“Cpm Erp İnsan Kaynakları” İle İş Gücünden Ve Zamandan Tasarruf Edin

Çeyrek asırlık deneyimi ve profesyonel ekibiyle 500’den fazla kobi ve kobi üstü firmaya hizmet veren CPM ERP, İnsan Kaynakları Modülü ile iş gücü yoğunluğu ve buna bağlı kurum hafızasını oluşturabilmeye olanak sağlıyor. İşverenlere gerek yasal yükümlülükler gerek personel özlük süreçlerine güvenle erişim imkanı tanıyan CPM ERP İnsan Kaynakları Modülü, her türlü insan kaynakları sürecini yönetmeyi mümkün kılan esnek bir yapı sunuyor.

CPM Master İnsan Kaynakları Modülü ile tanışan işletme sahiplerinin yüzde 25 oranına kadar verimlilik elde ettiğini belirten CPM Yazılım Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Ahtagil; İlgili modül üzerinde sağlanan izin yönetimi takibi, günlük puantaj ve bordro hazırlanması, eğitim yönetimi ile kişilere verilen eğitimlerin takibi ve tahmini işçilik maliyetlerinin oluşturacağı data ile firmalar yatırımlarını risk altına almadan yönetebilirler. Doğru yatırımları doğru zamanda takip ederek şirketlerinde hem işgücü hem de finansal olarak verimlilik sağlarlar. Örneğin; izin takibi yapılarak hangi personelin ne zaman izinde bulunacağı ve ne zaman dönüşünün olacağı ve buna göre üretim hatlarında verimliliği artıracak planlamanın yapılması önemlidir. Yine bir örnek olarak yeni bir personel ihtiyacında yıllık maliyetinin ne kadar olacağını firmalar önceden hesaplayabilmeli, belki de içeride ilgili iş ile alakalı personellerden eğitim almış kişiler bulunabilir sistem hem maliyeti hem de eğitim yönetimini kullanarak doğru personeli seçebilir” dedi.

CPM ERP İnsan Kaynakları Modülleri

CPM ERP İnsan Kaynakları Modülü parametrik ve hızlı kurulumu sayesinde kurumunuzun tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altından yönetilmesine olanak veriyor.

İş yeri kartı: Şirketlerin ya da grup şirketlerin merkez ve şube bilgilerinin tek bir merkezden yönetimini sağlayan ve iş yerlerine ait tüm bilgilerin eklenebileceği kapsamlı kart yapısı ile iş yerlerine bağlı bölüm ya da birim yapısını kurmasını sağlar.

Personel kartı: Tüm özlük süreçlerinde güçlü alt yapısı ile personelin sözleşme, kimlik, eğitim, aile, iletişim, okul, ceza, referans, ücret gibi bilgilerin takip edilebileceği ayrıca işe alım belgelerinin kartlara eklenebildiği, nakil işlemlerinde yeni bir personel kartına ihtiyaç duymadan işyeri ve bölüm değişikliklerinin kolayca yapılabileceği, ücret ve çalışma yeri gibi alanlarda geçmiş dönem bilgilerinin kolaylıkla takip edilebileceği esnek bir yapıya sahiptir.

Ücret kartı modülü: Tüm personelin ücretlerini işe başladığı günden itibaren tarih bazında aylık, günlük, saatlik olarak net ya da brüt şekilde takip etmeye olanak tanıyan bir yapı ile ücret artışlarını toplu veya kişi bazında ister tutarsal ister oransal olarak hesaplamalarına ve çalışanların ücretlerini güncellemeye olanak tanır.

Ödeme analizi modülü: Personele her ay düzenli olarak verilen ayni ve nakdi yardımlar ile yapılan kesintileri ödeme planı şeklinde tutup, ilgili dönemlerde bordrolara otomatik olarak yansıtmasıyla pratiklik ve kolaylık sağlar.

Yardım ve kesintiler modülü: Çalışanlara ait tüm sosyal yardım ve kesintilerin bordro oluşmadan önce bir tablo halinde ofis uygulamalarına transferi ile toplu işlem yapılmasına ve bordro kayıtlarına aktarıp raporlanmasına imkan tanır.

Kısmi istihdam modülü: Kısmi süreli çalışan mesai sürelerini saat bazında puantaj kayıtlarına aktarılmasını sağlayarak çalışma günü ve eksik gün hesaplamasını otomatik olarak size raporlar.

Fazla mesai modülü: Mesai fazlası çalışan personelin 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde belirtilen “haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esaslar” da yer alan ayda 90 saat ve yılda 270 saat kontrolü sayesinde ister PDKS Modülü’nden vardiya tanımlarına bağlı olarak, kişi bazında aylık ya da günlük mesai saatlerini yönetmek mümkün.

Harcırah giriş modülü: Çeşitli harcamaları karşılamak için düşünülen kaideler ve prensipler çerçevesinde harcırah ödemesi içinde yer alan yol, yer değiştirme, aile masrafları ve gündelik giderlerin ödemeleri, 6425 sayılı kanunun hükmüne göre bu giderlerden birine, birkaçına ya da tamamına hak kazanmış olan personelin, bu ekran ile tanımlanan tutarlara bağlı olarak belirlenen ilgili dönemlerde, bordroya harcırah kalemi olarak yansıması ve raporlanması sağlanır.

Puantaj modülü: İş yerine bağlı tüm merkez ve şubelerin aynı anda ya da cetvel mantığıyla ayrı ayrı, çalışanların saat ya da gün bazında çalışma sürelerinin kayıt altında tutulması ve raporlanması, çalışanların çalışma takvimleri ve izin takiplerinin izlendiği kısmi istihdam, fazla mesai, izin yönetimi ve PDKS yönetimi ile tam entegre olarak; kontrollü bir şekilde çalışmasını sağlar.

Bordro modülü: İşyerine bağlı tüm merkez ve şubelerin aynı anda çalışanların kazanç, ek kazanç, prim, ikramiye gibi haklarının hesaplandığı ve ister tek tek ister toplu olarak kontrol edebileceğiniz dinamik bordro takip imkanı veren bir yapıya sahiptir.

İzin yönetimi: Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların, belirlenen koşullara göre izinlerinin yönetildiği modüldür. Ayrıca ilgili modül içerisinde yıllık izin karşılıklarının takip edilmesini sağlayan raporlamalar mevcuttur.

İzin planlama girişi: Çalışanların ileri tarihli günlerde kullanabileceği yıllık izin planlaması oluşturulup çalışanlar ile ilgili izin raporlaması sağlanır.

Organizasyon yönetimi: Kuruluşların üst yönetimden başlayarak kimin kime bağlı olarak çalıştığını, işletmedeki hiyerarşik düzeni şematik görseller ile ifade eden modüldür. Bu modül sayesinde bölümler arasında kadro sayısı ve doluluk oranlarını da takip etmek mümkündür.

PDKS yönetimi: Kamu işletmelerinde, iş gücü yoğunluğu olan firma ve fabrikalarda personelin normal mesai, eksik mesai ve fazla mesai gibi parametrelerini kontrol etmek amacıyla kullanılan PDKS sistemi günümüzde de sıkça kullanılmaktadır. CPM ERP İnsan Kaynakları modülünde personelin günlük takip, günlük çizelge, yoklama çizelgesi, performans değişim çizelgesi, vardiya çizelgesi gibi birçok ihtiyacınız PDKS sistemi ile tam entegre çalışan yapısı sayesinde puantaj süreçlerinizin eksiksiz ve hızlı şekilde yönetilmesini sağlar.

Personel bütçe yönetimi: Yıl sonuna doğru şirketlerin gündemindeki en önemli konuların başında, gelecek yılın bütçelerinin hazırlanması geliyor. Şirket bütçeleri çok çeşitli gelir gider kalemlerini içermekle birlikte işçilik maliyetleri, yıl içinde oluşacak gerçek giderlere ilişkin öngörülerin doğrulanmasını sağlayacaktır. Personel bütçe yönetimi ile işyerlerine ait normal puantaj ve bordro süreçlerini yönetir gibi bütçe yönetimi mümkündür.

E-bildirge modülü: SSK tarafından sağlanan aylık prim ve hizmet belgesi uygulamasına XML olarak veri hazırlayan ve dosya transferine olanak sağlayan modüldür.

SGK modülü: Her bir işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi için tek giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iletilmeleri sağlanır. Personel yoğunluğu fazla sigortalı çalıştıran işverenler için işe giriş ve işten ayrılış bildirgesini toplu olarak alınma işlemleri toplu bir şekilde yapılabilir. İş kazası formları ve işgücü çizelgeleri elektronik ortamdan gönderilerek, yasal olan elektronik beyan süreçleri bu modülden yönetilir.

Eğitim yönetimi: İnsan kaynakları yönetimi doğru personel seçimi ve teminine kadar, yeni başlayan ve çalışan personelin eğitimlerinin gerçekleştirilmesiyle de ilgilenmektedir. Departmanın, eğitim programları ve takiplerini esnek bir şekilde raporlayarak takip edilebilmesine imkan tanıyan yönetim modülüdür.

Ücret hesaplama pusulası modülü: İşyerlerine ait merkez ve şubelerin ilgili dönemin personellerine ilişkin bordro süreçlerinde hesaplanan kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesinti kalemlerinin detayını PDF formatında personel kartında şifrelendirilerek güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir modüldür.

Paylaş:

SON YAZILAR

Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Bizimle İletişime Geçin

CPM Yazılım

Yerli Yerinde Çözümler

Ne Aramıştınız ?

Aklınıza takılan bir soru mu var?

+90 444 81 77