2020 E-Dönüşüm ile Doğayı Koruma Yılı Olacak

‘’Binlerce ağacın kâğıda dönüştürülmesinin önüne geçen e-dönüşüm kapsamındaki uygulamalar ormanları ve dolayısıyla insanlar ile hayvanları koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir dünya ve daha iyi bir miras bırakmasına fırsat sağlayacak.’’ 

Atık kâğıt geri dönüşümü, normal şartlardaki bir kâğıt üretimi için gerekli olan su ihtiyacını yüzde 60 oranında azaltırken, enerji ihtiyacını da yüzde 40 oranında azaltmayı başarabilmektedir. Hava kirliliğinde yüzde 74 azalma görülürken, su kirliliğinin de bu üretime bağlı olarak yüzde 35 düştüğü gözlemlenmiştir. Buna ek olarak geri dönüşüm için kullanılan her ton kâğıdın en az 30000 litre su tasarrufu ve 3000-4000 Kwh enerji tasarrufu yaptığı gözlemlenmiştir.

2020 yılı e-Dönüşüm yılı olacak. E-dönüşüm uygulamaları kapsamında bugüne kadar yaklaşık 25 milyar fatura elektronik ortamda oluşturulmuş ve bu sayede yaklaşık 2,5 milyar liralık tasarruf sağlanmıştır. Şirketler bu düzenlemeleri fırsat bilerek muhasebe ve finans süreçlerini dijitalleştirip e-Dönüşüm otomasyonlarına başlayacak. Bugün sistemde 115 bin e-Fatura kullanıcısı mevcut. GİB’in yayımladığı e-Dönüşüm tebliği ile 2020 yılında e-Fatura kullanıcısı sayısı 270 bin civarına çıkacak. Sektör hacmi katlanarak artacak.

  • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Ocak 2019 tarihinde yayınladığı 509 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılında 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde çok sayıda firma e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter mükellefi olacak. E-İrsaliye kullanımı ise ilk kez bazı firmalar için zorunlu hale gelecek.
  • Yayınlanan tebliğe göre, 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan firmalar için 1 Temmuz 2020 tarihi itibariyle e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu getirildi.
  • Ayrıca e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı geçen firmaların ise 1 Ocak 2019 itibarıyla e-Arşiv Fatura uygulamasına da zorunlu geçmesi ile ilgili düzenleme yapıldı.
  • E-Defter alanında ise e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmek zorunda olduğuna ilişkin düzenleme gerçekleştirildi. Bu mükellefler mücbir sebepler haricinde faturalarını ve defterlerini kâğıt ortamı yerine elektronik ortamda düzenleyip, muhafaza ve ibraz edecekler.
  • Yeni tebliğ, e-İrsaliye kullanımına ilişkin de önemli düzenlemeler getiriyor. Halen kâğıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesinin’’ elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza edilmesiyle e-Dönüşüm kapsamına girecek.
  • E-Defter ürününü kullanan tüm firmalar e-Defter saklama işlemlerini 1 Ocak 2020 itibarıyla GİB’ten saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde veya başkanlığın bilgi işlem sistemlerinden gerçekleştirecek.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77