AR-GE YÖNETİMİ

AR-GE ve Tasarım Merkezi olan şirketlere büyük fırsat!

Saatlerce süren hesaplama anlık olarak CPM Ar-ge Modülü ile yapılıyor.

Dünya’da daha etkin rekabet için devletin birçok kurumu çeşitli destekler veriyor. Şirketler, Ar-Ge Merkezi veya Tasarım Merkezi yetki belgesi alarak bu teşvik ve desteklerden yararlanıyor. AR-GE Yetki Belgesi alan şirketlerin mevzuat gereği yerine getirmesi gereken görev ve hesaplamalar var. Bu iş yükünü hafifletmek için 30 yıllık deneyim ve profesyonel ekibiyle binlerce kullanıcıya hizmet veren CPM Yazılım, ERP sistemiyle entegre çalışan AR-GE modülünü kullanıma sundu. Saatler süren iş yükünü saniyelere çeken CPM AR-GE Modülü sayesinde şirketler, hem zamandan hem de maliyetlerinden büyük tasarruf sağlıyor.

AR-GE
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

Şirketlerimizin sorunlarını biz kendi sorunumuz gibi ele alarak, yaşadıkları sıkıntıları çözüme ulaştırarak birlikte aşıyoruz. AR-GE modülü ile AR-GE Merkezi ya da Tasarım Merkezi Yetki Belgesi olan şirketlerimizin hem yerine getirmesi gereken görevleri, hem de teşviklerin devamı için çok önemli olan doğru ve eksiksiz hesaplama anlık olarak yapılabiliyor. CPM AR-GE Modülü ,ERP sistemine entegre olarak büyük kolaylık sağlıyor. Böylece, Türkiye’nin dünya lideri olma hedefi için araştırma, geliştirme yapan şirketlerimizin maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyoruz.

CPM ARGE MODÜLÜ NELER YAPIYOR?

 • AR-GE projelerinde çalışanların takibi
 • Çalışanların içeride / dışarıda çalışma takibinin proje bazlı yapılabilmesi
 • Analiz, nitelik, görev, izin gibi ayrıntıların ayrıntılı raporlaması,
 • PDKS Sistemi ile entegre çalışarak Tam Zamanlı, Yarı Zamanlı ve Destek Personellerine ait Ar-Ge SGK Teşvik ve Gelir Teşvik Gününün Hesaplanması,
 • Ar-Ge SGK Matrahının ve 5510 Kapsamında SGK Matrahının ayrı ayrı hesaplanarak ikinci kanun parametresiyle E-Bildirgenin verilebilmesi,
 • Personellerin projedeki belirlenen Efor oranlarına göre dağıtımın sağlanarak İşçilik Maliyetlerinin (Kazanç + Ek Kazanç + SGK Primi vb. giderleri) Proje bazlı olarak 750 Araştırma ve Geliştirme hesaplarına aktarılması,
 • Ar-Ge giderleri içinde pay verilmesi gereken Ortak Giderlerin Dağıtım Anahtarı yoluyla İlgili Proje Maliyetlerine aktarımının sağlanması
 • Havuzda Biriken Tüm Ortak Ar-Ge Giderlerinin yine Dağıtım Anahtarı yoluyla İlgili Proje Maliyetlerine aktarımlarının sağlanması,
 • Dağıtılan Proje Maliyetleri baz alınarak Kurumlar Vergisi Ar-ge İndiriminin hesaplanması,
 • Ar-ge ile ilgili e-Muhtasar bildiriminin yapılması,
 • Proje bazlı Maliyetleri detaylı olarak analiz edebilme imkânı sağlaması,
 • Projede belirlenen bütçe ve gerçekleşen maliyetler ile harcanan saatlerin takibinin kolaylıkla sağlanabilmesi

AR-GE ve Tasarım Merkezleri Türkiye’nin geleceğine yatırım

AR-GE ve Tasarım Merkezi Belgeleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kontrolünde özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla yapılıyor.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77