Kobiler Kolay Erp Çözümlerine İhtiyaç Duyuyor

Korona salgını sürecinde sistem yazılımlarının firmalara sağladığı yararların anlaşılması ve uygulamada görülmesi, işletmelerin yeni sistemleri benimsemelerini ve uygulamalarını hızlandırmıştır. Bu sistemlerin işletmeler tarafından benimsenmesinde; artan rekabet ortamında rekabetçi kalabilme, tedarikçiler ve müşterilerle daha etkin iletişim kurabilme, iş süreçlerini geliştirme, üretim devamlılığının sağlanması, finans işlemlerinin aksamaması böylece maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlama gibi faktörler etkili olmuştur.

KOBİ’lerde yazılım kullanımına baktığımızda çoğunlukla kendi haline bırakılan, entegre olmayan, birbiri ile bilgi alışverişi yapamayan muhasebe ve finans temelli uygulamaların olduğunu görmekteyiz.

Günümüzde KOBİ’ler için maliyetlerin etkin biçimde yönetimi son derece önemlidir. Üretilen malların maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi, verilerin işletme içi her bir bölümde doğru tutulması ve bilginin her bir bölüm tarafından erişilebilir olması gereklidir. Diğer yandan müşteri taleplerini öngörmeye yönelik analiz ve raporlama sistemleri bu süreci oldukça kolaylaştıracaktır.

KOBİ yöneticilerinin işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için ERP sistemlerini bir an önce uygulamaya almaları işletmelerinin yararına olacaktır. Kendilerine özel geliştirecekleri yazılım sistemleri ile iş süreçlerinin otomasyonunu ve entegrasyonunu sağlayabilecek, karar verme süreçlerini hızlandıracak, stok maliyetlerini azaltacak, dağınık iş süreçlerinin kontrolünü sağlayabilecek, tedarikçiler ve müşteriler ile olan etkileşimi artırabileceklerdir.

Kobilerin bu süreçte en çok dikkat etmeleri gereken konu ise işletmelerinin ihtiyaçlarını çok iyi tanımlamalarıdır. İyi bir proje ekibi oluşturarak projenin başarılı olması için özverili ve inançlı bir çalışma göstermeleridir. Her program sizin ihtiyaçlarınıza uygun olmayabilir. İhtiyaçlarınız doğrultusunda bir sistem kurmanız gerekmektedir. Sektörünüze özel çözümler sunan, birimleriniz arasında kolay iletişim kurabilen ve tüm çalışanlarınızın kolay öğrenebileceği bir ara yüz tercih etmelisiniz.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77