KALİTE YÖNETİMİ

SÜREKLİ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ İÇİN, SÜREKLİ KALİTE YÖNETİMİ

ISO 9001 ve ISO 16949 Kalite Yönetim sistemlerine uygun olarak tasarlanan CPM MASTER ERP Kalite Yönetimi Sistemi; üretim, kalite, tedarik ve satış süreç analizlerini yönetmek için ihtiyacınız olan tek yazılım.

KALİTE
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

Kalite yönetim sistemleri, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve kaliteyi bu bütünün içindeki her elemanın müşteri odaklı ortak bir fonksiyonu olarak gören bütünsel bir anlayıştır. En genel anlamda, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi için sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür.

Kalite Yönetim Sistemi, MÜŞTERİ MEMNUNYETİ ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME olarak özetlenebilir.

CPM ERP Kalite Yönetimi’nin Kalite Yönetim Sistemlerini destekleyici uygulamaları ile sistem sağlıklı işler ve her an raporlanabilir.

Firmaların bir çoğu Kalite Yönetim süreçlerini ya Excel ortamında takip eder ya da ERP dışındaki 3. parti yazılımlarla kendi süreçlerinden bağımsız olarak raporlamaya çalışır. Oysa ERP yazılımları bu iş için özel olarak tasarlanmış sistemlerdir.

CPM ERP sistemi ile işletmenizin veriminin çok kısa sürede arttığını göreceksiniz. İş süreçlerinin anlık olarak takip edilmesi ile hatalar daha oluşmadan önlenecek. Dataların farklı ortamlarda bulunmasından kaynaklı veri farklılıkları ortadan kalkacak. Aynı verilerin birden fazla girişi ile oluşan iş yükü azalacak. Tek bir kaynaktan girilen veriler sayesinde doküman yönetimi ve dağıtımdan kalite kontrol süreçlerine kadar tüm veri anlık olarak raporlanabilecek. Tedarikçilerinizi sistem üzerinden tek bir tuş ile değerlendirip bilgilendirme yapabileceksiniz. Müşteri şikâyetlerini anlık olarak değerlendirip firma içi aksiyonlar alabilecek, verilen görevlerin tamamlanıp tamamlanmadığını sistem üzerinden takip edebileceksiniz. Süreç Analizleri ile firmanızın tüm kalite raporlarını sistem üzerinden alabileceksiniz.

CPM ERP Kalite Yönetim Modülü ile:

 • Giriş, proses ve final kontrol planlarını sistem üzerinde revize ve takip edersiniz.
 • Dokümanlarınıza sistem üzerinden ulaşabilir, dağıtımlarını yapabilir, tüm yedekleme ve saklama süreçlerinin SQL veri tabanı ortamına taşınmasını sağlayabilirsiniz.
 • Teknik resimleri stoklarla ilişkilendirebilir, satın alma yaparken tedarikçinize teknik resimleri sistem üzerinden otomatik mail gönderebilirsiniz.
 • Uygunsuzluk yönetimi ile müşteri şikâyetlerini takip edebilir, aksiyon alabilir, firma içi düzeltici ve önleyici faaliyetlerinizi takip edebilirsiniz.
 • Personel eğitimlerinizi planlayabilir ve eğitim sonuçlarını takip edebilirsiniz.
 • Tedarikçi yönetimi ile tedarikçinize ait süreçleri analiz edebilir, performans değerlendirmelerini tek tuş ile anında yapabilirsiniz.
 • Tedarikçinizden alınan malzemeler için ilk numune kontrol raporları oluşturabilir. INKR uygunluğu olmayan parçalar için sistemde süreçleri kısıtlayabilirsiniz.
 • Tedarikçilerinize hata formu oluşturabilir, gelen parti ile hataların ilişkisini otomatik olarak yapabilirsiniz.

İHTİYACA YÖNELİK MODÜLLERLE, SİZE ÖZEL BİR SİSTEM YARATIN

ÜRÜN DETAYLARI

Firma ithalat ile ilgili iş süreçlerini ithalat talep evrakı ile başlatabilir. Bu durumda MRP sonuçlarına veya ticari satınalmalarda işletme ihtiyaçlarına göre düzenlenen Otomatik Satınalma sonuçlarına göre otomatik oluşan ithalat talep evrakı ile oluşur.

Sistem tanımlı parçalarınız için oluşturulan kontrol planlarınızı MASTER üzerinde takip edebilir, yapılan tüm revizyonları sistemde saklayabilirsiniz. Bir malzeme veya malzeme grubu için ölçme ve değerlendirme kriterlerinizi ölçüm, onay veya belirli değer aralıkları şeklinde parametrik olarak tanımlayabilir, örnek alma tablosu ile sistemin giriş veya final kontrol sırasında oluşturması gereken kontrol sayısını belirleyebilirsiniz.

Sistem, tanımlı parçalarınız için oluşturulan kontrol planlarınız üzerinden girişi yapılan tüm parçalar için giriş kalite kontrol gerçekleştirebilir. İsterseniz idari kabul sürecini devreye alabilir ve giriş kontrolden geçecek/geçmeyecek parça ayrımı yapabilirsiniz.

Kabul, şartlı kabul veya ret olan parçaları takip edebilir, belirtilen onay doğrultusunda sistemde parçayı giriş ambarı veya ret ambarına otomatik olarak yönlendirebilirsiniz. Bu modül ile sisteme girilen bir lota ait tüm hareketleri tek tuş ile takip edebilir ve raporlayabilirsiniz.

Sistem tanımlı parçalarınız için oluşturulan kontrol planlarınız üzerinden üretimi yapılan tüm parçalar için çıkış kalite kontrol gerçekleştirebilirsiniz.

Kabul, şartlı kabul veya ret olan parçaları takip edebilir, belirtilen onay doğrultusunda sistemde parçayı sevkiyat ambarı veya ret ambarına otomatik olarak yönlendirebilir, müşterilerinize otomatik olarak final kontrol raporu oluşturabilirsiniz.

Kalite kontrol süreçlerinde kullanılan tüm ölçüm cihazlarının özelliklerini takip edebilir, hangi departmanda olduğu, kime zimmetli olduğu bilgisini tanımlayabilir, en son yapılan kalibrasyon bilgisini takip edebilirsiniz. Bir sonraki kalibrasyonun ne zaman olacağı bilgisini tutabilir ve zamanı geldiğinde otomatik olarak sistemin uyarı vermesini sağlayabilirsiniz.

Bir dokümanı birden fazla stok kart ile ya da bir stok kartını birden fazla doküman ile ilişkilendirebilir, dokümanın tüm revizyon süreçlerini takip edebilir, aktif ve pasif olarak işaretleyebilirsiniz. Dokümanı, satın alma sipariş formu ile tedarikçi firmanıza otomatik olarak mail atabilirsiniz. Stok kartı veya mamul kart üzerinden istenildiği anda dokümana ulaşabilirsiniz.

 1. Tüm önemli belgeleriniz MS SQL SERVER üzerinde saklanır. Başka bir yerde yedek almak zorunda kalmazsınız.
 2. Dokümanı bulmak ve erişebilmek için özelleştirebilecek birden fazla alan sayesinde dokümanlarınıza rahatça ulaşabilirsiniz.
 3. Dokümanlarınızın kim tarafından hazırlandığı, onaylandığı, iptal edildiği vb. bilgileri saklayabilir ve takip edebilirsiniz.
 4. Dokümanlarınızın tüm revizyon süreçlerini takip edebilirsiniz.
 5. İptal edilen dokümanları sistem üzerinde işaretleyebilir ve saklayabilirsiniz.
 6. Dağıtım listesi özelliği ile yaratılan bir belgenin dağıtılması gereken kişi listesini belirleyebilirsiniz.
 7. Dağıtım listesinde yer alan kişilere otomatik olarak eklenen belgenin mail gitmesini sağlayabilirsiniz.
 8. Dağıtım listesindeki kişiler, modülü kullanarak belgeyi aldıklarına dair sistem üzerinden onay verebilir.

Firmanızı genel veya departman bazında değerlendirebilir, departmanlara özel soru bankası oluşturabilirsiniz. Departmanlarınızın durumu ile ilgili puanlama yaparak belirlediğiniz uygunsuzlukları ve alınacak önlemleri takip edebilirsiniz.

Firma içi ve dışı tüm eğitim süreçlerinin takip ve planlaması yapılabilir. Personel kartıyla entegre çalışır. Personel kartında çalışanın aldığı ve adına planlanan eğitimlere anında ulaşılabilir. İlk işe giriş oryantasyon eğitimleri ve diğer eğitim süreçlerinin takip ve raporlaması yapılabilir.

 1. Firmanızın satışını gerçekleştirdiği bir ürün hakkında müşteriden gelen şikâyet ve uygunsuzluk bildirimlerini takip edebilirsiniz.
 2. Müşterinizin bildirdiği şikâyette tespit ettiğiniz hata tedarikçi kaynaklı ise uygunsuzluk yönetimi üzerinden tedarikçi hata bildirim formu oluşturabilir ve hata bildirim sonuçlarını açılan uygunsuzluk ile ilişkilendirebilirsiniz.
 3. Firma içi karşılaşılan uygunsuzlukları bu modül üzerinden takip altına alabilir, ilgili birimlere aksiyon oluşturabilirsiniz.
 4. Problem çözme ekibi oluşturabilir, departman veya kullanıcılara yönelik aksiyonlar açabilirsiniz.

Bu modül ile otomatik olarak 8D formu oluşturulabilirsiniz.

Sistemde oluşturulan onlarca rapor ile bölüm bazlı oluşturulan süreç akışlarının göstergelerine ulaşabilirsiniz. (Örneğin satın alma sürecinde tedarikçi kalite belgesi olan firmaları anlık takip edebilir, tedarikçi performans bilgilerini tek tuşla alabilirsiniz.)

Kalite sistemlerinin en önemli parçalarından biri de müşterisi olduğumuz tedarikçiler ile ilişkilerin standartlara göre sürdürülebilmesidir. Tedarikçi yönetiminde amaç, ürünü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen malzeme / yarı mamul temin eden tedarikçilerle hizmet sağlayan tedarikçilerin seçilmesi, mevcut tedarikçilerin temel performanslarının ölçülmesi, analizi, takibi ve geliştirilmesidir.

CPM MASTER Kalite Yönetiminin en önemli unsurların biri tedarikçi yönetimi ve değerlendirmesidir.

Tedarikçi yönetimi, birçok konunun detaylı ve sürekli bir şekilde takip edilmesini gerektirir.

 • Tedarikçi seçimi, potansiyel olarak çalışılabilecek tedarikçilerin detay bilgilerinin tanımlanması ve takibi
 • Çalışılan tedarikçinin kalite sistemlerine uyumu, kalite belge ve sürelerinin takibi
 • Potansiyel tedarikçi seçimi için denetim planlaması, takibi ve raporlanması
 • Çalışılan tedarikçiler için denetim süreçlerinin planlanması, denetim sonuçlarının takibi ve raporlanması
 • Tedarik edilen parçaların ilk numune ve kontrol süreçlerinin takibi ve raporlanması
 • Tedarikçi kaynaklı hataların takibi, raporlanması ve açılan aksiyonların takibi ve raporlanması
 • Tedarikçi kaynaklı hatalar için reklamasyon kesilmesi ve takibi
 • ISO Standartlarına göre aylık ya da belirli dönemlerde tedarikçilerin değerlendirilmesi ve takibi

Tedarikçi kartı içerisinde geliştirilen kalite uygulamaları sayesinde:

 • Tedarikçilerinizi seviyelendirebilirsiniz. (Direkt, Endirekt vb.)
 • Onaylı ve onaysız olarak takip edebilirsiniz.
 • Tedarikçinizin makine parkı, çalışan sayısı, cirosu vb. detay bilgilerini tutabilir, çalıştığınız müşterilerinizin tedarikçi onay durumlarını takip edebilirsiniz.
 • Tedarikçinize ait kalite belgelerini ve bitiş tarihlerinin takibini yapabilir ve bitiş tarihi yaklaşan tedarikçilerinize mail ile bilgilendirme yaparak yeni belgeleri talep edebilirsiniz.
 • Sistemde tanımlı onaylı tedarikçilerinizin denetimlerinizi bu modül ile planlayabilirsiniz.
 • Denetleme soru bankası ile sektörel ayrımlı sorular yaratabilir ve denetleme formlarında kullanabilirsiniz.
 • Denetlemelerinizi ister genel ister departman bazlı olarak ayrı ayrı yapabilir ve takip edebilirsiniz.
 • Soru bankasına verilen yanıtlara uygun olarak sistem uygunluk indisi ve puanlama yaparak tedarikçi için bir denetleme puanı oluşturabilirsiniz
 • Denetleme sonucu tedarikçi firmada görülen aksaklıklar için denetleme formu üzerinden firmaya aksiyon planı oluşturabilir ve açılan aksiyonların durumunu bu form ile takip edebilirsiniz.
 • Denetim sonuçlarını otomatik olarak mail atabilirsiniz.

Tedarikçiden gelen numune parçalarının ölçüm ve onay takibini bu modül ile gerçekleştirebilirsiniz.

I.N.K.R Modülü sayesinde:

 • Tüm malzemeler üretimde kullanılmadan önce gerekli ölçme ve değerlendirme kriterlerinden geçirilir.
 • Ölçümlerle ilgili raporlar oluşturulabilir.
 • Onaylanan veya ret edilen parçalar tedarikçi bazında takip edilebilir.
 • Onay almayan parçalar için ilgili tedarikçiye satın alma siparişi verilmesini sistem üzerinde engelleyebilirsiniz.
 • Giriş kalite veya proses kalite kontrolleri sonucunda tedarikçi tarafından gönderilen malzeme ile ilgili bir sorunla karşılaşıldığında ilgili firmaya hata bildirimi yapılabilir.
 • Yapılan hata bildirimi ile ilgili sonuçlar takip edilebilir.
 • Tedarikçinin alması gereken acil/geçici önlemler takip edilebilir.
 • Hatanın tekrarının önlenmesi için tedarikçiye açılan aksiyonlar bu modül ile takip edilebilir.

Bu Modül verileri aynı zamanda Tedarikçi Performans Değerlendirme Kriterlerinin bir başlığını oluşturur.

Reklamasyon, satılan bir malın istenilen kalitede olmaması nedeniyle ortaya çıkan bir uygulamadır.

 • Bu form ile oluşan hatanın nedenleri, resimleri takip edilebilir.
 • Tedarikçi kaynaklı oluşan hatanın telafisi için harcanan işçilik ve ek malzeme bilgileri tanımlanabilir.

Oluşan tanımlara göre firmaya reklamasyon bilgilendirmesi yapılır ve fatura kesilir.

Sistem üzerinde tedarikçi ile ilgili performans ölçme ve değerlendirme yapılabilir.

Performans Hesaplama Kriterleri

A. KALİTE PERFORMANSI
 • Sevkiyat performansı: Giriş miktar ile giriş kalitede ret edilen miktar oranı
 • Tedarikçi kaynaklı müşteri iadeleri: 8D (Müşteri uygunsuzlukları tedarikçi kaynaklı ise )
 • Uygunsuzluk performansı: Açılan tedarikçi hata bildirim formlarının dönem içinde kapanma oranı
B. TESLİMAT PERFORMANSI
 • Aşırı navlun
 • Teslimat performans
 • Teslim tarihlerine uyum
C. SATINALMA DEĞERLENDİRME
 • Satın alma birim değerlendirmesi

Yapılan hesaplamalarla ilgili PPM değerleri bulunarak firmanın dönem içindeki puanı ve sınıfı tespit edilir.

Tedarikçi yönetim süreci ile ilgili olarak sistem üzerinde birçok rapor alınabilir: Tedarikçi Kalite Belgesi Durumu, Tedarikçi PPM Durum Raporu, Tedarikçi Aylık Sevkiyat Performans Durumu vb.

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77