Resmi Gazetede yayımlanan YENİ VUK GENEL TEBLİĞİ (e-Belge Tebliği) ile elektronik sisteme geçen mükelleflerin sayısında ciddi bir artış olacaktır.

Önemli Bilgi: Bazı mükelleflerin geçişi 01.01.2020‘de başlıyor.

E-Belgelerde Yeni Dönem Başladı

19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği ile çok kapsamlı bir Elektronik Belge Düzenlenmesi yapılmıştır. Bu Tebliğlere bağlı olarak e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Bilet gibi kullanılmakta olan belgelere ek olarak ayrıca e-Sigorta Belgesi, e-Gider Pusulası, e-Dekont ve e-Döviz Alım Satım Belgelerini düzenleyen mükellefler de kapsama alınmıştır. Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

 

 

e-fatura

 

Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri 1.07.2020 Zorunlu
EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiiler dahil) ÖTV I 1.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar (imal,ithal,bayiiler)- ÖTV III 1.07.2020 Zorunlu
İnternet Aracılığı ile Satış Kiralama İşlerine İnternet Siteleri ve Yoluyla Aracılık Edenler 1.07.2020 Zorunlu
İnternet Reklamları Yayınlayan ,İnternet Reklam Hizmet Aracıları 1.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu
Bavul Ticareti Yapan Firmalar 1.07.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşlar Bilinmiyor Özel Grup
GİB’in Belirleyeceği Özel Gruplar Bilinmiyor Özel Grup
 

e-arşiv fatura

 

e-fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 1.01.2020 Zorunlu
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu
İnternet Üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu
 

e-defter

 

e-fatura Uygulamasına Dahil Olanlar  

e-fatura uygulamasına dahil olmaları ile birlikte

 

Zorunlu
Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler 1.01.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşlar
 

e-irsaliye

 

EPDK Lisanslı Şirketler (Bayiiler Dahil) ÖTV I 1.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar (imal,ithal,bayiiler)- ÖTV III 1.07.2020 Zorunlu
Maden İşletme Ruhsat Sahipleri ve Bu Kişilerle Yaptığı Sözleşme ile Maden Üretenler 1.07.2020 Zorunlu
Şeker İmalatçıları 1.07.2020 Zorunlu
Demir ve Çelik Üreticileri 1.07.2020 Zorunlu
Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 1.07.2020 Zorunlu
25 Milyon TL ve üzeri Kazanç Elde Eden e-fatura Mükellefleri 1.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar 1.07.2020 Zorunlu
GİB’in Belirleyeceği Özel Gruplar Bilinmiyor Özel Grup
 

e-Serbest Meslek Makbuzu

 

01.02.2020 itibariyle faaliyetine devam edenler 1.06.2020 Zorunlu
01.02.2020’den sonra faaliyetine başlayacak olanlar Başladıkları Ayı İzleyen 3.Ay Sonu
 

e-müstahsil Makbuzu

 

e-fatura Uygulamasına Dahil Olup Müstahsil Makbuzu Düzenleyenler 1.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze Meyve Ticareti Yapanlar 1.01.2020 Zorunlu
 

e-gider Pusulası

 

1.ve 2.Sınıf Tüccarlar İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı
Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler İsteğe Bağlı
Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Serbest Meslek Erbabı İsteğe Bağlı
Defter Tutmak Mecburiyetinde Olan Çiftçiler İsteğe Bağlı
 

e-Dekont

 

Bankalar İsteğe Bağlı İsteğe Bağlı

 

detaylı bilgi için dökümanı inceleyiniz.