DIŞ TİCARET YÖNETİMİ

DETAYLAR ARASINDA KAYBOLMAYA SON!

İthalat, birçok farklı süreci birlikte yönetmeyi gerektiren, yoğun, stresli ve hatalara açık bir iş sahasıdır. Süreci tek bir sistemle yönetmenizi sağlayan CPM ERP ise hem detaylarda kaybolmak yerine zamandan kazanmanızı hem de asıl iş hedeflerinize odaklanmanızı garanti eder.

Uluslararası ticarette hata payınızı en aza indirmek ve muhasebe kayıtlarınızda kusursuzluğu yakalamak için CPM Dış Ticaret Yönetimi modüllerinden destek alın.

DIŞ TİCARET
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

CPM İTHALAT MODÜLÜ

Bu modül ile ithalat süreçlerinin takibi ve ithal edilen ürünlerin gerçek maliyetlerinin hesaplanması, ürünlere dağıtılması ve muhasebeleşme süreçleri, CPM İthalat Modülü ile eş zamanlı olarak gerçekleşir.

İthalat süreçlerinin iş ve onay akışına işletme tarafından karar verilen CPM ERP İthalat Modülü, istenirse süreç alım talebi (teklif toplama) noktasından başlatılır. Sipariş proforma fatura, fatura, gümrük girişi, fiili ithalat ve ithalat ile ilgili masrafların yansıtılarak reel maliyetin sistem tarafından hesaplanması ile tamamlanır.

İthalat modülü, üretim modülü ve genel satın alma ve stok modülü ile entegre çalışır. Bağımsız ithalat süreci başlatılabileceği gibi üretimde MRP sonuçlarına göre otomatik alım teklifleri de oluşturulabilir. İthalat modülü, ticaret firmalılarında işletme kriterlerine göre (Max, min stok miktarına göre – Aylık Satış ortalamalarına göre) satınalma teklifleri hazırlayabilir. CPM ERP İthalat Modülü stok durumdaki ürünlerin ithalatta hangi noktada olduğu (proforma fatura, gümrükte, yolda) bilgisini de anlık olarak takip eder.

  • İthalat süreci devam ederken stok durumunun takibi (Yolda, Gümrükte, Antrepo Depoda)
  • Doğrudan ve/veya Antrepo depo aracılığı ile yapılan ithalatlardaki iş süreçlerinin takibi
  • Tekliften başlayarak tüm evrak akışının takibi ve malın gümrüğe ulaşmasına kadar ve sonrasında oluşan tüm masrafların takibi (Ticaret Dosyası, Teklif, Sipariş, Proforma Fatura, Gümrük girişi, Fatura, Fiili ithalat)
  • İthal edilen mallar için parti, lot, seri, barkod gibi değişkenlerin takibi
  • Her masraf kaleminin (Miktar, Tutar, Ortak Birim vb.) seçeneklere göre dağılımı

Firma ithalat ile ilgili iş süreçlerini ithalat talep evrakı ile başlatabilir. Bu durumda MRP sonuçlarına veya ticari satınalmalarda işletme ihtiyaçlarına göre düzenlenen Otomatik Satınalma sonuçlarına göre otomatik oluşan ithalat talep evrakı ile oluşur.

Firma yurt dışından teklifler toplayarak çalışıyor veya sipariş öncesi onay mekanizması kullanıyorsa sürece teklif aşaması da dahil edilir.

Yurt dışına siparişin geçildiği modüldür. Talep ve/veya teklif modülü ile ilişkili olarak çalışır.

Yurt dışından gelen siparişin kabul teyididir. Sipariş ile entegre çalışır. Yurt dışı işletme, siparişinin tamamını değil bir kısmını kabul etmiş olabilir. Sipariş entegrasyonu yurt dışında ne kadar siparişinizin kaldığını takip etmenizi ve yönetmemizi sağlar.

Yurt dışından gelen bilginin girildiği modüldür. Proforma fatura ile entegre çalışır.

Yurt dışı firma tarafından bize iletilen faturanın girildiği ekrandır. Yükleme formu kullanılıyorsa İthalat yükleme formu ile, kullanılmıyorsa proforma fatura ile entegre çalışır.

Ürünlerin gümrük girişi gerçekleştiğinde kullanılan giriş evrakıdır.

Yapılan ithalat direkt bir ithalat ise (doğrudan millîleştiriliyorsa) kullanılan evraktır. Bu süreçte ürün stoklara girmiş demektir.

Bir ithalatla ilgili yapılan tüm işlemlerin takip merkezidir. Her ithalat için bir ithalat dosyası açılır. İthalat dosyası aynı zamanda muhasebe modülünde otomatik olarak bir de muavin hesap açar. İthalatla ilgili takip edilmesi gereken verilerin tamamı ticaret dosyasında tutulur. Yükleme yeri, yükleme tarihi, konşimento tipi, konşimento numarası, beyanname numarası, teslim yeri, teslim şekli, kap ölçüleri vb. bilgiler ticaret dosyasında takip edilir. Maliyeti etkilesin veya etkilemesin, ithalat ile ilgili tüm masrafların giriş yeri de ithalat ticaret dosyasıdır. İthalat masraf girişi muhasebe ve finans modülleri ile entegre çalışır. Girilen masraflar gerekli hesaplara otomatik olarak gider. Muhasebe birimleri ayrıca her hangi bir kayıt girişi yapmazlar. Sadece kayıtları kontrol ederler. Fiili ithalat gerçekleştikten sonra, ithalat ticaret dosyasının kapatılması ile ithalat süreci tamamlanır. İthalat dosyası kapatma işlemi, maliyetlerin ve muhasebe işlemlerinin otomatik oluşması anlamına gelir. Dosyanın kapanması, maliyetlerin belirlediğiniz kriterlere göre oluşması (Navlun miktar ağırlığına, gümrükçü komisyonu tutar ağırlığına gibi) ve muhasebede 159 hesabın kapatılması anlamına gelir.

Bilindiği gibi bir kısım ithalat direkt olarak (fiili ithalat) gerçekleştirilmez. Millîleşme işlemi daha sonra yapılır. Bu süreçte ürünler gümrükten ihtiyaç doğrultusunda kısmi olarak çekilir. Fiili ithalat sonrasında bu kısmi çekimlerden kaynaklı ek maliyetlerin takibi ve ilgili ürünlere dağıtılması süreci ithalat transfer dosyası ile yapılır. İthalat transfer dosyası, gümrükte bekleyen farklı ithalat dosyaları ile getirilmiş ürünlerden karışık ürün çekimine de olanak sağlar. Gerek gümrükte kalan ürünlerin gerekse çekilen ürünlerin maliyet sürecini yönetmeyi koordine eder. Dosya kapama işlemleri ve sisteme yansımaları ticaret dosyası akışı ile aynıdır.

Ürün gümrükten çekildiği anda kullanılan evraktır. İthalatın tamamlandığı anlamına gelir.

CPM İHRACAT MODÜLÜ

Uluslararası ticarette hata payınızı en aza indirmek ve muhasebe kayıtlarınızda kusursuzluğu yakalamak için CPM Dış Ticaret Yönetimi modüllerinden destek alın.

Firmaların ihracat işlemlerinin teklif veya siparişten başlayarak ihraç edilen malzemelerin stoklardan çıkış, gümrük işlemlerinin tamamlanması ve maliyetlerinin hesaplanmasını sağlayan uygulamalardan oluşur.

Sistemde ihracat işlemlerinin dosyalara bağlı yapılmasını sağlayan bir yapı bulunur. Ticaret dosyalarında ihracata ait tüm bilgiler yer alır. Ayrıca ihracatın o anda hangi aşamada olduğu izlenebilir. Aynı şekilde dosyaya girilen tüm masraflar da takip edilebilir.

Her türden ihracat işleminiz ihracat modülü ile kolaylıkla yapabilir. Modül gelişmiş ve esnek altyapısı ile firmanızın yapısına ve uygulamalarına göre kurgulanabilir.

Gümrük dosyalarınızda yer alan, ihracatla ilgili diğer bilgiler İhracat Ticaret Dosyasında yer alır. Ticaret dosyasından yapılan tüm işlemler (sipariş, proforma, fatura, masraflar) izlenebilir. Çek listesi, proforma, vb. standart çıktıları sistemden alınabilir. Ayrıca kendi ihtiyaçlarınıza özel yeni çıktılar da kolaylıkla sisteme eklenebilir.

Brüt Hacim, Net Hacim, Brüt Ağırlık, Net Ağırlık, Kap Adedi gibi ürünlerin kap bilgileri sistemde takip edilebilir.

Tüm ihracat masraflarınız kolaylıkla sisteme girilir, dosya ve masraf türleri bazında takip edilebilir.

Videoyu oynat

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77