MUHASEBE YÖNETİMİ

VARLIK VE KAYNAK YÖNETİMİYLE EKSİKSİZ MUHASEBE…

Muhasebenin detaylarla dolu dünyasında kaybolmayın! CPM Muhasebe Yönetimi yazılımıyla çalışın, muhasebe kayıtlarınıza tek tuşla erişmenin ve ilgili raporlara anında ulaşmanın kolaylığını yaşayın…

İşletmelerin mali işlemlerini kaydeden, sınıflandıran, özetleyen ve raporlayan bir bilim olan muhasebe, sistemde oluşturulan verilerin toplandığı, gerek kamu gerekse yönetim raporlarının hazırlandığı ana havuzdur. Bu geniş havuzu yönetmek ve kontrol etmek için en doğru yazılımdan destek alın.

MUHASEBE
YÖNETİMİ

Sayfayı Kaydır

ÜRÜN DETAYLARI

Satış, Satın alma, Kurumsal Satın alma, Finans, Üretim vb. işletme birimlerinde oluşan mali verilerin, otomatik olarak muhasebe kayıtlarının oluştuğu, gerek Türk vergi mevzuatının ihtiyaçlarını karşılayan (V.U.K.) gerekse uluslararası ana raporlama (TFRS ve USGAAP) standartlarını sağlayabilen esnek yapısı ile işletmelerin muhasebesel tüm rapor ihtiyaçlarını karşılar. Sistemin diğer modülleri ile ilişki sağlayan ve online çalışan, son derece esnek yapısı ile işletmelerin farklı taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin; bir satış faturasında dahi, satış şekline göre sonsuz entegrasyon tanımı yapılarak farklı hesapların çalıştırılması sağlanabilir. Diğer modüllerden muhasebeye akan veriler üzerinde bir düzeltme işlemi ihtiyacı doğduğunda, sistem sizi kontrollü olarak verinin kaynağına yönlendirir ve yetkiniz doğrultusunda düzeltme işlemini yapmanızı sağlar.

Aynı anda 4 Hesap planı tanımlayabileceğiniz ve fiş girişlerini istediğiniz hesap planına göre yapabileceğiniz ve her hesap planına göre de istenilen mali tablolara ulaşabileceğiniz yapısı ile benzerlerinden oldukça farklıdır.

CPM ERP Muhasebe Modülü, V.U.K. ve TFRS takibi için çoklu defter fonksiyonunu standart olarak sunar. Entegrasyon Modülü, yapılan tanımlarla, sistemin herhangi bir yerinde oluşturulan verinin, hangi defter kaydı olduğuna veya birden fazla defter kaydını ilgilendirip-ilgilendirmediğine karar verir, gerekli muhasebe fişi veya fişlerini otomatik olarak oluşturur.

CPM ERP programında muhasebe raporlama tipine göre (V.U.K. Muhasebe fişi, TFRS Muhasebe fişi, USAAP Muhasebe fişi) fiş giriş ekranları farklılaştırılmıştır. Kur farkı, Yansıtma, Kâr/zarar, Değerleme, Masraf merkezi dağılım, Açılış fişi, Kapanış fişi, Genel dağılım gibi sistem tarafından oluşturulan fiş oluşturma ekranları farklılaştırılarak bu işlemlerin kontrollü ve hatasız yapılması sağlanmıştır. Gerek manuel fiş girişlerinde gerekse sistem tarafından oluşturulan fişlerde Miktar ve Döviz kayıtlarının takibi ve Kur farkı oluşturulması standart fonksiyonlar arasındadır.

Muhasebe fişi oldukça detaylı fonksiyonlarla donatılmıştır. Fiş üzerinden evrak kaynağına ulaşmak, kayıt üzerinde muavin defter kayıtlarına ulaşmak, ulaşılan muavindeki herhangi bir kaydı oluşturan muhasebe fişine ulaşmak gibi günlük hayatta fazlaca ihtiyaç duyduğumuz bu tür fonksiyonlar muhasebe modülünün standartları arasındadır. Muhasebe modülünde Fiş ve Yevmiye numaralama son derece esnek olarak tanımlanabilir.

Muhasebe modülünden elde edilen tabloları istediğiniz formatta (Excel, XML, PDF, JPG vb) kullanabilirsiniz. E-mail veya faks olarak sistem içerisinden gönderebilirsiniz.

Muhasebe modülünde Masraf merkezi uygulamasının yanı sıra aynı amaçla kullanılabilecek 24 yardımcı kod yapısı daha mevcuttur. Muhasebe birimlerinde standart olarak uygulanan yansıtma işlemleri, yansıtma şablonları hazırlanarak istenildiği anda otomatik olarak gerçekleştirilir.

Sistemde iki tarih arası mizanın yanı sıra aylık/kümülatif aylık/dönemsel(3 aylık)/kümülatif dönemsel mizan olmak üzere 5 temel mizan mevcuttur. Hepsi döviz bazında alınabilir. Döviz bazında mizanda fiş kayıtlarındaki dövizleri dikkate alarak, belirlenen herhangi bir döviz cinsine çevrim yapılarak (Bu çevrim sabit bir kur, fiş tarihi veya fiş evrak tarihi dikkate alınarak yapılabilir) hazırlanabilir. İstenirse bu çevrimler hesap kodu bazında yapılabilir. (TL kasa rapor tarihindeki kurdan, döviz kasa kayıtlardaki kurdan vb gibi)

Miktar takipli muhasebe tutuluyorsa miktarlı mizan alabilirsiniz. İsterseniz TL, Döviz ve miktar mizanlarının tamamını aynı anda alabilirsiniz.

Aylık mizan fonksiyonu tüm mizanları ay ay aynı ekranda görmenizi sağlar. Bu özellik basit bir filtre ile (sadece 7’li hesaplar gibi) yıllık gider, gelir analizleri gibi verilere anında ulaşmanızı sağlar. İsterseniz size özel mizan şablonları tanımlayabilirsiniz. Şablon tanımlamada herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Örneğin; sadece 191 ve 391 hesapların olduğu bir mizan şablonu oluşturarak istediğini kontrolleri rahatlıkla yapabilirsiniz.

Kapanış kayıtlarının dikkate alınmayacağı bir şablon yaparak mizanınıza istediğiniz gibi ulaşabilirsiniz. Muhasebe kartlarında bulunan kodları (30 kod alanı) kullanarak farklı mizanlara ulaşabilirsiniz. Oluşturduğunuz mizanları kaydedebilir ve istediğiniz anda geri çağırabilirsiniz. Kesin Mizan bildirimi yapabilirsiniz. İşletmelerde takip zorluğu çekilen işlemlerden bir tanesi de belirli tarihte alınan mizan sonrasında sisteme girilen kayıtlarda verilerin değişmesidir. CPM MASTER ERP bunu da kontrol eder.

Daha önce oluşturduğunuz mizan ile aynı aralıkta tekrar oluşturduğunuz mizan arasındaki tutar farklarını raporlar.

Mizan üzerinde yapılabilecek bir diğer çalışma, Mizan gruplama fonksiyonunu kullanarak bir hesabın parçalatılabilmesidir. Örneğin; hesap kodu+masraf kodu gruplaması istenirse sistem ilgili hesabı masraf merkezi kadar parçalayarak raporlar. Masraf kodlu mizan standart fonksiyonlar arasındadır.

Birden fazla yıla ait mizanların aynı anda alınabilmesi ve mizan üzerinden gelir tablosu ve bilançolara ulaşmak da standart bir fonksiyondur.

Mizanda örneğin 120 hesapların vergi dairesi, hesap no vb. herhangi bir bilgisini de görmek istiyorsanız, sistem istediğiniz verileri cari hesaptan çeker ve mizanda istediğinizi yere yerleştirir.

Standart takvim dışı, işletmenize özel belirli bir raporlama takviminiz varsa, CPM MASTER ERP Muhasebe yönetiminde bunun da çözümü var. Özel takvim tanımlarınızı girin, sistem ister standart takvim zamanlarına göre isterseniz özel takvim zaman dilimlerine göre çalışmaya başlasın.

Mizan CPM ERP Muhasebe yönetiminin merkezine konumlandırılmıştır. Mizan üzerinde ileri ve geri hareket etmek mümkündür. Mizan üzerinde muavin deftere, muavin defterden fişe, oradan da ilgili harekete ulaşmak, yine mizan üzerinden gelir tablosu ve bilançoya ulaşmak mümkündür. Gelir tablosu ve bilançoyu masraf merkezleri bazında yan ayana almak da standart fonksiyonlar arasındadır.

Birden fazla şirketiniz var ve hesap planının ortak gitmesini istiyorsunuz. Sistem bunu kolayca koordine eder. Belirleyeceğiniz şirkette hesap açılmasına izin verir, diğerlerinde kendisi otomatik olarak oluşturur.

Birden fazla şirketiniz varsa ve bunların konsolide olarak mizan ve mali tablolarına ulaşmak istiyorsanız, herhangi bir transfer işlemi yapmaksızın sistem bunu size hazırlar ve sunar. İsterseniz hesapları birleştirir, isterseniz birleştirmez.

Birden fazla şirketiniz varsa ve bu şirketler arası muhasebe hareketlerinin kontrolünü istiyorsanız (bir şirkette olan kayıt diğer şirkette girilmiş mi gibi) yapmanız gereken sadece şablonu hazırlamaktır. Sistem size gerekli kontrolleri yapar ve farklı kayıtlara ulaşmanızı sağlar.

Muhasebe hesap planı veya masraf merkezi bazında bütçe CPM ERP muhasebede standart olarak sunulur. İster TL isterseniz döviz bazında bütçe tanımlarınızı yapabilir. Önceden hazırlamış olduğunuz bir bütçeniz varsa Excel’den transfer edebilir. İstediğiniz her bütçe gerçekleşen raporlarına ulaşabilirsiniz.

Gelir tablosu, bilanço gibi mali tablolar, tanımlanmış olarak sistemin içinde yer alır. Standart gelir tablosu ve bilanço tanımlarının yanı sıra mali tablo şablon fonksiyonu ile kendi ihtiyaçlarınıza göre mali tablolar düzenleyebilirsiniz.

Bilanço, Gelir, Satışların Maliyeti, Fon Akım, Nakit Akım, Kâr Dağıtım, Öz Kaynaklar Değişim Tabloları gibi temel ve ek tabloların yanı sıra, mali analiz raporlarının da elde edilmesini sağlar.

İki dönem karşılaştırmalı özet, ayrıntılı bilanço ve gelir tablosunun yanı sıra yıllar itibari ile karşılaştırmalı gelir tablolu bilanço da hazırlayabilirsiniz.

Ana hesap veya alt hesap bazında, kur farkı hesaplanacak hesapları seçebilirsiniz.

Ayrıntılı döviz tablosu kullanarak, ister ana hesap bazında ister muavin hesaplara ayrı ayrı kur farkı hesaplama tanımlamaları yapabilirsiniz.

Program içerisinden kur farkı tutarlarını otomatik olarak hesaplatıp fişlerinin oluşmasını sağlayabilirsiniz.

Bir hesapta birden fazla döviz cinsi kullanılıyor ise sistem bunu dikkate alır. Döviz cinslerine göre ayrı kur farkları hesabını yapar.

Açılış-kapanış fişlerinin fişteki döviz kurundan değerlendirmesini yapabilirsiniz.

Bilindiği gibi KURAL muhasebesinden İLKE muhasebesine geçiyoruz. İlkeleri siz oluşturun, sonrasını CPM ERP’ye bırakın. Oluşturduğunuz ilkeler doğrultusunda sistem gerekli tüm işlemleri kontrollü olarak, kullanıcıya ek bir iş yaratmaksızın, otomatik yapacaktır.

Bir işletme, peşin alım fiyatı ile ödenen fiyat arasında bir fark olan finansman unsuru içerdiği zaman, stok maliyetine ilave edilmez. Finanse edildiği dönemde faiz gideri olarak muhasebeleştirilir.

CPM ERP: Stok finans hareketlerini arındırmada, ister peşin alım fiyatlarını, ister faiz oranları tablosunu, isterseniz her ikisini de, geçerli evrakları ve vade arındırma sürelerini tanımlayın. Hareketlerinizi girmeye başlayın. CPM ERP stok ve muhasebede gerekli işlemleri otomatik olarak yapacaktır. Üstelik TFRS ve V.U.K.’a göre ihtiyaç duyacağınız tüm fişleri de oluşturacaktır.

Varlıkların defter değeri, geri kazanılabilir değerini (piyasa değeri) aşıyorsa varlıklarda değer düşüklüğü var demektir. Bu zarar kayda alınmalı ve raporlanmalıdır. Bu standart ile aktiflerin şişirilmesi önlenmiş olur.

CPM ERP: Stok değer düşüş karşılığı ayıracaksanız ilgili çalışma tablosuna gidin, sistem size yardımcı olacaktır. İster manuel ürünleri seçerek, ister maliyetin altında satışları analiz ederek, isterseniz yaşlandırma yöntemi ile işlemleri hızlandıracak ve denetçinize sunmanız gerekecek olan verileri de hazırlamış olacaktır.

Eğer işletmeler sattıkları mallarda belirli bir süre garanti veriyorsa ve bu garantiler nedeniyle işletmenin ileride zarara uğrayacağı muhtemelse, geçmişteki deneylerden ve teknik incelemelerden bunun tutarı yaklaşık olarak da olsa hesaplanabiliyorsa karşılık ayrılır.

CPM ERP: Garanti karşılığı ayırmanız gerekiyorsa, çalışma tablosunda tanımlayın. Sistem gerekli tahakkukları otomatik olarak yapacaktır. Üstelik garanti değişimlerinden kaynaklanan maliyet veya gelir kalemlerinde yapmanız gereken düzeltmelerde de size yardımcı olacaktır.

Şüpheli alacak karşılığı ayıracaksanız çalışma tablosuna gidin ve kayıtları oluşturun. Sistem gerekli işlemleri yapacaktır.

Karşılık ayırdığınız işletmeden tahsilat gelmesi durumunda sistem sizi uyaracak, gerekli düzeltme işlemini yaptıracaktır.

Cari hesap ve mevcut çek-senetler için reeskont işlemini sistem yapacak, üstelik sonraki dönemlerde sizi uyaracaktır.

Geçmiş dönemle ilgili bir düzeltme kaydı oluşturacaksanız fişinizi oluşturun. Rapor dönemini ve ilgili dönemdeki hesapları tanımlayın, raporlar istediğiniz gibi oluşacaktır.

Vergi cezası ödemenin muhtemel olduğu, ancak sonuç için mahkeme kararı beklendiği durumlarda ayrılan karşılıktır.

CPM ERP: Dava karşılıkları ayırmanız gerekiyorsa yine çalışma tablosunu gidin ve kayıtları oluşturun. CPM ERP gerekli kontrolleri ve düzenlemeleri yapacaktır.

Satış Primi Karşılıkları (TMS 37)

Alıcılara, satış plasiyerlerine, belirli bir tutarın üzerinde alış veya satışa aracılık yapanlara, satışların hacmi ile orantılı bir şekilde satış primi veya benzer isimler altında mal veya nakit bir ödemede bulunulacağında, ancak tutar henüz bir kesinlik kazanmamış veya henüz yeterli belge sağlanmamış ise ayrılır.

CPM ERP: Müşterilerinize verdiğiniz ciro primler için karşılık ayırmanız gerekiyorsa çalışma tablosuna gidin ve tanımlamalarınızı yapın. İster müşteriniz size fatura kessin, isterseniz siz primi ürün olarak gönderin. CPM ERP sizi yönlendirecektir.

İşletme vadeli olarak satış yapmış ise, finansman işlemi, satış işlemi ile birlikte gerçekleşmiş olur ki, bu kısım mal ve hizmet satışı geliri değil de faiz geliri olarak raporlanır.

CPM ERP: Hasılat finans hareketlerini arındırmada, ister peşin satış fiyatlarını, ister faiz oranları tablosunu, isterseniz her ikisini de kullanın. Geçerli evrakları ve vade arındırma sürelerini tanımlayın. Hareketlerinizi girmeye başlayın. CPM ERP hasılat ve muhasebede gerekli işlemleri otomatik olarak yapacaktır. Üstelik TFRS ve V.U.K.’a göre ihtiyaç duyacağınız tüm fişleri de oluşturacaktır.

Bir maddi duran varlık kaleminin varlık olarak tahakkuk ettirilebilmesi için, maddi duran varlıkların işletmeye gelecekte ekonomik yararlar sağlaması ve maliyetlerinin güvenilir bir şekilde ölçülmesi gerekir. Maddi varlık taksitle alınmış ise, fiyatının içindeki finansman maliyeti ayrıştırılır ve finansman giderleri içine alınır. Bina ve arsa bedeli ayrılmalı ve sadece bina amortismana tabi tutulmalıdır. Maddi varlıkların ana unsurları bazen düzenli aralıklarla değiştirilir. Bu unsurlar, faydalı ömürleri, ilgili oldukları maddi varlığın faydalı ömründen farklı olması nedeniyle ayrı varlık olarak muhasebeleştirilir. Eskileri mali tablolardan çıkartılır.

CPM ERP: Bir sabit kıymetin ekonomik ömrünü ve kalıntı değerini TFRS’ye göre belirleyin, sisteme tanımlayın. Aynı sabit kıymetin V.U.K.’a göre ekonomik ömrünü tanımlayın. Kalanını CPM ERP yapacaktır. Gerek V.U.K., gerekse TFRS’ye göre muhasebe fişleri sistemde hazır hale gelecektir. Her yıl TFRS için sabit kıymetin değerini ekonomik ömrünü ve kalıntı değerini değiştirin, sistem yine gerekenleri yapacaktır.

Bu standardın kapsamına giren ödemelerin adı ve niteliği ne olursa olsun, ödemenin yapıldığı döneme değil, işverenin fayda sağladığı döneme ilişkin maliyet olarak kayda alınır. Daha sonraki dönemlerde ödenmesi gereken tutar brüt veya ödenecek tutarla değil, beklenen ödemenin net şimdiki değeriyle raporlanır.

CPM: Kıdem tazminatı ve izin karşılıklarını isterseniz aylık, isterseniz 3 aylık veya istediğiniz dönem aralıkları ile hesaplatın. Sistem gerekenleri hazırlamış olacaktır. Tüm evraklarda kayıt girişi tamamlandığında, sistem size her iki fişi de oluşturacak, manuel fiş girdiğinizde önceden oluşturabildiğiniz parametrelerle sistem sizi yönlendirecektir.

Mizan ya da gelir bilanço (Finans durum tablosu ) veya ihtiyaç duyduğunuz tüm raporlar isterseniz TFRS isterseniz V.U.K.’a göre anında hazırlanır. V.U.K. ile TFRS arasındaki farklara ulaşmak istiyorsanız, fark mizanını çalıştırın ve sonuçları anında görün.

Videoyu oynat

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77