KONFEKSİYON ÜRETİM YÖNETİMİ

Birçok farklı değişkene tabi olan tekstil firmaları için gündelik işleyişte yaşanabilen aksaklıklar hem maddi hem de manevi bir yük oluşturur. Sadece çalışanların değil kimi zaman yöneticilerin bile, tekstil gibi çok aşamalı bir işin bütün süreçlerine hakim olmaları zordur. Oysa kapsamlı bir yazılım programı tüm sorunları tek kalemde çözmek için ihtiyacınız olan tek yatırımdır!

KONFEKSİYON
ÜRETİM

Sayfayı Kaydır

CPM ERP beklentileriniz doğrultusunda işinizi planlar, her aşamasını kolayca takip edilebilir hale getirir ve sorunları engeller. Firmanızın her birimi için bir CPM ERP çözümü mutlaka vardır. CPM ERP ile çalışmak demek, müşteri taleplerine daha etkin, hızlı ve hatasız cevap verebilen bir alt yapıya kavuşmak, iş planlaması ve takibine minimum efor harcamak ve stresinizi hafifletmek demektir!

Konfeksiyon üretim yönetim sistemi ile neler yapabilirsiniz?

ÜRÜN DETAYLARI

Müşteri ya da giysi grubuna göre koleksiyon ya da tasarım takibi yapılır. Tasarım modülü aynı zamanda web ara yüzlü olarak da çalışır. Bu ayede farklı lokasyonlardaki outsource tasarımcıların model ile ilgili arşiv dahil tüm bilgileri veritabanında tutulur. Tasarım ve koleksiyon bazında arşivleme yapılır, ürün bazlı geriye dönük izlenebilirlik sağlanır. Tasarım ve koleksiyonların satışa dönüşme oranları e maliyetleri hesaplanır.

Numune, konfeksiyon üretim sürecinin en önemli parçalarından biridir. Bütün üretim süreçleri, oluşturulan ve onayı alınan numune baz lınarak yapılır. Kesim, dikim, ütü ve paketleme numune üretimin aşamalarıdır. Ayrıca baskı, boya, aksesuar ve en önemlisi kumaş, dış şlemler olarak takip edilir.

Bu modül ile, model, giysi gurubu, giysi cinsi, departman, sezon ve tasarımcı bazında numune talebi açılır. Refakat kartı ile, varyant, umune cinsi ve beden setine göre talep alınır. Numune dolaşım formu ile şirket içi işlem takibi yapılır. Aşamalar anlık izlenebilir.

Oluşturulan Kare Kod ile numunenin geriye doğru izlenebilirliği sağlanır. (Kumaşın nereden tedarik edildiği, aksesuarların nereden lındığı, hangi fasoncu ya da atölyede dikildiği gibi bilgileri içerir.) Numunede kullanılacak kumaşlar Lot bazında takip edilir. Kumaşların depo/ raf/göz takibi yapılır. Numunelerin nerede olduğu (Showroom, müşteri temsilcisi) takip edilir. Numune çıkış formu (çeki listesi) ile hangi müşteriye ne numune yapıldığı, hangi giysi gurubundan hangi tasarımcının modeli dikildiği ve gönderildiğinin takibi yapılır. umunede kullanılan kumaşın hangi tedarikçinin, hangi serisinin, hangi lotuna ait olduğu bilgisi tutulur.

Numune departmanının yaptığı numunelerin anlık maliyeti izlenebilir. Talep edilirse tüm numune aşamaları CPM ERP’e entegre edilebilir ve eb uygulaması olarak da çalışabilir.

Maliyet tipi ve malzeme cinsine göre kullanılacak miktar ve alınabilecek en uygun fiyata göre hammadde, kesim, nakış, baskı, yıkama, ütü, aket gibi ek maliyetler ile genel gider, satışpazarlama giderleri, enerji, personel vb. endirekt giderlerin eklenmesi ve öngörülen kâr arjının eklenmesiyle oluşan fiyatın, gerçekleşen maliyet ile karşılaştırıldığı (parite çevrimleri otomatik yapılarak) ve anlık takibinin yapılabildiği modülümüzdür.

Tasarım, koleksiyon, numune ve ön maliyet dikkate alınarak, renk, varyant ve beden setine göre sipariş takibi yapılır. Sipariş miktar esaplamaları çeki listesine kaynak oluşturacak asorti dağılımına göre ya da beden seti miktarına göre yapılır. Plan-adet belirlenen yönteme göre otomatik hesaplanır. Sipariş sırasında üretimin başlangıç tarihi eğer revize edilmişse revize üretim tarihi girilir. Girilen sipariş çin yetkili onayı sonrası her versiyon için mamul model kartı otomatik oluşturulur. Üretim emri verilmiş siparişlerin aşama takibi ve aliyetleri eş zamanlı izlenir. Mobil ofis uygulaması sayesinde siparişlerin onayı, durumu cep telefonu ya da tabletlerden izlenir.

İlgili siparişin beden setine göre model kalıp tipi ve kalıp sorumlusu dikkate alınarak, çekme değerleri, kritik bilgisini içeren ölçü form değerleri girilir.

Model ile ilgili teknik talimatların hazırlandığı modüldür.

Sipariş bazlı model kartı üretilir. Siparişteki varyant için tek bir ürün ağacı oluşturulur. Her bir sipariş kalemi için ortak malzemelere tek bir ürün ağacı, değişken malzemeler için değişken matrix’i kullanılır. Bedenlere göre değişken hammadde kullanımları için (fermuar, edenli etiket, vs.) bedenli hammadde matrix’i kullanılır. Üretim prosesleri için şablon tanımlayarak prosesler belirlenir. İş Merkezi ve roses bazlı kaynak tanımları (fasoncu, üretim bandı) atamaları yapılır. Malzeme ve proses bazlı talimatlar tanımlanır.

Sipariş ve model kartı dikkate alınarak, sipariş bazında ya da toplu olarak malzeme ihtiyaç planı oluşturulur. Planlama sırasında stoktaki ürünler için otomatik rezervasyon konulur. Yoldaki siparişlere blokaj uygulanabilir, rezervasyonlar arası yeniden düzenleme yapılabilir.

İhtiyacı tamamlanmış malzemeler için ek sipariş oluşturulabilir. Satın alma için dikkat uyarıları girilebilir. İhtiyaç planlama naylandıktan sonra otomatik malzeme talebi oluşturulur.

Aksesuar ve kumaş satın alma, yurt içi ve yurt dışı satın alma olarak yapılabilir.

Planlama tarafından oluşturulmuş malzeme talepleri, birleştirilerek ya da tek tek, satın alma siparişine dönüştürülür. Siparişler e-mail eya fax yoluyla karşı tarafa program içinden iletilir. Siparişlerin akıbeti anlık takip edilir. Üretimi yaklaşmış ve malzemesi amamlanmamış order’lar için kullanıcı bağımsız uyarı sistemi ile malzeme gecikmesinden dolayı oluşacak üretim aksaklıkları engellenir. oplu malzeme ihtiyaçlarında, farklı teslim tarihlerinde gelecek malzemeler için parçalı satın alma işlemi gerçekleştirilebilir. Muayene ve abul formu ile onaylanmış satın alma irsaliyelerinin order’lara rezervasyonu otomatik olarak yapılır. İhtiyaç fazlası malzemeler free stok olarak kaydedilir.

İhtiyaç planlarıyla belirlenmiş kumaş ihtiyaçları tıpkı aksesuarda olduğu gibi toplu ya da order bazlı alım siparişine dönüştürülür. uayene ve kabul sonrası kumaşlar, top bazında lot’lanarak stok listesine alınır. Aynı order’lar için aynı lotların rezerve edilmesi ağlanır.

Yurt dışı satın alma talebi oluşturulur. İşlemler dış ticaret modülü bağlantısıyla yurt içi satın almadaki adımlarla gerçekleştirilir. thalat masrafları, belirlenen parametrelere göre malın maliyetine yansıtılır.

Kumaş, Aksesuar ve ambalaj malzemeleri depoları ile fason depoları anlık olarak izlenir. Stok rezervasyon sistemi ve depo raf sistemi ayesinde hem sipariş bazlı stok hem de ürün depo adresleme takibi yapılabilir. Depodan girişler ve çıkışlar talep edilir ise barkod ya da are kod ile yapılabilir.

Top ve lot’lara ayrılmış kumaşlar, kalite kontrol makineleri ile haberleşebilen modülümüz aracılığıyla siteme kaydedilir. Hata tanımları etraj bazında kaydedilir. Puanlama top bazında yapılır ve sonuca göre kısmi onay ve onay verilenler stoka alınır. Ret edilenler için lımdan iade irsaliyesi düzenlenir. Kumaş kalite kontrol aynı zamanda kumaşla ilgili laboratuvar verilerini de içerir.

İş merkezi, proses, bant ve fasoncuların kapasitelerinin tahmin edilmesi, gerçekleşen üretimlerin fason portalı ya da bantlardan alınarak lanlama ve gerçekleşmelerin birlikte görüntülenmesi sağlanır. Aynı zamanda dinamik gand şemasında gerçekleşene göre anlık değişimler zlenir. Dileseniz gand üzerinde sürükle-bırak ile planlama değişikliğine gidebilirsiniz. Fasoncu kapasiteleri, inspektörlerin günlük kalite formlarına ilave edilen alanlarla hesaplanırken, gerçek zamanlı fason kapasitesi de hesaplanabilir.

Fasoncuların ya da fason temsilcilerinin günlük, gerçekleşen üretimlerini girdikleri web üzerinden çalışan bir uygulamadır. (Kesim, dikim, kalite, paket) Fason portalı ile aynı zamanda, fasonculara atanmış ama emri henüz verilmemiş order’lar takip edilebilir, fasoncunun performansı ölçülebilir, cari bakiye, ekstre, yaşlandırma ve risk analizleri yapılabilir.

Fason firmalara yapılan Genel sözleşme ve sipariş bazlı sözleşmeler dikkate alınarak günlük üretim adetleri üzerinden kesilen faturaların oğruluk kontrolleri yapılarak hak ediş hazırlanır. Hakediş sistemine göre hazırlanan ödeme planları ilgili birimler tarafından evrak onay istemi ile şirket içi dolaşımı tamamlanır ve finans departmanına ödeme emri şeklinde dönüşmesi sağlanır.

Kalite kontrol personelinin işletme içinde ya da fasoncudaki alt proses bazında üretim kalite detaylarını girdiği tablet uygulamasıdır. OS ya da Android tabletlerde çalışır. Inspection modülü aynı zamanda kapasite planlama modülünün ihtiyaç duyacağı fasoncu ya da bant erilerinin sahadan ve günlük girilmesini sağlar.

Davranış kuralları, sorumlulukları, ya da bir birey, firma ya da fasoncu için uygun uygulamaları özetleyen kurallar bütününü organize tmek için hazırlanan modüldür. Tablet üzerinden çalışır. Inspection ile bütünleşiktir.

Asorti ve beden detayları bazında firmaya özel çeki listesi hazırlanır, ambalaj detayları takip edilir. İhracat modülüne veri hazırlar.

Yüklemesi yapılmış siparişlerin malzeme maliyeti, fason ya da üretimdeki stokları kontrol edilerek sarf edilecekler ve malın maliyetine tılacakların düşümü yapılır. Depoya iade edilmesi zorunlu (Kumaş gibi) malzemelerin kontrolü yapılır. Fason işçilik faturaları ile ilgili ontrolleri yapar, uygunsuzluk durumunda iadelerini oluşturur. Tüm kurallar tamamlandıktan sonra ilgili sipariş kapatılır ve maliyet esaplanır. Ön maliyet ve gerçekleşen maliyet analiz raporlaması yapılır.

Müşteri siparişlerinin fason ya da üretim bantlarındaki durumlarının anlık olarak takip edildiği, aynı anda bant ya da fasonların birim retim zamanlarının gerçekleşmelerinin takip edildiği modülümüzdür.

Kumaşın verimli bir şekilde kullanılması için hazırlanmış pastal planlarının, ilgili pastal planı yazılımı ile CPM entegrasyonunu sağlayan modülümüzdür.

Girilmiş olan bir siparişin ana işlem basamaklarının hangi tarihlerde yapılacağının takibinin yapıldığı süreçtir. Siparişin onayı, kumaş gelişi, aksesuar gelişi, üretim, paketleme işlemi ve benzeri işlemlerin ne zaman alınacağı ve sorumlusunun kim olduğunun takibinin ve karşılaştırılmasının yapıldığı ekrandır

Videoyu oynat

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77