CPM İnsan Kaynakları

En önemli kaynağınızı verimli şekilde yönetin

Her şirket sahibi gibi çalışanlarınıza güzel bir iş ortamı sunmak en doğal hakkınız. Ancak çalışanlarınızın sayısı arttıkça, çalışanlara sunulması gereken insan kaynakları hizmetlerinin getirdiği yük de artmakta. Peki, tüm bu yükü işlerinizi aksatmadan hafifletmeyi nasıl başaracaksınız?

Teknolojinin hayatımızın hemen her alanına girdiği günümüzde rutin ‌İK operasyonlarınız için ‌CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı’ndan faydalanarak; çalışanlarınızın insan kaynakları departmanı ile arasındaki iletişimi kuvvetlendirebilir ve çalışanlarınızla ilgili bütün resmi süreçleri tek bir platform üzerinden yönetebilirsiniz.

CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı Nedir?

İnsan kaynakları departmanlarında günlük ve yapılması kolay işler olduğu gibi, karmaşık ve hata yapıldığında şirketin idari cezalarla karşı karşıya kalmasına neden olabilecek işler de bulunur.

İşte, İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı bu noktada devreye girer ve manuel yapıldığında saatlerce sürebilecek insan kaynakları operasyonlarının çok daha kısa sürede tamamlanmasına yardımcı olur. Ayrıca insan kaynakları süreçlerinin de tek bir platform üzerinden takip edilmesini sağlar.

‌CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı, ERP’nin bir yan ürünü değil, ERP ile entegre çalışan farklı bir sistemdir. CPM, şirketlerin insan kaynakları departmanlarına, şirketin muhasebe veya ERP sistemi ne olursa olsun ihtiyaç duyacakları her şeye ulaşabilecekleri yüzlerce modülden oluşan özel bir yazılım sunar.

CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı’nın güçlü altyapısı çok kısa sürede tüm sektörlere başarıyla uygulanmaktadır. Bu altyapı özellikle inşaat, eğitim ve güvenlik sektörü gibi birden fazla iş yeri olan ve personelleri farklı lokasyonlarda yer değiştirerek çalışan işletmelerin:

 • Personellerine ait özlük bilgilerini ve yasal yükümlülükleri tek bir sicil kartında takip etmesini sağlar.
 • Bütün işyerlerine ait bordroların tek bir tuş ile hazırlanmasına imkan tanır.

Şirketler ihtiyaçlarına göre basit bir insan kaynakları yönetimi modülü seçebileceği gibi daha stratejik ihtiyaçları var ise işe alım, performans yönetimi ve eğitim gibi iş kollarına çözüm sağlayan ‌İK yönetimi modüllerini de tercih edebilirler.

‌CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı’nın Faydaları

İyi bir ‌İK yönetimi yazılımı, tekrarlayan ve fazlasıyla zaman alan insan kaynakları operasyonlarının çok daha kısa sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlar. Kısaca özetleyecek olursak insan kaynakları yönetimi yazılımları, ‌İK süreçlerini otomatik hale getirir.

Siz de şirketiniz için bir İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümü tercih ederek:

 • Manuel olarak yürütülen kağıt işlerini minimuma indirebilirsiniz.
 • Çalışanlar için iş yüküne bağlı stresi azaltabilirsiniz.
 • ‌Operasyonel maliyetlerinizi düşürebilirsiniz.
 • Şirket içi iletişiminizi güçlendirebilirsiniz.
 • İşlerin ertelenme ya da uzama olasılığını ortadan kaldırabilirsiniz.
 • ‌Elektronik Hesap Tablosu programlarına olan bağımlılığı ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın yıllık izin, maaş, bordro ve avans takiplerini daha etkili bir biçimde yapabilirsiniz.
 • İnsan kaynakları alanındaki hukuki sorumluluklarınızı daha yakından takip ederek idari para cezalarının önüne geçebilirsiniz.
 • Teşvik kapsamına giren çalışanlarınızın hangi kanunlardan yararlanabileceğini takip edebilirsiniz.
 • Zimmet modülünde çalışanlara emanet edilen demirbaşlar ve değerli belgeler ile iş güvenliği kapsamında bunların kullanım sürelerini takip edebilirsiniz.

CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı’nı Diğerlerinden farklı kılan yönleri nelerdir? 

CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı bünyesinde barındırdığı farklı özellikler ile dikkat çeker. Bu özellikler şunlardır:

 • Personel bütçesi
 • Günlük PKDS
 • Aktueryal Kıdem Tazminatı modülü
 • Fark bordrosu modülü
 • Arge Yönetimi
 • Tahmini işçilik maliyetleri hesaplaması
 • İş Kazası – Meslek Hastalık – Sgk işe giriş bildirgesi – Sgk ayrılış bildirgesi.

‌CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı ile Neler Yapabilirsiniz?

İnsan Kaynakları Yönetimi için çözüm arıyorsanız, başarılı bir yerli yazılım olan ‌CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı ile çalışanlarınız için işe alım sürecinden işten ayrıldıkları sürece kadar tüm kayıtları ve raporları yasal mevzuatlara uygun şekilde tutabilirsiniz. Kısacası ‌CPM ‌‌İK, insan kaynakları operasyonlarınızı uçtan uca yönetmenize destek olur ve iş yükünüzü hafifletir.

‌CPM İnsan Kaynakları Yönetimi Yazılımı’nın işlevlerini iki ana başlık altında toplayabiliriz:

‌CPM ‌İK Yönetimi Yazılımı ile Personel İşlemleri

Personel işlemleriniz için ‌CPM’i tercih ettiğinizde:

 • Sınırsız sayıda firma, çalışan ya da departman tanımı yapabilirsiniz.
 • Personelinizin özlük, maaş, ek ödeme, avans ve kesintilerini girebilir ve takip edebilirsiniz.
 • Personeliniz ile ilgili tüm dokümanları ‌(CV, niyet mektubu, adli sicil kaydı, fotoğraf) ‌Word, ‌PDF ve ‌Excel formatlarında yükleyebilirsiniz.
 • Özel sağlık sigortası ve ‌BES işlemleri ile ilgili hesaplamaları mevzuata uygun bir şekilde yapıp kaydedebilirsiniz.
  • İcra Takibi ve Sendika  aidatını hesaplayabilme
  • Aile yardımı, çocuk yardımı ve yemek yardımında vergi muafiyetlerini ve sgk istisnalarını uygulayabilme
 • Her personel için ayrı bir ikramiye şablonu tanımı yapabilirsiniz.
 • Personelinizin kurs, ceza ya da sağlık bilgilerini takip edebilirsiniz.
 • Kolayca ‌e-bildirge oluşturabilirsiniz.
 • İzin modülünde tüm rapor ve izinleri takip edip, yıllık izin planlarını yapabilirsiniz.
 • Çalışanlara verilen saatlik izinleri sistem üzerinde takip edebilirsiniz.
 • Organizasyon Şeması modülünde şirketinizin hiyerarşik yapısını ve departmanlarda ihtiyaç duyulan personel sayılarınızı görsel olarak yönetebilirsiniz.
 • Eğitim modüllerinde şirket içi eğitim planlamalarınızı ve personellerinizin aldıkları eğitimleri takip edebilirsiniz.
 • Tahmini İşçilik Maliyeti modülü ile işe alımlarda personelin yıllık işveren paylarını hesaplayarak personelin maliyetini anlık ölçebilirsiniz.
 • Personel Bütçesi ile işveren maliyetlerinizi önceden öngörebilir, nakit akışa ve muhtasar beyannamesine kadar yansıtılmasını sağlayabilirsiniz.
 • Banka Entegrasyon modülü ile bankalara iletilecek maaş ödeme emirlerini saniyeler içinde oluşturabilirsiniz.

‌CPM ‌İK Yönetimi Yazılımı ile Puantaj ve Bordro İşlemleri

Puantaj ve bordro işlemlerinizi dijitale taşıdığınızda:

 • PDKS entegrasyonu modülünde personelinizin günlük puantaj takibini anlık olarak yapabilirsiniz.
 • Puantaj cetvelinden puantaj girişlerinizi tüm ayrıntısı ile hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
 • Aylık puantajları toplu olarak takip edebilir, personel detayı görebilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
 • Ödeme Analizi modülüyle personelinize düzenli olarak sağladığınız sosyal yardım ve kesintileri girerek bordro süreçlerinizi pratikleştirebilirsiniz.
 • Çalışanlarınızın bordrolama işlemlerini gerçekleştirebilir ve personel bazında bordro detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
 • Personelinizin aylık puantaj bilgilerini kullanarak:
  • İş yeri ve personel sayısı gözetmeden fiili normal çalışma karşılığı çıplak ödemelerini,
  • Fiili çalışma karşılığı diğer ödemelerini,
  • Çalışma karşılığı olmaksızın yapılan nakdi ve ayni yardımlarını,
  • Kesintiler ve yurt içi/dışı harcamaların istisnalarını,
  • Asgari geçim indiriminin yanı sıra 45 yaş altı personeller için zorunlu BES kesintisini,
  • Eğitim kurumları ödenek ve tazminatlarının en yüksek devlet memur aylığı esas alınarak maaş içerisinden düşülmesini sağlayabilirsiniz.
 • Fark Bordrosu modülü ile geriye dönük ücret fark bordrolarını tek tuş ile oluşturabilirsiniz.
 • Dilediğiniz bordro tasarımını oluşturabilirsiniz.
 • SGK modülüyle tüm elektronik bildirgelerinizi ve Excel dosyalarınızı tek tıkla oluşturup elektronik ortamda iletebilirsiniz.
 • Raporlarınızı ve evraklarınızı ‌e-posta ile paylaşabilirsiniz.
 • Güvenlik modülü ile kullanıcılara istediğiniz ölçüde erişim verebilirsiniz.
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı modülü ile işten çıkış işlemi yapılan personelinizin tazminatını veya tüm personellerin kıdem yüklerini toplu bir şekilde alabilirsiniz.
 • Aktüeryal Yöntemle Kıdem Tazminatı modülünde TFRS ve IFRS için gereken kıdem yükü karşılığını muhasebenizde tek tuş ile ayırabilirsiniz.

Üstelik tüm bunları yürürlükteki yasalara ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirirsiniz. Böylece hem iş yükünden hem de idari ceza ile karşılaşma stresinden kurtulursunuz.

Unutmayın… Şirketinizin en büyük sermayesi olan çalışanlarınızın ihtiyaçlarını ne kadar kolay yönetirseniz, diğer ‌İK işlemlerinize o kadar fazla zaman ayırırsınız.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77