KİMYA ÜRETİM YÖNETİMİ

İŞİN KİMYASINA UYGUN ÇÖZÜMLER

Kimya sektörü, en ufak hata ve dikkatsizliğin ağır sonuçlar doğurabildiği bir iş sahası. Sadece üretim aşamasında değil, stok, satış, maliyet ve risk yönetimi konularında da detaylı bir planlama, sürekli takip ve kontrol gerektiriyor. Tercih sizin: İş akışınızı bugüne dek alıştığınız şekilde sürdürmek ya da sürdürmemek… Seçiminizi yenilikten yana yaptığınızda, tıkır tıkır işleyen bir yapıya kavuşuyorsunuz.

KİMYA
ÜRETİM

Sayfayı Kaydır

ÜRÜN DETAYLARI

Ürün kodu, açıklaması gibi bilgilerin yanı sıra, risk güvenlik tanımları, ürünün teknik özellikleri, tehlike sınıfları, TSE ile ilgili ereklilikler, ithalat ya da üretimle ilgili şar tlar, varsa EPDK izinleri ve lisans belgeleri takibinin sağlandığı st ok kartta tüm vrakların (Word, Excel, Jpeg vb.) arşivlenmesi sağlanır. Arşivlenen dosyalar veri tabanına kaydedilir, ihtiyaç anında tüm bu verilere ulaşılabilir.

CRM modülü üzerinden mevcut ya da potansiyel müşteri faaliyetlerinizi takip ve koordine edebilir, randevularınızı düzenleyebilirsiniz. İlerseniz rakip ürünlerle ilgili karşılaştırmalar da yapabileceğiniz müşteri ilişkiler yönetimi modülü, teklif yönetimi modülü ile entegre çalışır.

Müşterilerinize verilen tekliflerin takibini sağlayan modüldür. Teklif revizyonlarını görebilir, teklifin satışa dönememe nedenlerinin eya teklifin satışa dönme oranlarının analizini alabilirsiniz. Sipariş modülünde var olan tüm fonksiyonlar teklif yönetimi için de eçerlidir.

Müşterilerinizin hem numune siparişlerini hem de normal siparişleri ni yöneten modüldür. Siparişin ambalaj şekli (varil, kutu vb.), teslim şekli, ödeme şekli, stok teslim veya üretim teslim vb. tüm bilgileri tanımlar ve kaydeder. Seçilen ürünün hangi depolarda ve ne miktarda olduğu, ürünler üzerinde rezervasyon olup olmadığı, yolda alım siparişin olup olmadığı gibi bilgiler de bu ekrandan takip edilir.

Girilen veya teklifle ilişkilendirilen sipariş ile ilgili re zervasyon yapılacak ise, yine aynı ekrandan yapılır ve ilgili ürün müşteri çin ayrılır. Finansal risk analizi ve/veya onay sürecini tetikleyip tetiklemeyeceği, rezervasyon yapılıp yapılamayacağı parametrik olarak kurgulanmıştır. (Müşteriye tanımlanan kredi limiti, açık hesap limiti, geciken bakiye kontrol, işlem tarihi ve tahsilat gelme süresi rasındaki fark kontrol gibi)

Sipariş sürecinde yapılan tüm işlemler stok teslim ise sevkiyat ekranında düşer. Sevk sorumlularına sadece ürünü hazırlamak, planlamak ve göndermek kalır.

Üretim yapılacak siparişlerin ve öngörülen üretimlerin tanımlandığı modüldür. Üretim planlama sorumluları planlamayı kendileri luşturabilir veya sistem tarafından oluşturulmasını isteyebilir. Sistem planlamayı oluştururken hammadde ve kapasite verilerini kullanmanın yanı sıra sizin belirlediğiniz üretim önceliklerini de dikkate alır.

Alınan sipariş ve/veya stok için üretim işlemleri, tanımlanmış mamul ağaçları üzerinden iş emri ile başlar. Müşteriye özel üretimler söz onusu olduğunda, sipariş noktasında özel mamül kart tanımlanabileceği gibi, aynı ürünün istenildiği kadar farklı versiyon mamül ağacı da anımlanabilir. Üretim anında kullanılabilecek alternatif hammaddeler ve bu hammaddelerin stok miktarları görülebilir. Hammadde değişimi ve ullanılan hammaddelerin miktarlarının değişimi yapılabilir.

Üretimde mamullerin doğru ambalajlanması için mamul bazında amb alaj seçimi yapılabilir ve seçilen ambalaj tipi doğrultusunda reçeteye tomatik tüketilecek ambalaj miktarı eklenebilir. Hammadde ambalajları tekrar kullanılacak ise, takibi ve maliyete etkileri sistem tarafından yönetilir.

Üretimlerde sahadan veri toplama çözümü sayesinde, veri girişi için ayrıca uğraşmaya gerek kalmaz. Operatörler dokunmatik ekranlarla, etkileri çerçevesinde, operasyonlarını hatasız bir şekilde yönetebilir. Bu sayede hem gerçek zamanlı ve doğru üretim takibi hem de çalışma üresinin tespiti mümkün hale gelir. Laboratuvar çalışmaları bir operasyon olarak değerlendirilir. Gerek üretim öncesi gerekse üretim snasında, ihtiyaç duyulan noktalarda veriler laboratuvara yönlendirilir.

Laboratuvar sonuçlarına göre gerekli hammadde eklemeleri yapılarak sürecin sağlıklı olarak yürütülmesi sağlanır. Üretim esnasında meydana elen duruşlar ve nedenlerinin takibi de aynı sistemle yapılır.

Ürün grupları ya da ürünlerle ilgili belirlenmiş standar tlara göre (DIN-TSE-ASTM) uygulanacak kalite kontrol metotları, deney, alt deney anımları kalite kontrol min/max değerleri ile görsel testler tanımlanır.

Her bir evrak üretim emri için, üretim devam ederken alınan numuneler adına daha önceden belirlenmiş kalite kontrol testlerine tabi utulur. Test, laboratuvar tarafından onay ya da şartlı onay verilinceye kadar devam eder. İlgili ürünler belirli periyotlarda şarj bazında kalite kontrol değerleri izlenerek reçete ya da üretim talimatı revizyonuna gider. Revizyonlar sistem üzerinde takip edilir. Dilerseniz lgili her bir şarj için analiz sertifikası hazırlanır ve müşterilere sevkiyat sırasında ya da herhangi bir anda t eslim edilir. Kalite önetimi gerekliliği olan izlenebilirlik şartlarının tamamı sistem üzerinden takip edilir.

KPI raporları sayesinde istenilen tarihler arasında üretimdeki tüm depar tmanlara ve işlemlere ait performansları sorgulayabilir, lanlanan ve gerçekleşen veriler arasında her türlü yönetim raporunu en hızlı ve doğru şekilde alabilirsiniz. Bu raporlar şirketinizin mevcut akışı hakkında fikir verir, ileriye dönük verimli kararlar almanıza olanak sağlar.

Tüm satın almalarınızı talep süre cinden başlayarak, tekliflerin alınması, siparişlerin takibi ve firma içi onay süreci ile önetebilirsiniz. Tekliflerin karşılaştırılması ve onay süreci ile etkin bir tedarik yönetimi sağlamanız kolaylaşır.

Bütçe modülü ile satış, satın alma ve yatırım bütçelerinizi kurgulayabilir, yıl içinde karşılaştırma raporları sayesinde bütçenizi revize debilirsiniz. Proforma gelir tablosu ile karlılık hedeflerinizi ve sapma sebeplerini de yakından takip edebilirsiniz.

Sistem, ilk madde malzeme maliyetlerini stok yönetimi modülünden hesaplar. İşçilik ve genel üretim giderlerini muhasebeden tahakkuk etmiş erilerden belirlemiş olduğunuz anahtarlar üzerinden üretim maliyetine ekler. Muhasebe modülünde gerekli yansıtma fişlerini de oluşturur. öylece gerek stok modülündeki maliyet verileri gerekse muhasebede var olan maliyet verileri arasında bir fark olmaz.

CPM ERP standart çözümü olan finans modülü, bilinen kasa, banka, çek senet, kredi kar tı vb. işlemlerin takibini ve yönetimini sağlar. yrıca teminat mektubu yönetimi, ipotek yönetimi, çek-banka entegrasyonları, çek scanner uygulaması, banka ekstre transfer (MT940), çek yönetimi, risk yönetimi, krediler yönetimi, GATT (Gecikmiş alacakların takip ve tahsil), özelleştirilebilir nakit akışı ve çoklu döviz akibi modülleri ile de donatılmıştır.

Tüm sistemdeki verilerin online olarak aktığı muhasebe modülü , V.U.K. ( Vergi usul kanunu) muhasebesiyle eş zamanlı olarak TFRS ve USGAAP uygulamalarını da destekler. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından onaylanmış e-defter uygulaması standart modül olarak sunulur. Sadece bir asraf merkezi uygulaması değil, gelişmiş bir raporlama aracı olarak da işlev gören muhasebe yönetimi modülü ile, masraf merkezi bazlı elir ablosu ve bilançolara ulaşmanın yanı sıra farklı amaçlarla kullanılabile cek 24 kod alanı standar t olarak sunulmaktadır.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77