Zamandan Tasarruf Ettiren Yazılım Cpm Erp İnsan Kaynakları

CPM ERP İNSAN KAYNAKLARI İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ZAMANI

Yapılan araştırmalar da 500 çalışanı olan bir işletme yılda yaklaşık 3000 saatlik bir zaman kaybı yaşıyor. Bu rakam parasal olarak yılda yaklaşık 200 bin dolarlık bir maliyet oluşturuyor. İşletmeler CPM ERP İNSAN KAYNAKLARI yazılımı ile hem maliyetten tasarruf edebilir hem de süreçlerini daha verimli hale getirebilir.

Küresel rekabet ortamında şirketlerin rakip işletmelerin önünde olma ölçütleri, sahip oldukları nitelikli insan kaynakları ve bu kaynakları kullanma derecesi ile ilişkilendirilmektedir. Cpm Erp İnsan Kaynakları yazılımı ile departmanda ki profesyoneller; veriyi gerçek zamanlı kullanarak katma değer yaratabiliyor, operasyonel tüm süreçleri rahatlıkla anlık olarak raporlayabiliyor, bunu yöneticilere mobil olarak da sunabiliyorlar.

CPM ERP İnsan kaynakları yazılımında yapay zekâ ve makine öğrenmesinin yer alması, şirketlere hız, detay ve yaratıcılık kazandırıyor. Nitelikli elemanların bir araya gelmesi, insan kaynağının verimli kullanılması, departmanla arasındaki iletişimin hızlı ve anlaşılabilir olması gibi birçok fayda sağlıyor.

CPM ERP İnsan Kaynakları, iş gücü seçme ve yerleştirmeden eğitime, iş değerleme ve performansın ölçülmesinden ücretlendirmeye, ödüllendirmeden endüstri ilişkilerine tüm insan kaynakları yönetimi işlevlerinin daha hızlı ve kolay yürütülmesine imkân sağlıyor. Performans değerlendirme, işe alım, mülakat yönetimi, öneri yönetimi, eğitim ve gelişim yönetimi, işletme içi iletişim ve çalışan memnuniyeti faaliyetleri daha etkin bir şekilde ve online olarak yönetiliyor, böylece zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor.

CPMERP İnsan Kaynakları Yönetimi ile merkez ve şubelerin tüm insan kaynakları süreçleri  tek bir merkezde toplanıyor. Özlük Bilgileri, Personel Bordro, Personel Bütçe, Fark Bordro, Zorunlu BES, PDKS, İzin Yönetimi, Organizasyon Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Zimmet Yönetimi, İcra Kesintisi, Sendika Aidat, Harcırah Yönetimi, Geçici İş Göremezlik, İş Kazası Bildirimi, Meslek Hastalık Bildirimi, Sigortalı İşe Giriş / Ayrılış Bildirgeleri, İŞKUR ve Emniyet Bildirimi, E-bildirge, Aktueryal Kıdem Tazminatı, Kıdem ve İhbar, Tahmini İşçilik Maliyeti, İşgücü Devir Oranı (Turnover), AR-GE Yönetimi gibi birçok işlemi tek bir program üzerinden yöneterek raporlamasını yapabiliyor hata riskini en aza indirebiliyorsunuz.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77