ORGANİZASYON YÖNETİMİ

Organizasyon firmalarının ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan CPM ERP Organizasyon Yönetimi, kongre, toplantı ve etkinlik gibi her türlü organizasyonun çok yönlü kontrolünde ve yönetilmesinde en büyük yardımcınız olacak, kalite standartlarınız yükselecek ve firmanızın sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak. CPM ERP detayları yönetirken siz işinize odaklanın.

ORGANİZASYON
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

CPM ERP Organizasyon Yönetimi bir ERP’de olması gerekenler ile organizasyon firmalarına özel çözümleri bir arada sunuyor. İşletme sahipleri tek platformda her şeyi yönetmenin rahatlığını yaşıyor.

ÜRÜN DETAYLARI

Müşteri için öncelikle sistem üzerinde unvan, yetkili adı, e-posta adresi ve telefon gibi belli başlı bilgilerle potansiyel kart oluşturulur.

Potansiyel kart ile sistem üzerinde aktivite, teklif, fırsat vb. tüm işlemler yapılabilir. Firma verilen bir teklifi onaylamadan önce potansiyel kart üzerindeki eksik bilgileri (fatura adres, vergi numarası, vergi dairesi, istenirse sektör, grup vb.) doldurularak müşteri kartına çevirir.

Firma kartı üzerinde firma ile ilgili yapılan aktiviteler (telefon, ziyaret, toplantı vb.), bilgiler, verilen teklifler, şimdiye kadar yapılan işler, finansal durumu, firma yetkilileri (yetkilinin adı, departmanı, unvanı, cep telefonu, e-posta adresi vb.) gibi tüm bilgileri anında izlenebilir.

Proje yöneticisi değişse bile firma ile ilgili tüm bilgiler her zaman elinizde olur.

Firma yetkilileri ile ilgili toplu listeler alarak mailing çalışmaları yapılabilir.

Toplantılar sistem üzerinde planlanır ve toplantı ile ilgili önemli bilgiler (alınan kararlar, toplantı tutanağı, katılımcılar vb.) takip edilebilir.

Proje yöneticisi aktivitede kullanacağı personel, mal ve hizmetler için maliyet bütçeleri oluşturabilir.

Geçmişte verilen teklif detaylarına kolayca ulaşılabilir.

Maliyet bütçesini belli katsayılarla çarparak veya manuel girerek satış bütçesi oluşturabilir.

Personel, mal ve hizmet kalemleri için önceden tanımlanmış maliyet ve satış fiyat listelerini kullanabilir.

Mal veya hizmetin geçmişteki alım fiyatlarını görebilir.

Satış ve maliyet bütçesinden tahmini kârlılık hesaplayabilir.

Firma bazında tanımlanmış olan veya manuel değiştirilebilen AHP (Ajans Hizmet Payı) oranı ile satış bütçesine ajans hizmet payını otomatik ekleyebilir.

Maliyet bütçesine öngöremediği harcama bütçesi ekleyebilir (öngörülmeyen harcamaların toplam bütçedeki payını kısıtlayabilirsiniz).

Girdiği satış bütçesini teklif formatında PDF olarak sistem üzerinden e-posta atabilir.

Oluşturduğu maliyet ve satış bütçelerini revize edebilir ve tüm revizyonlara dilediği zaman ulaşabilir.

Oluşturulan nakit ödeme planları banka ödeme ekranına otomatik olarak düşecektir.

Teklif onaylandığında sistem tarafından otomatik olarak proje kartı oluşturulur. Masraf girişi yaparken, satın alma yaparken, ödeme girerken bu proje kodunun girilmesi istenir.

Projenin kilometre taşları tanımlanabilir. Bu kilometre taşlarına bağlı iş planları oluşturulur. İşlerdeki gecikmeler takip edilebilir.

Maliyet bütçe kalemlerine bağlı olarak nakit ödeme planı oluşturabilir. Girilen nakit ödeme planları onay akışından geçer. Onaylanan nakit ödeme planları iş avansı ekranına düşer. Buradan banka ödeme evrakına bağlanan iş avansları için sistem bir dosya oluşturur ve oluşturulan dosya bankaya gönderilerek otomatik olarak işleme alınır. İş avans ödemeleri kişinin iş avans hesabına yansıtılır. İş avansı açık olan kişilere maaş ödemesi yaparken sistem uyarı verir.

Hangi proje için ne kadar satış bütçesi yapılmış, tahmini ne kadar maliyet bütçelenmiş, bütçenin ne kadarı kullanılmış, proje ile ilgili ne kadar fatura kesilmiş, ne kadar daha fatura kesilmesi gerekiyor, hangi harcama kaleminden ne kadar bütçe kalmış, brüt kârlılık nedir vb. bilgiler “Proje Durum ve Karlılık Raporu” ndan anlık olarak izlenebilir.

Proje yöneticisi yaptığı masrafları, masraf giriş ekranından proje kartını seçerek ve bütçe kalemlerine bağlayarak sisteme girer. Giriş sırasında sistemde, böyle bir harcama kalemi bütçelenmiş mi, bütçe yeterli mi, kullanıcının bütçe ile ilgili harcama yetkisi var mı gibi tüm kontroller otomatik olarak gerçekleşir.

Bütçelenmemiş masrafları öngörülmeyen gider bütçesinden kullanabilir.

Girilen tüm masraflar kurgulanan onay akışına göre onaylardan geçtikten sonra otomatik olarak muhasebeye ve entegre olur ve personel cari hesabına entegre olur. İş avansı hesabından düşer.

Proje yöneticisi aktivitede bütçelediği konaklama, kiralama, hizmet veya mal alımı vb. kalemler için proje kodunu ve bütçe kalemini belirterek talep oluşturur. Oluşturduğu talep için kriterlerini belirtir (maksimum fiyat, adet, genel özellikler vb.). Sistem, böyle bir harcama kalemi bütçelenmiş mi, bütçe yeterli mi, kullanıcının bütçe ile ilgili harcama yetkisi var mı gibi tüm kontrolleri otomatik yapar.

Satın alma departmanı bu kriterlere göre araştırmasını yapar ve teklif toplar ve topladığı teklifleri tedarikçiden gelen tekliflerle birlikte sisteme girer ve onaya gönderir.

Gerekli onaylardan geçen tekliflerden bir tanesi onaylanmış olarak tekrar satın almanın önüne gelir ve satın alma teklifi siparişe çevirir.

Alım faturası sisteme girildikten ve gerekli onaylardan geçtikten sonra otomatik olarak muhasebe ve finansa aktarılır.

Vadesi gelen faturalar ödeme ekranına düşer.

Yetkisi olan kullanıcı tarafından ödeme evrakına bağlanan faturalar için sistem bir dosya oluşturur ve oluşturulan dosya bankaya gönderilerek otomatik olarak işleme alınır.

Sistemde hizmet veya mal alım tiplerine göre onaylı tedarikçi tanımları yapılabilir.

Onaylı tedarikçilere bağlı veya tedarikçiden bağımsız fiyat listeleri oluşturulabilir.

Tedarikçilerle yapılan dönemlik sözleşmeleri sisteme girilebilir. Fiyatlar sözleşmeden otomatik alınabilir.

Düzenli veya günlük çalışan personelin puantajları sistem üzerinden yapılabilir.

Puantaj bordroya aktarılır ve kişinin bordrosu sistem tarafından otomatik oluşturulur. Oluşturulan bordro muhasebe ve finansa otomatik aktarılır. Personelin maaş hesabına otomatik yansıtılır. Maaşlar otomatik olarak banka ödeme ekranına düşer. Buraya bağlandıktan sonra sistem bir dosya oluşturur ve oluşturulan dosya bankaya gönderilerek otomatik olarak işleme alınır. (Bir personele maaş ödemesinin yapılabilmesi için üzerindeki iş avansını sıfırlaması gerekir (kullanımı tercihe bağlıdır)

Tüm izin talepleri, takibi ve onayı sistem üzerinden yapılır. Personel, izin hakedişini anlık olarak görebilir.

Personele zimmetlenen demirbaşlar, sözleşmeli cihazlar ve araçlar, bunlara bağlı aksesuarların takibi sistem üzerinden yapılır. İşten ayrılırken kıdem tazminatının hesaplanabilmesi için, personelin üzerine zimmetli olan malzeme ve araçları teslim etmesi gerekir.

Personel avans talep ekranından istediği avans tutarını, ödeme vadesini ve taksit sayısını belirtilerek girer. Girilen avans talebi onaya gider. Onaylanan avans talepleri banka ödeme ekranına düşer. Banka ödeme evrakına bağlanan maaş avansları için sistem bir dosya oluşturur ve oluşturulan dosya bankaya gönderilerek otomatik olarak işleme alınır. Avans ödemeleri aynı zamanda bordroya da yansıtılır. İstenirse avans talep tutarı için sınırlamalar getirilebilir.

Organizasyonlar için alınan malzemelerin stok takibi yapılabilir. Bir sonraki organizasyonda satın alma yapmadan önce stoklar kontrol edilerek maliyetler düşürülebilir.

Kahve makinesi gibi. Pahalı organizasyon malzemelerinin takibi yapılabilir. Bu malzemelerin hangi organizasyonda kullanıldığı organizasyondan gelip gelmediği kime teslim edildiği gibi kontroller yapılabilir.

Müşterilerin organizasyonlarında kullanılması için konsinye amaçlı gönderdiği malzemelerin stok takibi yapılabilir.

Organizasyon öncesinde stoktaki malzemeler rezerve edilebilir ve depo sorumlusuna bilgi verilerek organizasyon öncesinde hazırlanması sağlanabilir.

Müşteri, personel ve tedarikçilerinizle ilgili her türlü finansal takibi ve risk yönetimini sistem üzerinde yapabilirsiniz.

Nakit akışınızı planlayabilirsiniz.

Müşteriden alınan ödemeyi birden fazla proje ile eşleştirebilirsiniz.

Gelen ödemeleri bankanızdan alacağınız MT-940 dosyası ile sisteme kolayca transfer edebilirsiniz.

Yapacağınız ödemeler için sistemde oluşturulan dosyayı bankanıza göndererek ödeme işlemlerinizi daha hızlı ve hatasız gerçekleştirebilirseniz

Kolayca mizan alabilir. Mizandan muavine, muavinden fişe, fişten ilgili evraka tek tuşla erişebilirsiniz. Mizandan teklife kadar tüm süreci izleyebilirsiniz.

Bilanço, gelir tablosu, gider tablosu, fon akım ve nakit akım raporları için şablonlar oluşturarak dilediğiniz formatta ve istediğiniz an saniyeler içinde alabilirsiniz.

Demirbaşlarınızı takip edebilir, amortisman hesaplarınızı yapabilirsiniz. Amortismanı hesapladığınız anda muhasebeye anında aktarabilirsiniz.

Sigorta poliçelerinizi sistem üzerinde takip edebilirsiniz. Otomatik olarak oluşturulan 180-280 geçişlerini muhasebeye aktarabilirsiniz.

Müşterilerinizle bakiye, ba-bs mutabakatlarınızı yapabilir ve ba-bs bildirgelerinizi sistemden verebilirsiniz.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77