MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ

Proje ile ilgili tüm süreçlerin bütünleşik bir yapı içerisinde takip edilebilmesi, projelerin başarısı ve kârlılığı açısından çoğu zaman belirleyici olur. Keşif listesi ve projedeki aşamalara göre alım süreçlerinin planlanması ve takip edilebilmesi, bütçeler ile gerçekleşen değerlerin anlık olarak karşılaştırılabilmesi, proje ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm raporların istendiği zaman alınabilmesi, projenin kâr/zarar durumunun incelenmesi açısından son derece önemlidir.

MÜHENDİSLİK
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

CPM ERP, proje takibi ile ilgili tüm süreçler ve operasyonlar göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bütünleşik yapısıyla, işletmenizin kurumsal bütünlüğüne değer katar. CPM ERP’ye geçmiş olan işletmeler tüm iş akış ve operasyonlarını tek bir yapıdan yürütebilmenin kolaylığını, güvenliğini ve rahatlığını yaşar.

ÜRÜN DETAYLARI

Uygulama üzerinden yapılacak tüm işlemler proje koduyla yapılır. Anlaşması yapılan tüm projeler için proje kartı tanımlanır. Proje kartında proje ile ilgili tüm detaylar yer alır. Projeye ait ‘Sözleşme, Teknik Dokümanlar, vs.’ proje kartına dosya olarak eklenebilir. Proje kartları sistemiyle projeye ait tüm verilere kolayca ulaşır, ihtiyaç duyduğunuz raporları proje kartından rahatça alabilirsiniz.

Keşif listesinde tanımlanan malzemeler, ürün grubuna göre ayrıştırılarak malzeme bütçesi oluşturulur. Projedeki süreçlere göre ihtiyaçlar dikkate alınarak kullanılacak malzemeler için aylık tahmini bütçe oluşturulur. Projeye ait malzeme alım faturaları dikkate alınarak gerçekleşen bütçe rakamları oluşur. Bütçe karşılaştırma raporu ile tahmini bütçe ve gerçekleşen bütçe rakamları karşılaştırılır. Bu rapor proje kartından istendiği zaman alınabilir.

Projede yapılacak olan gider içerikli harcamalar için aylık bütçe tanımlaması yapılır. Sisteme girilen tüm gider faturalar proje koduna göre kaydedilir. Ayrıca muhasebede 740 hesaplar proje bazında da takip edilir. Projeye ait gider içerikli alım faturaları dikkate alınarak bütçe karşılaştırma raporu hazırlanır. Bu rapor proje kartından istendiği zaman alınabilir.

Proje Yöneticisi, Şantiye Şefi, Usta, Usta Yardımcı, vs. personelin, proje sürecine göre, hangi ayda, kaç kişi çalışacağı önceden belirlenir. Hangi ayda hangi personelden kaç kişi çalışacağı proje kartında ayrı bir tabloya da tanımlanır. Ayrıca personelin aylık maliyet bilgileri de ayrı bir tabloya işlenir. Bu bilgilere göre aylık işçilik maliyet bütçesi otomatik olarak oluşturulur. Aylık yapılan personel bordroları dikkate alınarak hazırlanan işçilik maliyet bütçe karşılaştırma raporu direk proje kartından alınabilir.

Keşif listesi proje takibinde son derece önemlidir. Projede kullanılacak olan malzemelerin tüm ayrıntıları keşif listesinde yer alır. Keşif listesinde malzemelerin ‘Termin Tarihi ve Proje İhtiyaç Dönemi’ mutlaka tanımlanır. Alım sürecinin yürütülmesi ve kontrolü keşif listesindeki bilgiler üzerinden yapılır.

Bir projeye ait birden fazla keşif listesi olabilir. Keşif listeleri onay sürecinden geçer. Onaylanan keşif listeleri değiştirilemez. Proje kartında keşif listesindeki malzemeler ile proje için alınan malzemelerin karşılaştırma raporu da mevcuttur. Proje için malzeme alım talepleri keşif listesi üzerinden yapılır.

Proje alım süreci alım talebi ile başlar. Alım talepleri şantiye veya direkt proje yöneticisi tarafından yapılır. Şantiyeden yapılan alım talepleri proje yöneticisi tarafından onaylanır. Onaylanan alım talepleri satın almaya aktarılır. Onaylanmayan alım taleplerinin alım süreci başlatılamaz.

Alım teklifleri alım talebinden veya direkt oluşturulabilir. Alım teklifinde farklı firmalardan alınan fiyatlar ve ödeme koşulları malzeme bazında girilir. İstenirse ürün gurubu ve firmaya göre de alım teklifi oluşturulabilir.

Satın alınmasına karar verilen alım teklifleri için alım siparişi oluşturulur. Alım siparişinde alınan malzemeye ait tüm bilgiler, ödeme koşulları, teslim tarihi ve yerine ait tüm detaylar siparişe girilir. Alım siparişi önce finans bölümünün, sonra proje yöneticisinin, daha sonra da siparişin tutarına bağlı olarak Genel Müdürün onayına gönderilir. Onaylamalar direkt program üzerinden ya da Web üzerinden yapılabilir.

Şantiyelere sevk edilecek malzemelerin sevkiyat planlaması ise alım siparişlerine girilen teslim tarihine göre yapılır.

Şantiyeye teslim edilen malzemeler irsaliye ile teslim edilir. Alım siparişleri alım irsaliyesine bağlanarak irsaliye kaydı yapılır. Siparişlerin tamamının teslim edilemediği durumlarda, sistemde açık kalan siparişler etkin bir şekilde takip edilebilir.

Alım irsaliyeleri alım faturasına bağlanır ve alım faturalarının kaydı sisteme yapılır. Alım siparişi ile ilgili tüm işlemler satın alma bölümü tarafından gerçekleştirilir. Sisteme girilen alım faturalarının direkt muhasebe kayıtları da otomatik yapılmaktadır.

Alım faturaları girilirken ödeme tablosu da oluşturulur. Sisteme girilen her alım faturası mutlaka bir proje kartı ile ilişkilendirilir. Dolayısı ile her proje için ayrıca ödeme tablosu oluşturulabilir.

Proje kartına girdiğinizde, proje ile ilgili tüm bilgilere ulaşabilmenizi sağlamaya çalıştık. Proje ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz tüm raporları da kolay ve hızlı bir şekilde alabilmeniz için proje kartına ekledik.

  • Keşif Listesi Kontrol Raporu
  • Projeye Sevk Edilen Malzeme Raporu
  • Projede Kullanılan Malzeme Raporu
  • Hak edişe Dahil Olan Malzeme Raporu
  • Hurdaya Çıkan Malzeme Raporu
  • Malzeme Bütçesi Karşılaştırma Raporu
  • Genel Gider Bütçe Karşılaştırma Raporu
  • İşçilik Maliyetleri Bütçe Karşılaştırma Raporu

CPM Personel Modülü’ne tüm işyerleri ve personeller tanımlanarak aylık bordro işlemleri yapılabilir. Ayrıca personelle ilgili yasal bildirimler ve raporlar da doğrudan bu program üzerinden hazırlanabilir.

Projelerde çalışan personellerin günlük puantaj bilgileri proje kartındaki günlük puantaj giriş ekranından girilir. Şantiyeler arasında personel transferi olabilir. Bu transfer işlemleri sistem içerisinde yapılır. Personelin hangi tarihler arasında, hangi projede, kaç gün çalıştığı, net bir şekilde sistem üzerinden cevaplanabilir.

Çalıştırıldığı anda girilen bilgiler doğrultusunda proje kâr-zarar durumunu gösteren tablodur. Gerçekleşen genel gider, malzeme alımları ve işçilik maliyetleri dikkate alınarak proje toplam maliyeti hesaplanır. Proje gelirleri ise proje kartına kesilen satış faturaları dikkate alınarak hesaplanır.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77