MOBİLYA ÜRETİM YÖNETİMİ

Mobilya üretimi, farklı teknik donanımların ve çok çeşitli materyallerin kullanımıyla eskiye oranla daha karmaşık bir yapıya sahip. Mobilya işinin bir değil birçok safhası var. Tek seferde yüklü miktarda üretim yapabilen firmalar hızlı, hatasız ve takip edilebilir iş süreçleri yaratması gerekiyor. Tüm bunlar için CPM ERP yeterli!

CPM ERP, proje takibi ile ilgili tüm süreçler ve operasyonlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütünleşik yapısıyla, işletmenizin kurumsal bütünlüğüne değer katar. 

MOBİLYA
ÜRETİMİ

Sayfayı Kaydır

Proje ile ilgili tüm süreçlerin bütünleşik bir yapı içerisinde takip edilebilmesi, projelerin başarısı ve kârlılığı açısından çoğu zaman belirleyici olur. Keşif listesi ve projedeki aşamalara göre alım süreçlerinin planlanması ve takip edilebilmesi, bütçeler ile gerçekleşen değerlerin anlık olarak karşılaştırılabilmesi, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm raporların istendiği zaman alınabilmesi, projenin kâr/zarar durumunun incelenmesi açısından son derece önemlidir. 

CPM ERP’ye geçmiş olan işletmeler tüm iş akış ve operasyonlarını tek bir yapıdan yürütebilmenin kolaylığını, güvenliğini ve rahatlığını yaşar.

ÜRÜN DETAYLARI

Müşteri ve bayilere yapılacak aktiviteler önceden planlanır. Gerçekleşen aktivitelerin takibi yapılır. Bayilerden alınan siparişler ve ahsilatlar anlık olarak sisteme işlenir. Böylelikle yolda gelecek ödemelerin ve tahmini ön onayı alınmış siparişlerin takibi yapılır. Aynı amanda müşteri ya da bayilere yapılan uygulamalar, ziyaretler, mail, faks, reklamasyon gibi operasyonlar veri tabanında kayıt altına alınır. Ziyaret sırasında teşhir stok kontrolü, reklam tabelaları kontrolü ve kayıtları da yapılır.

Bayiler ile yapılmış olan her sözleşmeye göre, sözleşme şartlarına uygun fiyat listesi, anlaşılmış özel iskonto, promosyon, bire bir ürün teslimleri, ürün dışı promosyon gibi her bir bağlantı için şartların yeninden oluşturulduğu ve ucu açık satış yöntemlerine belirlenmiş sistem bağlantı yönetimidir. Sipariş girişi sırasında, müşterinin yaptığı her bir sözleşme kontrol edilir. Müşterinin kalan alacağı ve bu alacak rakamına en uygun bağlantı, sistem tarafından bulunur. İster öneri ister şart olarak sunulur. Otomatik seçim, kullanıcı bazlı yanlış fiyat listesi, iskonto ve promosyon hatalarını önler. Bakiye aşımları, fiyat farkları ve iadeleri önler. Yeni bağlantı yapılması gerektiğinde de sürekli uyarır. Risk birimi tarafından sakıncalılar listesine alınmış müşteri/bayiler için ürün çıkışını engelleyen kontrollerin yanında, hangi işlemlerin riskli olduğunu, teminat ve ipoteklerin riske ne oranda etki edeceğini, kendi çeki-senedi, müşteri çek-senedi, şirket ortakları çeki olup olmadığını ve kara liste gibi birçok farklı risk unsurlarını değerlendirmeye olanak verir.

Üretici tarafından modelleri, kartela kumaşları, alternatif kartelalar ve bu kartelalara göre kumaş ve kesim fiyat farkları oluşturulabilir. Sipariş girişi sırasında kullanılacak kumaşların stok miktarları ve daha önce yapılmış olan rezervasyonlar takip edilir. Talep edilmesi durumunda onaylanmış sipariş için otomatik kumaş rezervasyonu yapılır. 1. seviye ürün ağaçları görülebilir. Tek renk ya da çok renk (2 renk, 3 renk, 3 renk + Deri vb.) seçimine göre ürün ağacı seçilebilir. Teslimat için şartlar oluşturulur (Grup sipariş), siparişin her satırı için risk ve bağlantı kontrolü yapılır. Standart ürünler için birim üretim saatleri belirlenir ve içerideki üretime bakarak tahmini teslim tarihi saptanır. Aynı anda müşteri ya da tüm siparişlerin anlık olarak üretim durumları izlenebilir.

Mimar tarafından çizilmiş ya da müşteri tarafından getirilmiş özel tasarımların siparişinin takibi yapılır ve ürünün teknik resimleri de eklenebilir. İlgili konsept ya da custom ürün için planlama ve üretim onay akışı oluşturulur. Fiyat çalışması yapılması ve onayının alınması sonrası, ürün ağacı hazırlanan konsept ürün için oluşturulan siparişin ürün ağacına aktarımı otomatik olarak yapılabilir. Modeli çizilmiş ve üretici tarafından tasarlanmış olan ürünler için döşeme öncesi (İskelet) fiyatı ile seçilmiş özel kumaş, kullanılacak aksesuarlar için müşteriye özel ürün ve fiyata dönüşmüş ÖZEL üretimlerin takibi yapılır.

Üretim bandındaki ürünler, bekleyen siparişler, eleman ve teçhizatlar kontrol edilerek döşemeli grup üretim planlama çizelgeleri grafik ya da doküman olarak oluşturulur.

Pastal planlama için özel olarak tasarlanmış yazılımlar ve model tasarlamada kullanılan çizim programları ile entegrasyon yapılabilir. Hangi programlar olduğunun bilgisini alınız. (Uygun veri tabanı entegrasyon şartlarının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.)

Üretim emri verilmiş siparişler ve henüz emri verilmemiş siparişleri dikkate alarak stok durumu, rezervasyonlar, siparişi verilmiş ancak enüz depoya gelmemiş ürünler ile min/max stok ve parti büyüklükleri ihtiyaç olarak belirlenir. Aksiyon planları oluşturulur ve satın alma talebi, sipariş, termin ya da toplu bir şekilde verilir.

Kalite kontrol makinaları ile haberleşerek, metre olarak alınmış kumaşların, lotlara ve toplara ayrılmak suretiyle kumaş kalite kontrol makinalarında metraj kontrolleri yapılır. Onay ya da şartlı onay verilmiş lot bazında kumaş topları mamul depoya, puanlama sitemini geçememiş kumaş topları ret depoya alınmak suretiyle iadelerinin yapılması sağlanır. Tüm bu işlemlerin yanında modül sayesinde uygulanacak ise laboratuvar testleri de kayıt altına alınır.

Satın alınmasına karar verilen alım teklifleri için alım siparişi oluşturulur. Alım siparişinde alınan malzemeye ait tüm bilgiler, ödeme koşulları, teslim tarihi ve yerine ait tüm detaylar siparişe girilir. Alım siparişi önce finans bölümünün, sonra proje yöneticisinin, daha sonra da siparişin tutarına bağlı olarak Genel Müdürün onayına gönderilir. Onaylamalar direkt program üzerinden ya da Web üzerinden yapılabilir.

Şantiyelere sevk edilecek malzemelerin sevkiyat planlaması ise alım siparişlerine girilen teslim tarihine göre yapılır.

Sipariş bazlı üretim emirlerinde döşemeli grup ürünün, istasyon ve modül bazlı birbirini sıralı takip eden barkod numaraları üretimin her safhasında izlenir. Başlama bitirme, duruşlar (planlıplansız), hatalar, vardiyalar, üretim istasyonları ve üniteler bazında takip edilir.

Döşemeli grupta bir çalışanın günlük ürettiği modül sayısı, üretim saati performans yüzdeleri ve ürettiği ürün bazında performansı, anlık, günlük haftalık ve aylık bazda takip edilir. Birbirini takip eden barkod numarası sayesinde hangi elemanın hangi ürünün neresini, ne kadar sürede, hangi tezgahta veya istasyonda yaptığı izlenebilir.

Model ve modüller için öngörülen maliyet (ön maliyet) ile gerçekleşen maliyet karşılaştırılır. İş merkezleri, rotalar veya prosesler bazında maliyet hesaplanabilir. Ek maliyetler dağıtım anahtarı ya da şirkete özel dağıtım yönetimi de kullanılabilir.

Üretimi tamamlanmış/tamamlanmak üzere olan siparişlerin rotaları dikkate alınarak teslim tarihilerine göre planlaması yapılır. Sevkiyat yöntemine göre her ürün için belirlenmiş ağırlık, M2, M3 analizi yapılarak doğru yükleme aracı önerisinde bulunulur. Bu sayede doğru planlama ve sevkiyat ile navlun giderleri en aza indirilir.

Oluşturulmuş sevkiyat planlarına göre, üretimi tamamlanmış ve mamul depoya gelmiş sipariş kalemlerinin, takım bütünlüğü korunur ve kontrol edilir. Eksik herhangi bir parça kalmaksızın barkod okutularak çıkışı sağlanır. Çıkış olabilmesi için gerekli şartlar firmaya özel tasarlanabilir. Yüklemesi gerçekleşmemiş ürünler tekrar planlanmak üzere sevkiyat planlama modülünde revize edilir. Anlık planlanan gerçekleşen sevkiyatlar takip edilir.

Modül ya da takım için oluşturulan siparişlerde kaplama rengi, aksesuar, cila gibi detaylara göre özel ya da seri üretim siparişleri oluşturulur. Birlikte sevk olacak ürünlerden, sevkiyat sırasındaki özel hususlara kadar özel şartlar oluşturulur. Sipariş girişi sırasında mevcut stoklara göre paket bazında stok kontrolü yapılır. Talep edilirse paketlerden oluşacak mamullerin, ortak paketler dikkate alınarak ve takımlaştırılarak stoktan sevkiyatı sağlanabilir.

Teslim süreleri dikkate alınarak min/max stoklar ile yoldan gelecek mallar, min/max alım parti büyüklükleri ve mevcut paket stokları gibi bir çok değişken dikkate alınır ve gerçek malzeme ihtiyacı belirlenir. Oluşan malzeme ihtiyaç planları iş emri bazında, terminlere göre ya da toplu bir şekilde malzeme talebine dönüştürülür.

Anlık müşteri talep değişikliklerinde saatler süren malzeme ihtiyaç planlama hesaplama işlemi geride kalır! Modüler üretim şartlarına göre oluşturulmuş ihtiyaç optimizasyonu sistemi ile karar alma süreçleri kısalır.

Her bir sipariş ya da stok için üretilecek ürünler toplu bir şekilde üretim emrine dönüştürülür. Üretim emri dönüşümü sırasında istif barkodları, paket barkodları ve montaj talimatları basılır. Üretim sırasında kullanılacak hammadde ve yardımcı malzemeler ile bunların hangi depolardan alınacağı ve üretim sırasında kullanılacak talimatlar gibi veriler oluşturulur.

Planlanmış üretim emirlerinin hangi iş merkezinde, üretim bantlarında, makinalarda üretileceği belirlenir. Üretim sahasındaki devam eden işler, işlerin birim üretim zamanlarına göre planlanır. Makinalardaki üretim bitiş süreleri ile yüklemeleri, darboğazları, buna göre en uygun rota ve makinaların belirlendiği ve planlandığı, üstelik aynı anda gerçekleşmelerin de takip edildiği sistemdir.

Emir bazında oluşturulan evrak üretimler, toplu bir şekilde kesim yapılmak üzere istif bazında makinalara yüklenir. Paketleme aşamasına kadar toplu bir şekilde üretime giren ürünlerin artık istif bazında takibi sağlanır. Talep edilmesi durumunda makinalara (M2M) Machine-To- achine bağlantı yönetimi ile veri alışverişi yapılarak iş emirleri yüklenir ya da okunur.

Üretimin her aşamasında dokunmatik ekranlar sayesinde aynı anda iş merkezleri, kaynaklar, rotalar, prosesler bazında üretim adetleri, vardiya, personel, hatalar, planlı ya da plansız duruşlar takip edilir. Her bir üretim aşamasının tamamlanması sonrası tüketimler ve oluşmuş yarı mamul stokları kullanıcıdan bağımsız barkod sistemi ile oluşturulur.

Barkod ve dokunmatik ekran üretim takip sistemi sayesinde çalışan personellerin işe başlama bitiş, set-up süreleri takip edilir. Vardiya değişimi, duruşlar, istif değişimi, yükleme gibi kayıp zamanlar analiz edilebilir ve bu sayede çalışan performans analizi raporları hazırlanabilir.

Paket bazında stok takip sistemi ile istenildiği anda mevcut paket stoklarından oluşturulabilecek mamuller ve eksik paketler saptanır, stoklardan modül oluşturma gerçekleştirilebilir. Ortak paketler için optimum mamul oluşturma ve ortak paket gereksinim tespiti yapılır.

Sevkiyat planlaması yapılmış ürünler için, paket bazlı stok yönetim sisteminin gereksinimi olan depo, raf, göz ve sıra gibi depolama yöntemleri kullanılır. Farklı ebatlardaki paket stoklarının depo yerleşim planında nerede olduğu, yükleme sırasında hangi raflardan toplanacağı gibi bilgilere ulaşmak için oluşturulmuş dinamik depo yönetim sistemidir.

Her bir ürün için belirlenmiş montaj talimatları, ürün ağaçları ya da paket stok yarı mamullerine resim ve talimat olarak eklenir. İş emri oluşturulması sırasında istif ile birlikte montaj talimatları da dağıtılır. Aynı şekilde paketleme takip sistemi ile hangi pakette hangi ambalaj malzemeleri kullanılacak, paketlerde hangi parçalar olacak, paketlere hangi aksesuarlar konulacak gibi veriler takip edilir. Paket oluşumu sırasında tüketimler de yapılır.

Satış koordinasyon departmanları tarafından, teslim yerlerine ve müşterilere göre oluşturulan sevkiyat planları lojistik birimine iletilir. Lojistik birimi yüklenecek modüllerin kaç paketten oluştuğunu ve bu paketlerin hangi rafta ve hangi gözde sırada olduğunu, planlama modülünden oluşturduğu liste ile toplama ekibine dağıtır. Ekip, ilgili paketleri sevkiyat alanında toplar. Barkodlu sevkiyat ile eksik paket kontrolü yapılarak sevkiyat gerçekleştirilir.

Lojistik departmanı tarafından irsaliye kesilen, döşemeli grup yatak, baza ve modüler grup ürünler için fatura kesilir ve fatura online larak muhasebeleştirilir. İhracat malları için çeki listesi, ihracat faturası, Türkçe ve İngilizce fatura ile yükleme notaları ve ATR belgeleri gibi tüm işlemler tamamlandıktan sonra oluşan kayıtlar yapılan gümrük masrafları ile birlikte muhasebeleştirilir ve ihracat bazında kârlılık raporlanabilir.

Gelen servis talepleri ve yapılması gereken tamir bakım işlemleri ( garantili, garanti dışı) sistem üzerinde takip edilir. Arıza nedenleri analiz raporları ile (müşteri kaynaklı, üretim kaynaklı, montaj kaynaklı vb.) işletmede önleyici tedbirlerin alınması için ihtiyaç duyulan verilere anında ulaşılır.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77