MEDİKAL SEKTÖR YÖNETİMİ

Medikal sektörünün en büyük sorunlarından biri de iç süreçlerin işleyebilmesi için satın alma süreçlerinin yönetilmesidir. Aslında bu sorun hemen hemen tüm firmaların genel sorunudur. Çünkü firmalar öncelikle para kazanacakları yani satacakları ürünlerin satın alma süreçlerini yönetmek isterler.

MEDİKAL
SEKTÖR

Sayfayı Kaydır

ÜRÜN DETAYLARI

Medikal sektörünün en büyük sorunlarından biri, şirket içi süreçlerin yürüyebilmesi için yapılan satın alma süreçlerinin yönetilmesidir. Aslında bu sorun, neredeyse tüm şirketlerin genel sorunudur. Çünkü şirketler, öncelikli olarak, para kazanacağı yani satışını gerçekleştireceği ürünlerin, satın alma süreçlerini yönetmek isterler. Ancak, paranın, sadece satış yapılarak değil, giderlerin de planlanarak ve kontrol altına alınarak kazanıldığı çoğu zaman atlanmakta veya önemsenmemektedir.

Bu kapsamda, Meda Pharma ilaç şirketinin tüm şirket içi satın almalarını, Kurumsal Satın Alma olarak adlandırdığımız modül altında yönetmeye başladık.

Şirket içi tüm satın alma süreçleri (Kongre, Organizasyon, Dönem İçi ve Dönem sonu toplantıları, Promosyon malzemeleri, Demirbaş Alımları, Araç Kiralama, Sözleşmeli Alımlar)bu modül üzerinden yönetilmektedir.

Bu kapsamda, ihale ve teklif yönetimi, bütçe yönetimi, promosyon stok yönetimi ve Onay akış mekanizmaları entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Departman, personel , marka, ana gider- alt gider grubu bazında gider raporlarının alınmasına imkan sağlayan bu modül aynı zamanda giderlerinizin kontrol altına alınmasını da sağlayacaktır.

Saha ve merkez ofis çalışanlarının günlük hayatta yapmış olduğu harcamaların yönetildiği modüldür. Kurumsal satın almada olduğu gibi tüm onay mekanizmaları ve bütçe kontrolleri her aşamada gerçekleştirilmektedir. Saha ekibi yapmış olduğu giderleri (Temsil ve ağırlama, araç yıkama, otopark, kırtasiye gideri gibi) CPM Master’ın gider giriş ekranından kullanımı kolay bir şekilde, (Hiçbir muhasebe bilgisi gerektirmeden) girişini yapar, ilgili bölge müdürü, ürün müdürü ve satış pazarlama müdürü onay işlemini gerçekleştirir. Onaylı olan giderler, muhasebe departmanı tarafından tek bir adımda muhasebeleştirilir.

Departman, personel , marka, ana gider- alt gider grubu bazında gider raporlarının alınmasına imkan sağlayan bu modül aynı zamanda giderlerinizin kontrol altına alınmasını da sağlayacaktır.

Bütçe, gelecekteki belirli bir dönemde gerçekleşmesi öngörülen gelir ve giderlerin karşılıklı tahminlerini içeren cetveldir. Bütçe, belli bir döneme ait yapılacak giderleri ve elde edilecek gelirleri tahmini olarak gösterir. Bütçe, henüz gerçekleşmemiş olan, tahmini rakamları gösteren bir mali plandır.

CPM ERP bütçe yönetim modülü sizlere, cari kart, stok kart veya evrak üzerinde tanımlı olan tüm alanlara göre bütçe yapma imkanı sunar. Örneğin, ürüne, ürün grubuna, müşteriye, müşteri grubuna, müşteriye, markaya, departmana göre bütçe yapılarak hedef verilebilir karşılaştırma analizleri raporlanabilir.

 

  • Bütçe hedeflerinizi miktar-fiyat-tutar-iskonto olarak bütçeleyebilirsiniz. Miktar ve fiyat hedeflerinizi girdiğinizde sistem tarafından otomatik tutar bütçesi oluşur.
  • Ana bütçeden revize bütçeler oluşturulabilir.
  • Farklı bütçeler, revize bütçeleri birleştirerek tek bütçeye dönüştürülebilir.
  • Revize bütçeler arası karşılaştırma raporları oluşturabilir.
  • Bütçe – gerçekleşen karşılaştırmaları yapabilirsiniz.

 

CPM ERP ile Satış Bütçesi, Üretim Bütçesi, Satın Alma Bütçesi, Gider Bütçesi ve Nakit Akış Bütçesini yapabilir, bu şekilde gelecek dönemlerde öngörülen gelir ve giderlerinizi değerlendirebilirsiniz.

Sektör gereği, devletin belirlenmiş olduğu fiyat ve iskontoların, her sipariş ve faturada otomatik olarak gelmesi ve kullanıcı insiyatifine bırakılmadan değişiklik yapılamaması.

Batch numarası bazında stok kontrolü ve ürünlerin son kullanma tarihlerinin takibinin yapılabilmesi. Belirli dönemlerde, yapılan ciro primi gibi kampanya tanımlarının yapılabilmesi.Ecza depoları ve eczanelere yapılan satışlarda, her aşamada kredi limiti kontrolü.

İthalat Yönetimi ile ithalat süreçlerinin takibi ve ithal edilen ürünlerin gerçek maliyetlerinin hesaplanması, ürünlere dağıtılması ve muhasebeleşme süreçleri, “CPM ERP” ile eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. İthalat süreci devam ederken stok durumunun takibi. (Yolda, Gümrükte, Antrepo Depoda). Doğrudan ve/veya Antrepo depo aracılığı ile yapılan ithalatlardaki iş süreçlerinin takibi. Tekliften başlayarak tüm evrak akışının takibi ve malın gümrüğe ulaşmasına kadar ve sonrasında oluşan tüm masrafların takibi. (Ticaret Dosyası, Teklif, Sipariş, Proforma Fatura, Gümrük girişi, Fatura, Fiili ithalat). İthal edilen mallar için parti, lot, seri, barkod gibi değişkenlerin takibi. Her masraf kaleminin (Miktar ,Tutar ,Hacim, Ağırlık, Ortak Birim vb.)seçeneklere göre dağılımı.

Bankalar ile şirketler arasındaki ilişki hakkında pek muamma ve hurafe mevcuttur. Geri dönen ödemeler, karşılaşılan hatalar ve personelin bu hatalar ile harcadığı zaman gibi uzun dönemde şirketinizin geleceğini olumsuz yönde etkileyecek olan faktörler için bir çözümümüz var.

Banka Akıbet sistemi; tüm ödemelerinizi (vadesi gelen faturalar, maaş ödemeleri vs.) ödeme tarihinde ilgili banka aracılığıyla çok kısa sürede ödemesini yapabilmeyi sağlayan bir sistemdir. Otomatik Ödeme Talimatı ile ödeme listelerini tek tuşla ve hata riski minimum şekilde oluşturabilir, İlgili finans-muhasebe müdürlerine onaylatabilirsiniz.

CPM ERP programı üzerinde oluşturulan ödeme listesi, bankanın vermiş olduğu kullanıcı adı ve şifresiyle, bankanın sistemine yüklenir. Sisteme yüklenen liste, ilgili finans müdürünün onayına düşer. (Finans müdürüne konu ile ilgili bilgi maili ve cep telefonuna mesaj olarak da bildirimi gider.) İlgili finans müdürü Elektronik İmza ile imzalar. İmzalanmış olan ödeme listesi, ödeme tarihi ve saati geldiğinde, banka tarafından ödenir. Bütün bu işlem zinciri esnasında CPM Master Güvenlik prosedürleri devrede olup işlemlerde en ufak bir risk barındırmaz.

Sadece Türkiye Ekonomi Bankası değil, çalıştığınız tüm bankalara uygun şablonlar hazırlama esnekliğine sahip olan bir çözüm olması ayrıca avantaj sağlayacaktır.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77