SABİT KIYMET YÖNETİMİ

SABİT KIYMETLERİNİZ EMİN ELLERDE… SAHİP OLMAK KADAR YÖNETEBİLMEK DE ÖNEMLİ…

CPM ERP Sabit Kıymet Yönetimi Yazılımı, sabit kıymetlerin satın alınmasından başlayarak elden çıkarılmasına kadar tüm dönemsel amortisman ve değerleme işlemlerini gerçekleştirir, muhasebe ile eşzamanlı çalışmasını sağlar.

SABİT
KIYMET

Sayfayı Kaydır

Sabit Kıymet Yönetimi

 • Tüm demirbaşların, kurumun organizasyon yapısına göre, bağlı bulundukları gruplara ayrımı (Bölüm, firma, şehir, departman vb.)
 • Sabit kıymetlerin alımından, satışına ve hurdaya çıkışına kadarki süreçlerin takibi
 • Sabit kıymetlerin garanti süreleri ve tüm detay bilgilerinin kart üzerinden takibi
 • Gayrimenkullerin parsel pafta vb. tapu bilgilerinin takibi
 • Gayrimenkulün teminat bilgilerinin takibi.
 • Araçların, motor şase numarasına kadar uzanan detay bilgilerinin takibi
 • Demirbaşın giriş çıkış detaylarının takibi
 • Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan TEFE oranlarına göre 3’er aylık dönemlerde enflasyon değerlemelerinin yapılması
 • Ekonomik ömür kodları tanımları
 • Sabit kıymet giderlerinin tanımlanması
 • Sabit kıymetlerin satış bedeli, miktarı, satılan demirbaşların birikmiş amortismanı, maliyet bilgilerinin izlenebilmesi
 • Sabit kıymetlerin amortisman ve değerleme hesaplamalarının aylık veya yıllık olarak yapılması
 • Masraf merkezi tanımları ile sabit kıymet amortismanlarının tanımlanan masraf merkezi bazında muhasebe kayıtlarına aktarımı
 • Amortisman yöntemlerine göre hızlandırılmış, normal ve kıst amortisman uygulamaları
 • Tüm yasal raporların ve istenen özel raporların oluşturulması

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77