İkinci El Cep Telefonlarında Kdv Oranı Değişikliği

Özet

“Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin
data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek
ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş
ürün garantisi verilerek teslimlerinde KDV oranı %1’e indirildi. Mükelleflerin, indirimli orana tabi
işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri
vergiler dâhil edilmemektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28. maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye tabi
her bir işlem için %10 olduğu, Cumhurbaşkanının bu oranı, dört katına kadar artırmaya, %1’e
kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların perakende
safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.


Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Cumhurbaşkanı
Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda uygulanmıştır.


Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı
BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha
önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için yeni bir düzenleme
yapılmıştır.


Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar
aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8

olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra
muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
Bu defa 30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29 Eylül 2021 tarihli
ve 4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapılmış ve Karar eki I sayılı listeye aşağıdaki
sıra eklenmiştir.


“21- “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl
öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep
telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili
satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli
orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar
nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.),”


22.08.2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN
SATIŞI HAKKINDA YÖNETMELİK, Eki-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenerek tekrar
satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.


Yönetmelik Eki 1’de yer alan YENİLENEREK SATIŞA SUNULABİLECEK KULLANILMIŞ
MALLAR LİSTESİ aşağıdaki gibidir.

1 Cep Telefonları
2 Tabletler

Saygılarımızla…


“Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)”…>>>

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77