Yeni Normal Düzen de Ayakta Kalabilmek Mili Yazılım’ın Elinde

Yaşadığımız korona salgını sürecinde yaşanan gelişmeler sonucu işletmelerin en önemli sorunu hayatta kalabilmek. 21. yüzyılın başlarında işletmelerin rekabet ortamında ayakta kalabilmeleri ve varlıklarını sürdürebilmeleri üç ana parametreye ihtiyaç duyulmuştur: Kalite, verimlilik ve maliyet. Bu üç parametreye son zamanlarda hızlı tepki verme de eklenmiştir. Tüm bunların yapılabilmesi, elde bulunan kaynakların etkin kullanılmasına bağlıdır. Bu kaynaklar da hammadde, işgücü, makina, donanım ve finansmandır. Bu kaynakların etkin ve gerçekçi kullanılması üretim plânlama ve kontrol etkinlikleri ile olanaklıdır.

İşletmeler bilgi teknolojileri yardımıyla, bütün kaynaklarını planlayan ve bütün bilgi gereksinimlerini gideren yönetim sistemlerine ihtiyaç duymuşlardır. Günümüzde en önemli değer olan bilginin ortak bir sistemde toplanması, işletmenin belirlediği kurallar çerçevesinde bu bilginin işlenerek üretilmesi, üretilen bilginin tüm işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması ve ilgili makamlara iletilmesi süreçleri dijital ortamda organize edilmiş ve yönetilmiştir.

Cpm Erp (Kurumsal Kaynak Planlama) sistemleri günden güne işletmelerin vazgeçemediği bir araç olmuş; her alanda iş ve işlemleri kolaylaştıran bir yardımcı olarak günlük hayatta yerini almıştır. Pek çok işletme salgın sürecinde yaşanan krizlerde yazılım teknolojisinin kolaylıklarından yararlanarak, performanslarını, verimliliklerini ve rekabet güçlerini arttırmış ve birçok işletme bu yolla ayakta kalmayı başarmıştır.

Öncelikle işverenlerin, küresel pazarlar için yenilikçi ürün üretebilmeleri için dijital dönüşüme ayak uydurmaları gerektiğini, yeni büyüme ve kalkınma modelinin dijital dönüşüm olduğunu kabul etmeleri gerekiyor. Nesnelerin interneti, büyük veri analizi, yapay zekâ ve robotik sistemleri ve mühendisliği sayesinde yeni teknoloji platformlarının şirketlerde kurulmasının desteklenmesi son derece önemlidir.

Korona salgını sürecinde sistem yazılımlarının firmalara sağladığı yararların anlaşılması ve uygulamada görülmesi, işletmelerin yeni teknolojileri benimsemelerini ve uygulamalarını hızlandırmıştır. Bu sistemlerin işletmeler tarafından benimsenmesinde; artan rekabet ortamında rekabetçi kalabilme, tedarikçiler ve müşterilerle daha etkin iletişim kurabilme, iş süreçlerini geliştirme, üretim devamlılığının sağlanması, finans işlemlerinin aksamaması böylece maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı sağlama gibi faktörler etkili olmuştur.

Günümüzde işletmeler için maliyetlerin etkin biçimde yönetimi son derece önemlidir. Üretilen malların maliyetlerinin doğru hesaplanabilmesi, verilerin işletme içi her bir bölümde doğru tutulması ve bilginin her bir bölüm tarafından erişilebilir olması gereklidir. Diğer yandan müşteri taleplerini öngörmeye yönelik analiz ve raporlama sistemleri bu süreci oldukça kolaylaştıracaktır.

Yöneticilerinin işletmelerini geleceğe taşıyabilmeleri için CPM ERP sistemlerini bir an önce uygulamaya almaları işletmelerinin yararına olacaktır. Kendilerine özel geliştirecekleri yazılım sistemleri ile iş süreçlerinin otomasyonunu ve entegrasyonunu sağlayabilecek, karar verme süreçlerini hızlandıracak, stok maliyetlerini azaltacak, dağınık iş süreçlerinin kontrolünü sağlayabilecek, tedarikçiler ve müşteriler ile olan etkileşimi artırabileceklerdir.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77