işletmenin neresinde olursa olsun, kartelası yapılacaksa öncelikle kartela depoya transferi gerçekleştirilir. Kartela depodan da çıkışı yapılacaksa önce sevkiyat bölümüne, oradan da müşteriye sevki gerçekleştirilir. Böylelikle kartela bölümü için deposunda ne adar kumaş olup olmadığı anlık olarak izlenebilir. Raf Göz Takip Sistemimiz ile hangi kartelanın nerede olduğu bilgisine kolayca laşılabilir.

Ham Kumaş Depo, Kartela Depo, Mamül Kumaş Depolarında Raf / Göz Takip Sistemi ile kumaşların lokasyon bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulunur. Büyük depolarda palet sistemi ile istifleme varsa yine programımızda palet numarası verilerek takibi kolayca yapılabilir.

Kalite İşlemleri 3 bölüme ayrılır;

  1. Ham Kumaş Kalite Kontrol: Kumaşın işletmeye ilk girişinde yapılan kontroldür. Kumaşın durumuna göre depoya ya da üretime alınıp lınamayacağına karar verilir.
  2. Proses Kalite Kontrol: Üretimlerin belirli safhalarında kumaşın bir parçası üzerinden testler yapılması gerekir (En, r, Çekme, Haslık, v.b). Testlere göre laboratuvar bir rapor oluşturur. Burada genellikle müşterinin istediği sonuçlarla üretimden gelen onuçlar karşılaştırılmış olur. Üretimin sonunda kumaşın “After Care” raporu elde edilir.
  3. Final Kalite Kontrol: Metre makinalarına taktığımız endüstriyel cihazlarla kumaşın metrajını, KG değerleri alıp sisteme kaydettirdiğimiz modüldür. Burada ayrıca kumaşlar üzerindeki hataları bire bir girip puanlama sistemine göre kumaşın kalitesini belirlemek mümkündür. Kalite kontrol esnasında sistem üzerinde lotlama yapılarak kumaşlardaki yüksek önem derecesine sahip lot farklılıkları elirlenir ve ürün müşteriye doğru bilgilerle sevk edilmiş olur.

Firmanın iş süreçlerine uygun olarak makine başlarında ve ya saha da ortak alanlarda refakat kartlarındaki (İş Emri) tüm operasyon üreçleri için belirlenen başlangıç ve bitiş parametreleri ile sistem üzerinde operasyon takibi yapılabilmektedir. Her operasyona farklı arametreler tanımlanabilir. Bir operasyon tanımlanmadan bir sonraki operasyona geçilemez. İş emrinin her aşamasında Re-proses, tebdil tamir), iade gibi süreçler takip edilebilir. Bir iş emri kaç defa tamir edilmiş ise sistem üzerinde anlık takip edilebilir. Operasyon üreci tamamlanmadan kalite kontrol işlemleri yapılamaz. Sahadan toplanan veriler ile tüm süreç analizleri sistem üzerinden anlık olarak aporlanabilir.

Girilmiş olan siparişlere istinaden, ilgili firmaya bağlı olan kumaşların sevk planının yapılması sağlanır. Burada iki türlü plan apılabilir:

  • Tüm işlemlerin tamamlanması ile mamül depoya giren kumaşlar üzerinden planlama
  • Üretimi henüz tamamlanmamış, ancak tamamlandığında acil olarak gidecek olan kumaşlar üzerinden planlama

Stoktan satış yönetimi ile belirli bir siparişe istinaden hazır kumaş deposundan sevk planı yapılabilir. Ayrıca 2. kalite ürünler için toplu sevk işlemleri gerçekleştirilebilir.

Sevkiyat bölümü ister topların üzerindeki barkodları okutarak, isterse de parti bazında toplu sevk yapabilir. Sevk işlemlerinde yükleme antığı ile öncelikle kumaşlar mamül depodan sanal ara bir depoya alınır. Böylelikle anlık olarak mamül depo stoğundan düşümü erçekleştirilir. Kumaşların ne zaman gideceği artık mamül depo için önemli değildir. Kumaşlar sevk edileceği zaman satış irsaliyesi ile ağlantı yapılarak irsaliyesi kesilir. Siparişe bağlı olduğu için sevk edilen kumaşlar siparişin miktarından düşerek sipariş durumu da üncellenmiş olur.

Tüm iş süreçleri CPM ERP online muhasebe entegrasyonu sayesinde anlık olarak muhasebeleşmektedir.

Videoyu oynat

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77