2021 Yılı Vergi Hadleri

Çeşitli vergi kanunlarında yer alan vergisel tutar ve hadlerin 2021 hesap döneminde geçerli olacak tutarları, ilgili tebliğler ile belirlenerek ilan edilmiştir.

Söz konusu tutarlara ve hadlere aşağıda yer verilmiştir. 2021 hesap döneminde bu verilerin dikkate alınması gerekmektedir:

1. 2021 yılında zorunlu fatura düzenleme sınırı; 1.400,00.-TL’den 1.500,00.-TL’ye çıkarılmıştır.

2. Doğrudan gider yazılabilecek demirbaş ve peştamallıkların tutarı 2021 yılı için 1.500,00.-TL olarak belirlenmiştir.

3. İzaha davet uygulamasında kullanılan sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge tutarı 109.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

4. Ba-Bs formunun hiç verilmemesi ya da kanunda belirtilen sürelerden sonra verilmesi veya daha önce verilen formların ilgili sürelerden sonra düzeltilmesi halinde uygulanacak özel usulsüzlük cezasının tutarı; 2.500,00.-TL. (Birinci sınıf tacirler ve serbest meslek erbabı için geçerli tutar)

5. Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin konut kira geliri istisnası 7.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

6. Hizmet erbabına işyeri ve işyeri müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı; KDV hariç 25,00.-TL olarak belirlenmiştir.

7. İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı; KDV hariç 13,00.-TL olarak belirlenmiştir.

8. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin gider yazılabilecek aylık kira bedeli tutarı KDV hariç 6.000,00.-TL olarak belirlenmiştir. (BSMV mükelleflerinde KDV dahil 6.000,00.-TL)

9. Binek Otomobillerin iktisabında gider olarak dikkate alınabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 150.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

10. Binek otomobillerde amortismana konu edilebilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 170.000,00.-TL olarak belirlenmiştir. Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde sınır 320.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

11. Değer artış kazançlarında uygulanacak istisna tutarı 2021 yılı için 19.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

12. Arızi kazançlarda uygulanacak istisna tutarı 2021 yılı için 43.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

13. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 2.800,00.-TL olarak belirlenmiştir.

14. Vergiye uyumlu mükelleflerin faydalanabileceği en fazla indirim tutarı 1.500.000,00.-TL olarak belirlenmiştir.

15. Veraset ve intikal vergisinde, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde istisna sınırı 7.703,00.-TL olarak belirlenmiştir.

16. Veraset ve intikal vergisinde; para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde istisna sınırı 7.703,00.-TL olarak belirlenmiştir.

17. Vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2021 yılı için 18.900,00.-TL olarak belirlenmiştir.

18. Damga vergisi kanunu uyarınca, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 01.01.2021 tarihinden itibaren 3.534.679,90.-TL olarak belirlenmiştir.

19. Gelir vergisi tarifesinin 2021 yılında geçerli yeni şekli aşağıdaki gibidir;

a- Ücret gelirleri için;

24.000 TL’ye kadar15%
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası20%
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası27%
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası35%
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası40%

b- Ücret geliri dışında kalan diğer gelirler için;

24.000 TL’ye kadar15%
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası20%
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası27%
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası35%
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası40%

Bu Sirkülerimizde yer alan konular ile ilgili ilave bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz,

Saygılarımızla.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77