PERFORMANS YÖNETİMİ

Performans Yönetim Sistemi kapsamında yapılan değerlendirmelerin nedeni çalışana not vermekten öte; kişinin iyi ve güçlü yönlerini belirlemek, eksik ve geliştirmesi gereken yönlerini de ortaya koymaktır.

Böylece çalışan, kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görür ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirir. Çalışanların performans düzeyi, kişisel kariyer planları çerçevesinde kendilerini çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlamaktadır.

Diğer yandan, kariyer gelişiminin ne yönde olacağı gibi konularda değerlendirme yapma fırsatı bulur.

PERFORMANS
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

ürün detayları

Performans Yönetim sisteminde dönemsel olarak ayrı süreçlerde takip edilmesi gereken şu alt modüller bulunmaktadır:

  • İş Hedefleri
  • Yetkinlik Hedefleri
  • İşe giriş sonrası ara değerlendirme anketleri
  • 360 derece testleri
  • Kariyer Gelişim Kartları

Kurumun kişi ile yaptığı iş anlaşmasının koşullarının ne oranda gerçekleştiği, çalışanın ilgi ve yeteneklerinin işe ne düzeyde yansıdığı, kişinin iş başarısı, görev tanımındaki standartlara ulaşıp ulaşmadığı konusunda karşılıklı el sıkıştığı ve takip ettiği sistemdir.

Kişinin mevcut ve hedef pozisyon için sahip olması gereken yetkinliklere ulaşması için uygulayacağı aksiyonların tanımlandığı ve takip edildiği sistemdir.

Kurumda işe giriş yapan personelin oryantasyon ve gelişim süreçlerinin personel ve yöneticisi bazında takip edildiği sistemdir.

Personelin iş süreçlerinde temas ettiği birimler, tedarikçi, müşteri, ast ve üstleri ile olan iş ilişkilerinin değerlendirildiği sistemdir.

Çalışanın mesleki kariyer hedeflerinin planlandığı ve üst pozisyon için sahip olması gereken mesleki beceri ve yetkinliklerinin tanımlandığı ve takip edildiği sistemdir.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77