TAHIL ÜRETİM YÖNETİMİ

Un piyasalarında hem yurt içinde hem de küresel ölçekte yaşanan rekabet, üretici sayısını ve kâr oranlarını düşürürken maliyetleri yükseltiyor. Un sektöründeki firmaların etkin bir şekilde organize olmak ve iş süreçlerini en az maliyetle yürütmek için teknolojik inovasyona önem vermeleri kaçınılmaz hale geliyor. ERP yazılımlarının değeri ise, işte tam da bu noktada anlaşılıyor. Seçimini yenilikten yana yapanlar, tıkır tıkır işleyen bir yapıya kavuşuyor.

TAHIL
ÜRETİM

Sayfayı Kaydır

Tahıl sektöründeki fabrikaların etkin bir şekilde organize olarak, iş süreçlerini en az maliyetle yürütmek için teknolojik inovasyona önem vermeleri kaçınılmaz bir gerçek. Böylelikle ERP yazılımlarıyla seçimini yenilikten yana yapanlar ihtiyaç duydukları tüm çıktı ve raporları CPM Tahıl Fabrikaları Çözümü üzerinden alarak ilk işlemden başlayarak muhasebeye kadar gidecek tüm işlemleri bu sistem bütünüyle yapabiliyor. Tüm süreç ve operasyonların tek bir uygulama üzerinden yürütülmesi yönetime büyük yarar sağlıyor. Böylece fabrikalar kontrol ve denetimlerini daha etkin yapabiliyor ve karar verme sürecinden ihtiyaç duydukları verileri CPM üzerinden raporlayabiliyor.

Tahıl piyasalarında hem yurt içinde hem de küresel ölçekte yaşanan rekabet, üretici sayısını ve kar oranlarını düşürürken, maliyetleri yükseltiyor. 30 yılı aşkın deneyimi, nitelikli insan kaynağı ve müşterileriyle, Türkiye’nin en köklü bilişim şirketlerinden olan CPM Yazılım, Tahıl Çözümü ile iş süreçlerini en az maliyetle yürütmek isteyen firmalara teknolojik inovasyonla çözüm öneriyor.

Tahıl Çözümü Aşamaları

Buğday alım sürecinde kamyonların girişinden, laboratuvar işlemlerine oradan kantar tartım işlemlerine, alım irsaliyesi veya müstahsil makbuzu işlemleri direk CPM üzerinden yürütülüyor. Tüm kontrol ve raporlama Tahıl Fabrikaları Çözümü içerisinden yapılıyor.

Satış sürecinde satış siparişinin oluşturulması, oluşturulan satış siparişinde müşterinin geciken bakiyesi var ise ilgili kişilere otomatik e-posta ile bilgilendirme yapılıyor. Oluşturulan satış siparişleri kantara düşüyor ve kantarda tartım işlemleri yapılınca tartım bilgileri otomatik satış siparişi üzerine yazılıyor. Bu da bir takım kontrollerin yapılmasını aynı zaman da da satış ile ilgili tüm rapor ve analizlerin bir anda yapılmasını sağlıyor.

Satış bölümü için geliştirilmiş olan mobil uygulama ile müşteri ziyareti yapan satış elemanları gittikleri müşteri ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgileri bu mobil uygulama sayesinden görebiliyor. Müşterinin bakiyesi, Bakiye Detayı, Geciken Bakiyesi, Ürün bazında satış raporu, Yıl ve Aylara göre satış raporu, Ödenmemiş Çek ve Senet bilgilerini göre bilir ve varsa satış siparişlerini direk uygulama üzerinden oluşturabiliyor.

Tüm kasa, banka, çek ve senet işlemleri CPM üzerinden yönetiliyor.

Personel ile ilgili tüm yasal işlemler CPM personel uygulaması üzerinden yürütülür. Yapılan bordrolar otomatik muhasebeleştiriliyor.

Duran varlık ‘’Demirbaş’’ ile ilgili tüm işlemler CPM duran varlık yönetiminden takip edilebiliyor. Duran varlıklar ile ilgili yapılan amortisman hesaplamaları otomatik muhasebeleştiriliyor.

Tahıl Çözümüyle, genel muhasebe olmak üzere, finansal işlemler, banka işlemleri, kasa işlemleri, çek-senet yönetiminin hemen ardından satış siparişleri, satış faturası, alımdan iade faturası, alım faturası, müstahsil makbuzu, satıştan iade faturası, gider faturası gibi işlemleri organize bir şekilde ilerletirken sistem bütünü içerisine personel yönetimi, duran varlık yönetimi son olarak da sigorta işlemlerini entegre ederek iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetebiliyoruz.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77